Спосіб підвищення стійкості рослин до забруднення середовища важкими металами

Номер патенту: 36176

Опубліковано: 16.06.2003

Автори: Бессонова Валентина Петрівна, Яковлєва Світлана Олегівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення стійкості рослин до забруднення середовища важкими металами, який включає трикратну обробку рослин фізіологічно активною речовиною, що виявляє цитокінінову активність і антиоксидантний ефект, який відрізняється тим, що як фізіологічно активну речовину використовують розчин амбіолу з додаванням ТВІН-80 при такому співвідношенні компонентів, мг/л:

амбіол

20-25

ТВІН-80

0,5-0,7

вода

решта

Текст

Спосіб підвищення стійкості рослин до забруднення середовища важкими металами, який включає трикратну обробку рослин фізіологічно 36176 рата амбиол на яровой пшенице и кукурузе // Материалы Всесоюзной конференции "Биоантиоксидант". - М., 1989. - С. 193), що дозволяє стимулювати їх проростання на 11-13% та підвищувати масу рослин на 15-20%. Ця закономірність характерна для екологічно чистих умов вирощування. Однак одноразова обробка насіння не дозволяє суттєво знизити вплив забруднення середовища на рослини. Проведення ж запропонованим способом обробки рослин у стресових умовах забруднення навколишнього середовища у трьох вікових станах: ювенільному, іматурному, віргінільному дозволяє поліпшити фізіолого-біохімічні процеси та зменшити металевий стрес рослин. Спосіб здійснюють таким чином: трикратно обприскують рослини розчином амбіолу з додаванням ТВІН-80 при такому концентраційному співвідношенні між компонентами: 20-25 мг/л амбіолу і 0,5-0,7 мг/л ТВІН-80 у стадії появи перших листків, початку галуження та активного галуження. Витрати розчину 600-700 мл/м 2. Ознаками, відмінними від прототипу, є використання розчину амбіолу з додаванням ТВІН-80 і концентрація діючої речовини, яка становить 2025 мг/л. Амбіол є похідним 5-оксибензимідозолу, який, як і його похідні, проявляє цитокінінову активність: стимулює ріст листя, активізує процес цвітіння, забезпечує перехід морфогенезу на генеративний шлях, знижує пошкодження листків, проявляє антиоксидантний ефект - зменшує активність вільнорадикальних процесів окислення мембран, інтенсивність яких істотно підвищується у рослин, які зростають в умовах забруднення середовища важкими металами та іншими забруднювачами. Приклад здійснення винаходу. 1. Закладають ділянки на 25 декоративних квіткових рослин. Площа кожної ділянки 1 м 2 (3 ділянки) для кожного варіанту. 2. На третю добу від початку стадії появи перших листків проводять першу обробку обприскуванням рослин розчином амбіолу з додаванням ТВІН-80 при такому концентраційному співвідношенні між компонентам: 23 мг/л амбіолу та 0,6 мг/л ТВІН-80. Витрата розчину 650 мг/м 2 посівної площі. 3. Другу обробку рослин проводять на третю добу з моменту початку стадії галуження рослин вищевказаним розчином. 4. Третю, останню, обробку рослин проводять вказаним розчином на третю добу від початку стадії активного галуження. Для вивчення дії фізіологічно активних речовин на декоративні квіткові рослини закладали три ділянки розміром 1 м 2 для кожного виду. Рослини першої ділянки - контрольні, другої - обробляли розчином гумату натрію з додаванням ТВІН-80, третьої - розчином амбіолу з додаванням ТВІН-80. На кожній ділянці росли 25-27 квітів одного виду. Контролем слугували декоративні квіткові рослини, які не обробляли фізіологічно активною речовиною. Контрольні рослини трьохкратно обприскували водопровідною водою з додаванням ТВІН-80. У табл. 1-3 наведені дані обробки рослин гуматом натрію, амбіолом та контрольні в умовах забруднення навколишнього середовища. Аналіз даних, наведених у табл. 1 свідчить, що обробка рослин розчином гумату натрію знижує пошкодження асиміляійного апарату порівняно з контролем від 17,1 у Callistephus chinensis до 47,5% у Calendula officinalis, обприскування розчином амбіолу - від 26,2% у Petunia x hybrida до 58,8% у Calendula offіcinalis. Більш істотний позитивний ефект обробки на збільшення площі листової поверхні проявляє амбіол. Цей параметр підвищується у обприсканих розчином амбіолу рослин порівняно з контрольними у середньому на 33,3%-55,5%, при обробці гуматом натрію - 6,8%5,4%. Подібний напрямок впливу зафіксований і у відношенні інтенсивності цвітіння рослин. Гумат натрію збільшує цей показник у оброблених рослин порівняно з контрольним варіантом у таких межах: від 14,3 % у Callistephus officinalis до 29,1% у Impatiens balsamina, амбіол - від 26,7% у Tagetes patula до 108,3% у Salvia splendens. Амбіол проявляє більш пролонговану дію на рослини. Аналіз цих даних свідчить про більший позитивний ефект обробки рослин амбіолом, що дозволяє знизити пошкодження листя, підвищити асиміляційну поверхню та інтенсивність цвітіння. Таблиця 1 Пошкодження листків рослин в умовах забруднення середовища (% площі листків) Вид Impatiens balsamina Petunia x hybrida Antirrhmmn majus Salvia splendens Calendula officinalis Callistephus chinensis Tagetes patula Контроль 42,3±1,4 29,2±1,6 10,5±0,6 38,6±2,3 5,9±0,5 39,1±1,2 15,2±1,6 Гумат натрію 34,0±2,3 23,3±1,2 8,0±0,8 30,1±1,2 3,1±0,3 32,4±1,4 11,9±0,9 2 % від контролю 80,4 79,8 76,2 77,9 52,5 82,9 78,3 Амбіол 26,9±1,8 21,6±1,1 6,8±0,5 25,7±1,3 2,7±0,2 25,7±1,2 9,12±0,7 % від контролю 63,7 73,8 64,3 66,8 46,2 65,7 60,0 36176 Таблиця 2 Площа листової поверхні рослин (см 2) Вид Impatiens balsamina Petunia x hybrida Antirrhinum majus Salvia splendens Calendula officinalis Callistephus chinensis Tagetes patula Контроль 310,4±6,2 442,3±13,8 340,5±4,2 370,2±6,5 572,3±3,1 442,9±13,1 420,3±9,2 Гумат натрію 451,3±3,8 566,5±6,2 427,7±6,8 442,1±9,3 611,3±2,5 575,8±5,2 526,6±5,б % від контролю 145,4 128,1 125,6 119,4 106,8 130,0 125,3 Амбіол 465,6±7,8 650,2±12,0 480,1±5,1 555,3±7,4 887,1±11,3 664,3±10,2 558,9±8,2 % від контролю 150,8 147,3 141,3 150,8 155,5 150,0 133,3 Таблиця З Інтенсивність цвітіння рослин (шт. квіток за вегетацію на одній рослині) Вид Impatiens balsamina Petunia x hybrida Antirrhinum majus Salvia splendens Callistephus officinalis Callistephus chmensis Tagetes patula Контроль Гумат натрію 22,13±0,9 28,57±1,4 70,20±2,3 89,58±2,1 20,75±1,5 Calendula officinalis 13,72±1,1 16,45±1,3 38,24±1,1 43,71±1,6 12,10±0,8 13,99±1,1 40,19±1,7 46,66±1,7 % від контролю 129,1 127,6 126,4 119,9 114,3 115,6 116,1 Амбіол 41,96±1,8 114,15±2,8 З6,06±1,1 28,58±0,7 51,82±1,6 15,81±0,5 50,92±1,7 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3 % від контролю 189,6 162,6 173,8 208,3 135,5 130,7 126,7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of raising resistance of plants to pollution of environment with heavy metals

Назва патенту російською

Способ повышения стойкости растений к загрязнению среды тяжелыми металлами

МПК / Мітки

МПК: A01N 25/24, A01N 27/00, A01P 15/00

Мітки: забруднення, підвищення, стійкості, металами, важкими, спосіб, середовища, рослин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-36176-sposib-pidvishhennya-stijjkosti-roslin-do-zabrudnennya-seredovishha-vazhkimi-metalami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення стійкості рослин до забруднення середовища важкими металами</a>

Подібні патенти