Пристрій для складання заготовок верху взуття у плоскому вигляді

Номер патенту: 36922

Опубліковано: 16.04.2001

Автори: Горященко Сергій Леонідович, Драпак Георгій Мефодійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для складання заготовок верху взуття у плоскому вигляді, який має завантажувальний механізм, виконаний у вигляді блока касет, встановлених на напрямних   з механізмом підтримування постійного рівня верхньої деталі в стопці, що розташовані в касетах, механізм захвату деталей та механізм знімання готових виробів, якій відрізняється тим, що пристрій оснащено механізмом транспортування касет по напрямних , механізмами транспортування та завантаження палети, яка складається з двох шарнірно з'єднаних між собою прямокутних рамок і додатково оснащена з протилежного кінця фіксуючим пристроєм, а кожна з рамок являє собою конструкцію, що складається з двох кутників, які скріплені між собою з можливістю зміни відносного положення, причому внутрішній розмір рамок завжди рівний між собою і менший за габарити найбільшої з деталей заготовки, а палета встановлена з можливістю її подачі під автоматизовану швейну машину.

Текст

Пристрій для складання заготовок верху вз уття у плоскому вигляді, який має завантажувальний механізм, виконаний у вигляді блока касет, встановлених на напрямних з механізмом підтримування постійного рівня верхньої деталі в стопці, що розташовані в касетах, механізм захвату дета 36922 Пристрій працює так. Після завантаження касет 2, 3, 4 зі стопками деталей 5, 6, 7 на робочу позицію, кроковий двигун 14 встановлює завантажувальний пристрій 12 таким чином, щоб захват 13, піднятий кроковим двигуном 15, опинився над стопкою деталей в касеті 2. Двигун 15 опускає захват 13 на стопку деталей 5 у касеті 2. Захват 13 захоплює верхню деталь 5 зі стопки і двигун 15 піднімає її вгору. Двигун 14 переміщує завантажувальний пристрій 12 так, щоб захват 13 з деталлю 5 опинилися над рамкою 19. Двигун 15 опускає захват 13 з деталлю 5 на нижню рамку 19. За хват 13 звільняється від деталі 5, залишаючи її у рамці 19. Після чого захва т 13, завдяки двигуну 14, повертається у початкове положення. Механізм 10 піднімає стопку деталей у касеті 2 на товщин у деталі. Далі механізм 1 за допомогою двигуна 8 переміщує касети так, щоб касета 3 зайняла місце касети 2 і опинилася над механізмом 10. Касета 4 займає місце касети 3, а касета 2 рухається далі по напрямних 9 у рамі 11. Завантажувальний пристрій 12 транспортує деталь 6 з касети 3 за допомогою захвату 13, аналогічно попередній. Друга деталь накладається на першу у рамці 19. Механізм 10 піднімає стопку деталей розташованих у касеті 3 на товщину деталі. Ме ханізм 1 за допомогою двигуна 8 переміщує касети так, щоб касета 4 зайняла місце касети 3 і опинилася над механізмом 10, касета 3 займає місце касети 2, а касета 2 рухається далі. Завантажувальний пристрій 12 транспортує деталь 7 з касети 4 аналогічно попередній. Третя деталь накладається на другу та першу у рамці 19. Меха нізм 10 піднімає стопку деталей 7 у касеті 4 на товщин у деталі. Після складання всіх деталей у рамку 19, відбувається поворот верхньої рамки 18 навколо шарніра 22 і палета закривається, її рамки утримуються закритими механізмом 23. Після чого виконується остаточне скріплення деталей верху взуття на автоматичній швейній машині 17. Потім механізм 23 звільняє верхню рамку 18 і палета розкривається. Готовий виріб знімається з рамки 19 і транспортується механізмом 24 до бункера 25. Під час зшивання виробу автоматичною швейною машиною 17 механізм 1 за допомогою двигуна 8 вертає касети 2, 3, 4 з стопками деталей 5, 6, 7 по напрямних 9 у початкове положення. При зміні розмірів заготовки відповідно виконується переналагодження палети. Для виконання переналагодження палети відпускаються гвинти 21 і кутик А в пазах 20 переміщується відносно кутника Б на необхідну величину таким чином, щоб вн утрішній розмір рамок верхньої 18 та нижньої 19 завжди були рівні між собою та менші за габарити найбільшої з деталей заготовки. Таким чином, за короткий проміжок часу формується заготовка верху вз уття, що складається, наприклад, з трьох шарів деталей. При збільшені шарів матеріалу відповідно збільшується кількість касет з деталями та подовжується довжина напрямних. у рамі. Це дозволяє виготовляти заготовку верху вз уття у плоскому вигляді з будь-якого розміру та без обмеження у кількості деталей. Джерела інформації 1. Авторске свідотство СССР № 1788609, кл. A 43D111/00,1992. Фіг. 1 2 36922 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for fabrication of footwear upper in a flat form

Автори англійською

Horiaschenko Serhii Leonidovych, Drapak Heorhii Mefodiiovych

Назва патенту російською

Устройство для сборки заготовок верха обуви в плоском виде

Автори російською

Горященко Сергей Леонидович, Драпак Георгий Мефодьевич

МПК / Мітки

МПК: A43D 111/00

Мітки: взуття, заготовок, складання, вигляді, пристрій, плоскому, верху

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-36922-pristrijj-dlya-skladannya-zagotovok-verkhu-vzuttya-u-ploskomu-viglyadi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для складання заготовок верху взуття у плоскому вигляді</a>

Подібні патенти