Вузол спряження трубобетонної колони з фундаментом

Номер патенту: 37481

Опубліковано: 15.05.2001

Автори: Стороженко Леонід Іванович, Воскобійник Сергій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

 Вузол спряження трубобетонної колони з фундаментом, що містить з'єднувальний виступ, фундаментну плиту та анкерні стрижні, який відрізняється тим, що діаметр виступу більше діаметра трубобетонної колони, а глибина занурювання виступу в фундамент і висота виступу дорівнюють діаметру труби виступу.

Текст

Вузол спряження трубобетонної колони з фундаментом, що містить з'єднувальний виступ, фундаментну плиту та анкерні стрижні, який відрізняється тим, що діаметр виступу більше діаметра трубобетонної колони, а глибина занурювання виступу в фундамент і висота виступу дорівнюють діаметру труби виступу. (19) (21) 99020939 (22) 18.02.1999 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Стороженко Леонід Іванович, Воскобійник Сергій Павлович (73) Полтавський державний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 37481 (2) на бетон фундаменту (3), у результаті чого у ньому виникають напруження Gb мПа. З'єднальний виступ (1) забезпечує жорстке защемлення трубобетонної колони (2), створення ефекту обойми по висоті з'єднального виступу (1) та створення окладного напружено-деформованого стану у бетоні фундаменту (3). При позацентровому стиску (фіг.2) зусилля стиску N кН. передається через трубобетонну колону (2) на бетон фундаменту (3), у результаті чого в ньому виникає напруження Gb мПа. Згинальний момент М кНм сприймається з'єднальним виступом (1), бетоном омонолічування (4) та бетоном фундаменту (3). У результаті чого у бетоні омонолічування (4) виникає напруження Gb0 мПа, а у бетоні фундаменту (3) виникають напруження Gbmin мПа та Gbmax мПа. Ефективність вузла з'єднання полягає у більш раціональному використанні трубобетонних елементів, відсутності зварювальних робіт усередині труби опори, опрощенню конструкції та зниженню трудомісткості виготовлення вузла, що скорочує час будівництва. Приклад конструкції вузла. Трубобетонна колона висотою 13 м., з труби діаметром 720 мм. та товщиною стінки 10 мм., встановлюється у з'єднальний виступ фундаменту. З'єднальний виступ виготовлений з труби діаметром 740 мм. та товщиною отінкі 10 мм. Довжина виступу 1480 мм. Глибина замурування з "єднального виступу у фундамент 720 мм. Труба колони і труба з'єднального виступу виготовлені з сталі ВСтЗпс. До труби з'єднального виступу приварюються, у два ряди, анкерні арматурні стержні з арматури класу АІII. Діаметр стержнів 25 мм, а довжина 450 мм. Стержні згинаються під кутом 45°. Довжина відігнутої частини арматурного стержня 300 мм. Бетон заповнювача труби і бетон омонолічування В25. Розміри частини фундаменту у вигляді плити в плані 2000х2000 мм, а висота 1200 мм. Бетон фундаменту В20. Джерела інформації. 1. А. с. СССР № 1289985 ЕС4В1/Э8, опубліковане в бюл. № 6 1987 р. 2. Винахід № UA 201311 А, Е04В 1/38, опубліковане в бюл. № 6, 25.12.1997 р. Фіг. 1 2 37481 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Node of conjugation of pipe-concrete column with basement

Автори англійською

Storozhenko Leonid Ivanovych, Voskobiinyk Serhii Pavlovych

Назва патенту російською

Узел сопряжения трубобетонной колонны с фундаментом

Автори російською

Стороженко Леонид Иванович, Воскобийник Сергей Павлович

МПК / Мітки

МПК: E04B 1/38

Мітки: спряження, трубобетонної, фундаментом, колони, вузол

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37481-vuzol-spryazhennya-trubobetonno-koloni-z-fundamentom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вузол спряження трубобетонної колони з фундаментом</a>

Подібні патенти