Завантажити PDF файл.

Текст

Змішувач для полімерів, що містить корпус із виконаними на його внутрішній робочій поверхні заглибленнями, в якому установлено ротор із ви 36727 поверхні корпусу і ротора виконані у вигляді циліндричних сходинок, а отвори, з'єднані із заглибленнями на поверхнях корпусу і ротора, сполучені з глухими каналами, які виконані в тілі корпусу і ротора, до того ж входи глухи х каналів у тілі корпусу і виходи глухи х каналів у тілі ротора розташовані на однаковій відстані від центральної осі змішувача. Запропонована конструкція змішувача дозволяє забезпечити інтенсифікацію процесу змішування шляхом збільшення поверхонь розділення матеріалу і кількості їх контактів через розподіл і злиття потоків рідини. Все це призводить до усереднення компонентів суміші по всьому об'єму композиції та підвищення ефективності змішування. Таким чином, у запропонованому змішувачі досягається підвищення ефективності змішування у порівнянні з відомими конструкціями змішувачів, яке дозволяє підвищити якість одержаної продукції, не змінюючи основної технологічної схеми процесу. Суть винаходу пояснюється кресленням, де зображений поздовжній переріз змішувача. Змішувач для полімерів містить корпус 1, вхідний зазор 2, який утворений кришкою З і ротором 4. На внутрішній робочій поверхні 5 корпусу 1 виконані заглиблення 6,7,8,9. В корпусі 1 установлено ротор 4 із виконаними на його зовнішній робочій поверхні 10 заглибленнями 11,12,13,14, які утворюють із заглибленнями 6,7,8,9 корпусу 1 канали для течії полімеру, до того ж в тілах корпусу 1 і ротора 4 виконані отвори 15,16,17,18 і19,20,21, 22, з'єднані із заглибленнями 6,7,8,9 і 11,12,13,14 на поверхнях корпусу 1 і ротора 4, а робочі поверхні 5 і 10 корпусу 1 і ротора 4 виконані профільними у вигляді циліндричних сходинок , а отвори 15, 16,17,18 і 19,20,21,22, з'єднані із заглибленнями 6. 7,8,9 і 11,12,13,14 на поверхнях корпусу 1 і ротора 4, сполучені із глухими каналами 23, 24, 25, 26 і 27, 28, 29, 30, які виконані у тілі корпусу 1 і ротора 4, до того ж входи 31, 32, 33 глухих каналів 24, 25, 26 у тілі корпусу 1 і ви ходи 34, 35, 36 глухи х каналів 27, 28, 29 у тілі ротора 4, розташовані на однаковій відстані від центральної осі 37 змішувача, що забезпечує їх періодичне з'єднання. Змішувач для полімерів працює таким чином. Розплав полімеру, який складається із різних компонентів, надходить для змішування у вхідний зазор 2, який з'єднаний з глухими каналами 23 у тілі корпусу 1 і заглибленнями 11 на зовнішній робочій поверхні 10 ротора 4. Крізь отвори 15, полімер із глухи х каналів 23 у тілі корпусу 1 потрапляє у заглиблення 6 на робочій поверхні 5 корпусу 1. При обертанні ротора 4 заглиблення 11 на його робочій поверхні 10 з'єднуються із заглибленнями 6 на робочій поверхні 5 корпусу 1 і утворюють канали для течії полімеру. У ці канали полімер надходить із глухих каналів 23 у тілі корпусу 1, а також із вхідного зазора 2, який утворений ротором 4 іі кришкою 3, Оскільки ротор 4 постійно обертається, то у заглиблення 11 ротора 4 полімер надходить із різних заглиблень 6 корпусу 1, цим самим збільшуються поверхні розділу і кількість контактів елементарних об'ємів полімеру. Перемішаний полімер із заглиблень 11 ротора 4 перетікає крізь отвори 19 у глухі канали 27 у тілі ротора 4, де додатково перемішується у результаті пульсацій, які виникають у результаті періодичного з'єднання і роз'єднання заглиблень 6 і 11 корпусу 1 і ротора 4. Із обертових глухи х каналів 27 ротора 4 полімер виходить у вигляді струменевих потоків, які піддаються зрізу в області ви ходів 34 глухих каналів 27 ротора 4 і входів 31 глухи х каналів 24 корпуса 1, з утворенням малих порцій полімеру, які потрапляють у глухі канали 24 корпуса 1. У цих глухи х каналах 24 корпусу 1 накопичуються різні об'єми полімеру із різних глухи х каналів 27 ротора 4. Таким чином відбувається перехід розплаву полімеру до наступної сходинки. При цьому має місце конфузорний ефект стискання розплаву полімеру у результаті того, що діаметр наступної сходинки менший ніж попередньої. При цьому поліпшується змішування у результаті утворення прискорено-сповільнених потоків полімеру і підвищується інтенсивність поздовжніх, радіальних і колових переміщень полімеру. Далі ці процеси повторюються на наступних сходинках і суміш полімеру, проходячи крізь заглиблення 7, 8, 9 і 12, 13, 14, отвори 16,17,18 і 20, 21, 22. глухі канали 25, 26 і 28, 29, входи 32, 33, виходи 35, 36, які знаходяться на однаковій відстані від центральної осі 37 змішувача, витікає крізь глухий канал 30 у тілі ротора 4. Запропонована конструкція змішувача для полімерів дозволяє інтенсифікувати переміщення полімеру по висоті та довжині змішувача. Перебудова потоків полімеру, їх розділення та злиття обумовлюють збільшення поверхонь розділу та інтенсифікацію розподілу поверхонь контакту по всьому об'єму суміші, що приводить до усереднення розподілу компонентів суміші по всьому об'єму композиції та підвищенню ефективності змішування. Таким чином в даному змішувачі досягається підвищення ефективності змішування порівняно з відомими конструкціями змішувачів, дозволяючи підвищувати якість отриманої продукції, не змінюючи основної технологічної схеми процесу. 2 36727 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mixer for polymers

Автори англійською

Riabinin Dmytro Dmytrovych, Sivetskyi Volodymyr Ivanovych, Krasovskyi Volodymyr Valeriiovych, Riabinina Olena Dmytrivna, Rozhavskyi Volodymyr Hryhorovych, Motin Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Смеситель для полимеров

Автори російською

Рябинин Дмитрий Дмитриевич, Сивецкий Владимир Иванович, Красовский Владимир Валерьевич, Рябинина Елена Дмитриевна, Рожавский Владимир Григорьевич, Мотин Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/38

Мітки: полімерів, змішувач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-36727-zmishuvach-dlya-polimeriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувач для полімерів</a>

Подібні патенти