Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. М'який контейнер для транспортування та зберігання насипних вантажів, що містить ємність з верхнім завантажувальним отвором і нижнім розвантажувальним отвором та нижнім рукавом, фіксуючий пристрій, силову сітку з підйомними петлями і дно, який відрізняється тим, що нижній рукав оснащений розвантажувальним пристроєм регульованої довжини.

2. М'який контейнер для транспортування та зберігання насипних вантажів за п. 1, який відрізняється тим, що розвантажувальний пристрій регульованої довжини оснащений металевими кільцями, через які просунуті регулюючі шнури, та фіксаторами.

Текст

1. М'який контейнер для транспортування та зберігання насипних вантажів, що містить ємність 3 36561 4 вантаження та захисту навколишнього середовипристрій, потім здійснюють зорієнтування розванща. тажувального пристрою у транспортному засобі, М'який контейнер виконаний у вигляді ємності схови щі чи на відкритій площадці, за допомогою із синтетичного матеріалу, посиленого стрічковим регулюючи х шнурів опускають нижній розвантажукаркасом. Стрічковий силовий каркас виконаний у вальний пристрій на необхідну глибину і тільки вигляді силової сітки, яка нашита на зовнішню попісля цього розфіксовують розвантажувальний верхню ємності. М'який контейнер підвішується пристрій, що і забезпечує розвантаження м'якого певним чином на гак підйомного крана. В м'якому контейнера. контейнері для транспортування та збереження Виконання м'якого контейнера у вигляді самонасипних вантажів, який містить ємність з верхнім стійних елементів -ємності і силової сітки, з'єдназавантажувальним отвором і нижнім розвантажуних між собою роз'ємним з'єднанням із послідовно вальним отвором, силову сітку з піднімальними замкнути х груп петель, що належать і ємності і петлями і дном і фіксуючий пристрій, що включає в сітці, наявність розвантажувального пристрою ресебе стрічкові петлі з металевим кільцем на одногульованої довжини дозволяє швидко розмонтуваму кінці для перетискування, шпильку для фіксації ти м'який контейнер, усун ути ушкодження та змонта контровочні стрічки для запобігання від мимовітувати м'який контейнер для продовження льної розфіксації, ємність розміщена в силовій експлуатації. Кріплення системи клапанів на нижсітці і з'єднана з нею у вер хній частині за допомоньому отворі силової сітки забезпечує зручність гою роз'ємного з'єднання, що складається з посліскладання та фіксацію розвантажувального придовно з'єднаних між собою петель, укріплених на строю. ємності і на силовій сітці із замиканням останньої Короткий опис креслень групи петель шнуровою зав'язкою. У силовій сітці Корисна модель ілюструється кресленнями де виконане дно з отвором і ободним елементом, на Фіг.1 зображений м'який контейнер для сполученим із розвантажувальним отвором ємностранспортування і зберігання насипних вантажів; ті. При цьому ємність обладнана рукавами зі стрічна Фіг.2 - зображений м'який контейнер для ковими петлями для перетискування і системою транспортування і зберігання насипних вантажів із клапанів. Один із рукавів закріплений угорі на зарозвантажувальним пристроєм регульованої доввантажувальному отворі ємності для забезпечення жини. процесу завантаження без розпилювання насипДокладний опис здійснення корисної моделі. ного вантажу та герметизації верхньої частини М'який контейнер для транспортування і зберіконтейнера при транспортуванні і збереженні нагання насипних вантажів із розвантажувальним сипного вантажу. Інший рукав має фіксуючий припристроєм регульованої довжини (Фіг.1) містить стрій і укріплений на нижньому розвантажувальвантажні петлі 1, стрічковий каркас 2, внутрішню ному отворі ємкості, система клапанів має ємність 3 та розвантажувальний пристрій регульофіксуючий пристрій і укріплена на ободному елеваної довжини у складеному вигляді 4. На розванменті отвору дна силової сітки для фіксації в склатажувальному отворі ємності м'якого контейнера деному стані рукава, укріпленого на розвантажу(Фіг.2) укріплений розвантажувальний пристрій 5 зі вальному отворі ємності. До нижнього стрічковою петлею 8 для перетискування. На обідрозвантажувального рукава приєднаний розванному елементі отвору днища силової сітки 7 укріптажувальний пристрій регульованої довжини. Розлена система клапанів 2 з кільцями для фіксації 9. вантажувальний пристрій м'якого контейнера вигоРозвантажувальний пристрій регульованої довжитовляється довжиною, що обмежена розміром L ни 5 забезпечує можливість зорієнтувати його на (Фіг.2). Вздовж всієї довжини розвантажувального необхідній висоті безпосередньо у трюмі судна, пристрою по периметру пришиваються металеві схови щі або на відкритій площадці, та виключити кільця з необхідним інтервалом. До нижній крайніх розпилювання насипного вантажу в навколишнє кілець кріпляться регулюючі шн ури, які протягнуті середовище. Металеві кільця 4 забезпечують крікрізь кільця кожного ряду. У верхній частині розваплення регулюючих шнурів 6. Фіксатори регулююнтажувального пристрою передбачені фіксатори чих шн урів 3 забезпечують регулювання та фіксашнурів, які дозволяють регулювати та фіксува ти цію довжини розвантажувального пристрою 5. необхідну довжину розвантажувального пристрою. Усі тканинні елементи ємкості 1, стрічкові елеТаким чином, забезпечується різна довжина розменти силової сітки 7 та розвантажувального привантажувального пристрою. строю 5 виконані з поліефірної, поліамідної чи інКонструкція розвантажувального пристрою, шої високоміцної тканини та стрічок, просочених закріпленого на розвантажувальному рукаві отвочи ламінованих відповідною речовиною з метою ру, його герметична побудова, система клапанів і додання тканині та стрічкам міцності, хімічної стійфіксаторів дозволяють зорієнтувати на необхідній кості, водонепроникності тощо, фіксуючі елементи висоті розвантажувальний пристрій безпосередньо виконані зі сталі чи пластику. у транспортному засобі (трюмі судна), сховищі або Заявлена корисна модель є практично застона відкритій площадці, що забезпечує швидке розсовною. вантаження м'якого контейнера на будь-якій глиРеалізація заявленої корисної моделі забезбині і виключає розпилення насипного вантажу в печує: навколишнє середовище, оскільки при доставці до - можливість завантаження м'яких контейнерів місця розвантаження виконують послідовні дії по безпосередньо від виробничих магістралей та бупідвісці певним чином м'якого контейнера на гак нкерів; крана, по розфіксації клапанів, що утримують складений і зафіксований розвантажувальний 5 36561 6 - можливість розвантаження у трюми суден, - виключення забруднення навколишнього сесхови ща будь-якої глибини та на відкриті площадредовища розпиленням сипучих матеріалів при ки; розвантаженні; - зручність заміни ушкоджених елементів м'я- можливість приєднання розвантажувального ких контейнерів; пристрою регульованої довжини до м'яких контейнерів будь-якої форми та об'єму. Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Inflatable container for transporting and storing bulk cargos

Автори англійською

Kyryllov Ihor Anatoliiovych, Riabchenko Oleksii Anatoliiovych, Trubynskyi Dmytro Nilovych, Shkvarun Mykola Mykhailovych

Назва патенту російською

Мягкий контейнер для транспортировки и хранения насыпных грузов

Автори російською

Кириллов Игорь Анатольевич, Рябченко Алексей Анатольевич, Трубинский Дмитрий Нилович, Шкварун Николай Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B65D 88/16

Мітки: вантажів, м'який, зберігання, насипних, контейнер, транспортування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-36561-myakijj-kontejjner-dlya-transportuvannya-ta-zberigannya-nasipnikh-vantazhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">М’який контейнер для транспортування та зберігання насипних вантажів</a>

Подібні патенти