Спосіб пророщування насіння стевії (stevia rebaudiana bertoni)

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб пророщування насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), що включає висів та пророщування насіння, який відрізняється тим, що насіння пророщують, сіючи його на поверхні грунту, вологість якого підтримують на рівні 45-65% при температурі повітря не нижче: вночі 10-12°С, вдень 18-20°С.

Текст

Спосіб пророщування насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), що включає висів та пророщування насіння, який відрізняється тим, що насіння пророщують, сіючи його на поверхні грунту, вологість якого підтримують на рівні 45-65% при температурі повітря не нижче: вночі 10-12°С, вдень 18-20°С. (19) (21) 2004010192 (22) 09.01.2004 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Гонтаренко Світлана Миколаївна, Стефанюк Володимир Йосипович (73) ІНСТИТУТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ Н АУК 3 3638 4 (Stevia rebaudiana Bertoni) шляхом створення збільшення, зменшує швидкість проростання насприятливих умов для скорочення періоду пророссіння стевії та його схожість. Згідно даних, які натання насіння, що дає змогу забезпечити високу ведені у табл.1 та 2, розміщення насіння на поверсхожість насіння і отримати повноцінні сходи. хню ґр унту сприяло швидкому проростанню та Поставлена задача вирішується таким чином, більш високої схожості насіння як в умовах відкрищо на відміну від відомого способу пророщування того, так і закритого ґрунту. Так, якщо при сівбі насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), який насіння на поверхню ґрунту перші сходи з’явилися включає висів та пророщування насіння, згідно з на 5 день, кількість пророслого насіння на 10 день корисною моделлю насіння пророщують, висіваюдорівнювала 74, а на 15 - 78%, то при сівбі на гличи його на поверхню ґрунту, вологість якого підбину 0,3см сходи з’явилися на 8 день, а на 10 та тримують на рівні 45-65% при температурі повітря 15 день становила відповідно 14 та 20% (табл.1). не нижче: вночі 10-12, вдень-18-20С°. Заглиблення насіння на 0,5см ще більш знизило При впровадженні пропонованого способу його схожість, при заглибленні насіння на глибину пророщування насіння стевії кількість проростків 1см сходи не з’явилися. досягає 74-85% до висіяного насіння. Така ж сама залежність спостерігалася при При висіві в ґрунт в теплиці, розміщення нависіві насіння у закритий ґрунт (табл.2). При сівбі сіння на його поверхні сприяло його швидшому насіння на поверхню ґрунту перші сходи з’явилися проростанню і отриманню більш високих показнина 5 день, а схожість на 10 день дорівнювала 85%. ків по схожості насіння (табл.1). Так, досить велике При сівбі на глибину 0,3см сходи з’явилися на 8 значення в отриманні повноцінних сходів стевії день, а схожість насіння становила 25%. Висів відіграє вологість ґрунту. Проростанню насіння насіння на 0,5см ще більш уповільнював проросстевії в ґрунті найбільш сприяє вологість на рівні тання насіння та знижував схожість, при сівбі на45-65%. Зменшення кількості вологи в ґрунті, як і сіння на глибину 1см сходи не з’явилися. Таблиця 1 Проростання насіння стевії залежно від його розміщення на субстраті (ґр унт) та вологості і температури повітря (Польові досліди) № п.п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 Варіанти висіву насіння Контроль - пророщування недозрілого насіння в живильному середовищі, освітлення у 1-2клк протягом 16 годин Насіння висіяне на поверхню ґрунту, вологість ґрунту - 45-65%, температура повітря - вночі 15-19, вдень -24-30°С Насіння висіяне на глибину 0,3см, вологість ґрунту - 45-65%, температура повітря - вночі 15-19, вдень -24-30°С Насіння висіяне на глибину 0,5см, вологість ґрунту - 45-65%, температура повітря - вночі 15-19, вдень -24-30°С Насіння висіяне на глибину 1,0см, вологість ґрунту - 45-65%, температура повітря - вночі 15-19, вдень -24-30°С Насіння висіяне на поверхню ґрунту, вологість ґрунту - 30-45%, температура повітря - вночі 15-19, вдень -24-30°С Насіння висіяне на глибину 0,3см, вологість ґрунту - 30-45%, температура повітря - вночі 15-19, вдень -24-30°С Насіння висіяне на глибину 0,5см, вологість ґрунту - 30-45%, температура повітря - вночі 15-19, вдень -24-30°С Насіння висіяне на глибину 1,0см, вологість ґрунту 30-45%, температура повітря - вночі-1519, вдень -24-30°С Насіння висіяне на поверхню ґрунту, вологість ґрунту - 45-65%, температура повітря - вночі -812, вдень -15-18°С Насіння висіяне на глибину 0,3см, вологість ґрунту - 45-65%, температура повітря - вночі -812, вдень -15-18°С 5 Проростання насіння (%) на...день 7 8 9 10 15 25 28 30 33 33 5 12 40 60 74 78 0 0 5 8 14 20 0 0 0 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 6 8 12 25 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 17 0 0 4 7 12 5 3638 6 Таблиця 2 Проростання насіння стевії залежно від розміщення на субстраті (ґрун т) та вологості і температури повітря в умовах закритого ґрунту № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 Насіння, що проросло (%) на...день 5-й 7-й 8-й 9-й 10-й Варіанти Контроль - пророщування недозрілого насіння в живильному середовищі, освітлення у 1-2клк протягом 16 годин Насіння висіяне на поверхню ґрунту, вологість ґрун ту 4565%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-33°С Насіння висіяне на глибину 0,3см вологість ґрунту 45-65%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на глибину 0,5см, вологість ґрунту 4565%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на глибину 1,0см, вологість ґрунту 45-65% Насіння висіяне на поверхню ґрунту, вологість ґрун ту 3545%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на глибину 0,3см, вологість ґрунту 3545%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на глибину 0,5см, вологість ґрунту 3545%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на поверхню ґрунту вологість ґрунту 6575 % температура повітря - вночі -17-22, вдень-25-32 °С Насіння висіяне на глибину 0,3см, вологість ґрунту 6575%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на глибину 0,5см, вологість ґрунту 6575%, температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на глибину 1,0см, вологість ґрунту 65-75% температура повітря - вночі -17-22, вдень -25-32°С Насіння висіяне на поверхню ґрунту, вологість ґрун ту 4565%, температура повітря - вночі -10-14, вдень -16-22°С Насіння висіяне на поверхню ґрунту, вологість ґрун ту 4565%, температура повітря - вночі -6-10, вдень -12-19°С Значну роль для отримання повноцінних сходів стевії відіграють також вологість ґрунту та температура повітря. Найбільш сприятлива вологість для проростання насіння стевії у відкритому ґрунті - на рівні 45-65% при температурі повітря не нижче - вночі - 10-12, вдень 18-20°С. Зменшення вологості ґрунту, як і збільшення її знижує швидкість проростання насіння стевії та його схожість. Висів насіння в ґрунт при температурі повітря нижче 1012 вночі та 18-20°С вдень значно уповільнює по Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 25 28 30 33 10 22 48 71 85 0 0 5 12 25 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 12 28 40 51 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 15 25 45 68 70 0 0 5 12 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 15 20 26 0 0 5 12 17 яву сходів та зменшує схожість насіння (вар.9-11 табл.1 та 13, 14 табл.2). Спосіб пророщування насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) здійснюється таким чином. Насіння висівають при температурі повітря не нижче: вночі -10-12, вдень - 18-20°С на поверхню ґрунту (ґрунтосуміші, пісок, перлити), вологість якого підтримують на рівні 45-65%. Проросле насіння підраховують при появі перших сходів. Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hontarenko Svitlana Mykolaivna, Stefaniuk Volodymyr Yosypovych

Автори російською

Гонтаренко Светлана Николаевна, Стефанюк Владимир Иосифович

МПК / Мітки

МПК: A01C 1/00, A01G 7/00

Мітки: sтеvіа, bertoni, спосіб, rebaudiana, насіння, пророщування, стевії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-3638-sposib-proroshhuvannya-nasinnya-stevi-stevia-rebaudiana-bertoni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пророщування насіння стевії (stevia rebaudiana bertoni)</a>

Подібні патенти