Суспензія для виготовлення ливарних форм по моделям, що виплавляються

Завантажити PDF файл.

Текст

Суспензія для виготовлення ливарних форм по моделям що виплавляються, яка має в складі етилсилікат, органічний розчинник, воду, неорганічну кислоту та вогнетривкий наповнювач, яка від 37036 кості утвореного алюмосилікату. Оболонки з вмістом більш ніж 7% алюмінію в суспензії мають підвищену міцність та більш низьку газопроникність. Суспензія заявленого складу готувалася сумісним способом в наступній послідовності. Розрахункову кількість етилсилікату, етилового спирту та електрокорунду загружали в гідролізер; перемішували 5 хвилин; заливали підкислену воду і перемішували 60 хвилин. Після закінчення гідролізу вводили розрахункову кількість порошку алюмінію. Одночасно, для порівняння, була підготовлена в тій же послідовності суспензія у відповідності з прототипом (склад наведений в таблиці). Для визначення порівняльної термічної міцності кераміки, виготовленої із заявленого і відомого складів суспензій, були виготовлені зразки для визначення межі міцності на згин при високих температурах. Температури випробовування зразків відповідали: температурі прокалювання оболонок 950°С; середній температурі оболонки в умовах одержання відливок методом направленої кристалізації 1200°С З таблиці видно, що наявність в суспензії алюмінію у вигляді пилу менш ніж 0,5% призводить до зниження термічної міцності без погіршення її інших якостей. Введення в суспензію порошку алюмінію у вигляді пилу більш ніж 7% підвищує міцність, але погіршує газопроникність оболонки. Спираючись на дані, наведені в таблиці, можна зробить висновок, що кераміка з запропонованого складу суспензії для виготовлення форм для лиття по моделям, що виплавляються, порівняно з прототипом має (в 1,5-2 рази) більш високу термічну міцність. Висока термічна міцність кераміки на основі даного складу суспензії може бути також використана при отриманні відливок методом направленої кристалізації. етилсилікат 7-10 органічний розчинник 15-17 вода 2-4 неорганічна кислота 0,25-0,40 порошок алюмінію у вигляді пилу 0,5-7,0 вогнетривкий наповнювач решта. Оболонки, виготовленні з суспензії відомого складу, мають міцність при прокалюванні, що відповідає 950°С, а також короткочасній дії більш високої температури в процесі заливки форм металом. Дана суспензія відрізняється від відомої тим, то додання в суспензію порошку алюмінію у вигляді пилу підвищує термічну міцність оболонки, а також гарантує її при тривалому контакті рідкого металу з формою, що має місце при одержанні відливок методом направленої кристалізації. Крім того, додавання порошку алюмінію не викликає взаємодії їдкого металу з керамічною формою. Порошок алюмінію у ви гляді пилу вводиться в готову суспензію. Він діє на підвищення термічної міцності оболонки наступним чином: в процесі прокалювання оболонки (t~950°С) алюміній у вигляді пилу, що входить в склад її зв'язуючого, переходить в оксид АІ2О3 , котрий з'єднуючись з аморфним SiО2 етилсилікату суспензії, під дією високої температури, перетворюється в алюмосилікат. Подальше перетворення алюмосилікату в більш термічно стійку сполуку - муліт відбувається при більш високих температурах, що мають місце при отриманні відливок методом направленої кристалізації, коли метал при температурі 1400-1200°С знаходиться в формі довгий час (1-4 години). Муліт, що на ходиться у зв'язуючому в складі оболонки забезпечує їй високу термічну міцність. Оболонки, що містять порошок алюмінію у вигляді пилу в суспензії менш ніж 0,5% від маси суспензії, не мають високої міцності із-за малої кіль Таблиця Залежність показників міцності від складу суспензії Найменування компонентів суспензій Плавлений двооксид кремнію Електрокорунд Етилсилікат Етиловий спирт Вода Соляна кислота Порошок алюмінію у вигляді пилу Глинозем Альгінат натрію Межа міцності на згин, МПа при 950 0С 1200 0С Кількісний склад суспензії прототипу, мас.% 1 2 3 4 5 6 72 9 15 3 0,25 78 6,5 14 1,5 0,20 75 7 15 2 0,25 68 9 16 3,5 0,30 61,6 10 17 4 0,40 58 11 18 5 0,45 0,12 0,07 0,20 0,50 3,0 7,0 8,0 4,9 3,1 6,2 4,4 7,8 5,1 9,1 6,8 9,8 7,9 10,0 8,1 Кількісний склад дослідних суспензій, мас.% 2 37036 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Suspension for producing foundry molds by investment casting

Автори англійською

Simanovskyi Viktor Mykhailovych, Volska Vitaliia Valentynivna, Prach Tetiana Viktorivna, Shynskyi Oleh Yosypovych

Назва патенту російською

Суспензия для изготовления литейных форм по выплавляемым моделям

Автори російською

Симановский Виктор Михайлович, Вольская Виталия Валентиновна, Прач Татьяна Викторовна, Шинский Олег Иосифович

МПК / Мітки

МПК: B22C 1/00

Мітки: форм, виготовлення, ливарних, виплавляються, моделям, суспензія

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37036-suspenziya-dlya-vigotovlennya-livarnikh-form-po-modelyam-shho-viplavlyayutsya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Суспензія для виготовлення ливарних форм по моделям, що виплавляються</a>

Подібні патенти