Копіювальний шар друкарських форм трафаретного та плоского офсетного способів друку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Копіювальний шар для виготовлення друкарських форм трафаретного та плоского офсетного способів друку, що містить модифікований полівініловий спирт (МПВС) та фотоініціатор, який відрізняється тим, що як фотоініціатор містить β-дикетонат кобальту (III), у такому співвідношенні компонентів, мас. %:

МПВС

97,0-98,8

β-дикетонат кобальту (III)

1,2-3,0.

Текст

Копіювальний шар для виготовлення друкарських форм трафаретного та плоского офсетного способів друку, що містить модифікований полівініловий спирт (МПВС) та фотоініціатор, який відрізняється тим, що як фотоініціатор містить βдикетонат кобальту (III), у такому співвідношенні компонентів, мас. %: МПВС 97,0-98,8 β-дикетонат кобальту (III) 1,2-3,0. (19) (21) 2004010043 (22) 08.01.2004 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Кукура Юрій Андрійович, Нізельський Юрій Миколайович, Кукура Валентина Валентинівна, Мельников Олександр Валерійович (73) Кукура Юрій Андрійович 3 3623 4 пропонованого копіювального шару для виготовтів, мас.%: лення друкарських форм трафаретного та плоскоМПВС 97,0-98,8 го офсетного способів друку. b-дикетонат кобальту (III) 1,2-3,0 МПВС-полімер, що являє собою ПВС, до ланПісля ретельного перемішування композицію цюга якого по місцю ОН-групи привиті фрагменти наносять на сито-основу трафаретної форми меметилолметакриламіду. Цей компонент відіграє тодом вільного поливу за допомогою ракельподвійну роль - він є одночасно основою ФПК і кювети. Поверхня на яку має наноситися ФПК позшивним агентом цієї системи. передньо знежирюється етанолом. Товщина копіІнтервал граничних значень вмісту МПВС ювального шару регулюється кількістю поливів і (97,0-98,8мас.%), що є нижчим в порівнянні з пров'язкістю композиції. Сушіння нанесеного копіюватотипом, обумовлений балансом між визначеними льного шару ФПК здійснюють в термошафі при фізико-хімічними властивостями та досягненням температурі 35-40°С. Експонування форм здійсоптимальних репродукційно-графічних показників нюється через тест-позитив в копіювальному приФПК для виготовлення друкарських форм трафастрої, обладнаному лампами ПРК (Р=240Вт). Проретного та плоского офсетного способів друку. явлення форм проводиться проточною водогінною Фотоініціатори вводять до складу фотополімеводою. ризаційноздатної композиції як ініціатори радикаПриклад 2 льної полімеризації, що поглинають УФВодорозчинну ФПК для виготовлення офсетвипромінення в області 300-400нм та в результаті них друкарських форм, готують так як це описано фото хімічних реакцій утворюють активні радикали. вище у наступному співвідношенні компонентів, Заграничне зменшення концентрації фотоінімас.%: ціатору b-дикетонат кобальту (III) (3,0мас.%) більше верхкількістю подивів і в'язкістю композиції. Сушіння нього граничного значення знижує сумісність комнанесеного копіювального шару ФПК здійснюють в понентів системи, що негативно позначається на термошафі при температурі 35-40°С. Експонувантехнологічних показниках форм трафаретного та ня форм здійснюється через тест-негатив копіюплоского офсетного друку. вальному пристрої, обладнаному лампами ПРК Таким чином, сукупність суттєви х ознак запро(Р=240Вт). Проявлення форм проводиться протопонованого складу водорозчинної ФПК для вигочною водогінною водою. товлення друкарських форм трафаретного та плоЗапропоновані склади та результати експериского офсетного способів друку дозволяє досягти ментальних досліджень запропонованої водорозвказаного технічного результату, зокрема: чинної ФПК для виготовлення друкарських форм - забезпечити покращення сумісності компотрафаретного та плоского офсетного способів нентів композиції шляхом введення в систему нодруку, наведені в таблиці 1. вої фотоініціюючої сполуки з метою покращення репродукційно-графічних показників та зносостійТаблиця 1 кості друкарських форм; - розширити область застосування ФПК. Результати експериментальних Для підтвердження промислової придатності досліджень запропонованої ФПК для винаходу та можливості отримання зазначеного виготовлення трафаретних друкарських форм технічного результату нижче наводимо опис приготування водорозчинної ФПК для виготовлення МПВС + b-дикетонат друкарських форм трафаретного та плоского офЗа кобальту (III) сетного способів друку запропонованого складу та Показники Концентрація фотоіні- протоприклади конкретного її виконання. типом ціатора, мас % Водорозчинну ФПК для вигото влення друкар1,2 1,5 1,8 2,2 3,0 ських форм трафаретного та плоского офсетного Роздільна здатспособів друку, готують наступним чином. b18 36 40 34 32 34 ність, лін/см дикетонат кобальту (III) попередньо розчиняють у Видільна здатневеликій кількості етилового спирту, після чого 175 130 125 135 150 130 ність, мкм вводять у розчин МВПС, постійно перемішуючи за Зносостійкість, допомогою механічної мішалки (n=90об/хв), протя0,6 8 14 12 8 8 тис. циклів гом 3-4хв. Приклади конкретного виконання. Результати експериментальних досліджень Приклад 1 запропонованої ФПК для виготовлення офсетних Водорозчинну ФПК для виготовлення трафадрукарських форм забезпечує роздільну здатність ретних друкарських форм, готують так як це опицих форм - 160лін/см, відносне спотворення шисано вище у наступному співвідношенні компонен 5 3623 6 рини штриха 80мкм становить 25%, стійкість до типом високі технічні показники, зокрема кращу зволожувального розчину на основі ІПС - до 3год. сумісність компонентів композиції, що забезпечило Копіювальні шари виготовлені на основі прототипу покращення репродукційно-графічних показників через недостатню сумісність компонентів неприта зносостійкість друкарських форм та розширює датні для виготовлення друкарських форм плоскообласть застосування ФПК. го офсетного др уку. Джерела інформації: Аналіз результатів експериментальних дослі1. Ткачук М.П. Трафаретний друк. -К.: ХаГар, джень запропонованого скла, водорозчинної ФПК 2000, -264с. для виготовлення друкарських форм трафаретне 2. Патент СССР №1816407 А3, МКИ та плоского офсетного способів друку свідчить про G03F7/085, Водорастворимая фотополимеризующая композиція для изготовления печатних форм те, що використай b-дикетонат кобальту (III) в яко(прототип). сті фотоініціатора забезпечує порівняно з прото Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nizelskyi Yurii Mykolaiovych, Melnykov Oleksandr Valeriiovych

Автори російською

Низельский Юрий Николаевич, Мельников Александр Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: G03F 7/085

Мітки: шар, друку, офсетного, плоского, способів, друкарських, форм, копіювальний, трафаретного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-3623-kopiyuvalnijj-shar-drukarskikh-form-trafaretnogo-ta-ploskogo-ofsetnogo-sposobiv-druku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Копіювальний шар друкарських форм трафаретного та плоского офсетного способів друку</a>

Подібні патенти