Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1.Змішувач, що містить корпус з порожниною, в якій встановлений вал, а на внутрішній поверхні корпуса закріплені диски з утворенням між собою зазорів, в яких розташовані диски, встановлені на валу, до того ж в дисках виконані наскрізні отвори, який відрізняється тим, що на поверхні щонайменше одного диска закріплені однією торцевою поверхнею щонайменше два змішувальних елементи з наскрізними отворами, стінки яких в поперечному перерізі розташовані похило, а другі торцеві поверхні змішувальних елементів розміщені із можливістю їх контакту і створення внутрішньої змішувальної порожнини між оберненими одна до одної внутрішніми поверхнями цих елементів та поверхнею диску.

2. Змішувач за п.1, який відрізняється тим, що корпус і вал виконані із секцій з чергуванням дивергентних і конвергентних робочих поверхонь.

Текст

1. Змішувач, що містить корпус з порожниною, в якій встановлений вал, а на внутрішній поверхні корпуса закріплені диски з утворенням між собою зазорів, в яких розташовані диски, встановлені на 35887 на поверхні щонайменше одного диску закріплені однією торцевою поверхнею щонайменше два змішувальних елементи з наскрізними отворами, стінки яких в поперечному перерізі розташовані похило, а другі торцеві поверхні змішувальних елементів розміщені із можливістю їх контакту і створення внутрішньої змішувальної порожнини між оберненими одна до одної внутрішніми поверхнями цих елементів та поверхнею диску. Корпус і вал можуть бути виконаними із секцій з чергуванням дивергентних і конвергентних робочих поверхонь. Дана конструкція змішувача дозволяє забезпечити інтенсифікацію процесу змішування шляхом створення дивергентних і конвергентних струминних потоків полімеру, злиття і розділення яких відбувається як в осьовому і поперечному напрямах по висоті і довжині змішувача, так і в змішувальних порожнинах. Це приводить до збільшення поверхні розділення полімеру та інтенсифікації розподілу поверхонь його контакту і внаслідок цього до усереднення розподілу компонентів суміші по всьому об'єму композиції та підвищення ефективності змішування. Таким чином, у даному змішувачі досягається підвищення ефективності змішування порівняно з відомими конструкціями змішувачів, яке дозволяє підвищити якість одержаної продукції, не змінюючи основної технологічної схеми процесу. Суть винаходу пояснюється кресленням (фіг.), де зображений поздовжній переріз змішувача. Змішувач містить корпус 1 з порожниною 2, в якій установлений вал 3. На внутрішній поверхні корпусу 4 закріплені диски 5 з утворенням між собою зазорів 6, в яких розташовані диски 7, установлені на валу 3, до того ж в дисках 5 і 7 виконані наскрізні отвори 8. На поверхні 9 диску 5 закріплені однією торцевою поверхнею 10 змішувальні елементи 11, 12, 13, 14 з наскрізними отворами 8, стінки яких в поперечному перерізі розташовані похило, а другі торцеві поверхні 15 змішувальних елементів 11, 12, 13 і 14 розміщені із можливістю їх контакту і створення внутрішніх порожнин 16 і 17 між оберненими одна до одної внутрішніми поверхнями 18 і 19 та поверхнею 9 диску 5. На поверхні 20 диску 5 закріплені змішувальні елементи 21 і 22 з наскрізними отворами 8, які утворюють змішувальну порожнину 23. Змішувальні елементи 24 і 25 утворюють з поверхнею 9 диску 7 змішувальну порожнину 26, а елементи 27 і 28 з поверхнею 20 диску 7 змішувальну порожнину 29, до того ж, торцеві поверхні 15 цих елементів з'єднані між собою за допомогою перемички 30 з наскрізними отворами 8. Елементи 31 і 32 утворюють з поверхнею 9 диску 7 змішувальну порожнину 33. Корпус 1 і вал 3 можуть бути виконані із секцій з чергуванням дивергентних 34 і конвергентних 35 робочих поверхонь. Змішувач працює таким чином. Потік полімерної рідини з компонентами, які потрібно змішувати, надходить у порожнину 2 корпусу 1, в якій розташований вал 3. У порожнині 2 потік натікає на змішувальні елементи 11 і 14 з наскрізними отворами 8, які торцевими поверхнями 10 закріплені на поверхні 9 диску 5, який в свою чергу закріплений на внутрішній поверхні 4 корпу су 1 і має наскрізні отвори 8. Стінки змішувальних елементів 11 і 14 у поперечному перерізі розташовані похило і вони утворюють з корпусом 1 і валом 3 конвергентні потоки полімеру, тобто стискають потоки, що спричиняє виникнення струминних потоків крізь наскрізні отвори 8 елементів 11 і 14. Ці струминні потоки надходять до внутрішньої змішувальної порожнини 16, яка утворена поверхнею 9 диску 5 та оберненими одна до одної внутрішніми поверхнями 19 елементів 11 за умови контакту торцевих поверхонь 15. Після змішування у порожнині 16 полімерна рідина знову розділяється і, по-перше, надходить у внутрішню змішувальну порожнину 17 між поверхнею 9 диску 5 і поверхнею 18 елементів 12 і 13, по-друге, крізь наскрізні отвори 8 диску 5 у зазор 6, по-третє, у внутрішню порожнину 23 між поверхнею 20 диску 5 і відповідними поверхнями елементів 21 та 22. При цьому виникають як осьові, так і поперечні струминні потоки, що обумовлює перенесення маси полімеру по довжині і висоті змішувача та виникнення різношвидкісних рухів полімеру по довжині змішувача, що підвищує ефективність змішування. В зазорі 6 між дисками 5 і 7 в одному і тому ж поперечному перерізі змішувача полімер у вигляді струминних потоків приймає участь у різних типах течії: між внутрішньою поверхнею 4 корпусу 1 і елементом 21 реалізується дивергентна течія, між нерухомим елементом 22 і рухомим елементом 24 відбувається інтенсивна зсувна течія і між елементом 25 і валом 3 має місце конвергентний потік. Виникають колові переміщення полімеру, вторинні течії. Такий складний невпорядкований рух полімеру доцільний і позитивно впливає на змішування. Використання внутрішньої змішувальної порожнини 26 у цьому перерізі змішувача також створює додатковий змішувальний ефект. Наявність секцій з чергуванням дивергентних 34 і конвергентних 35 робочих поверхонь корпусу 1 і валу 3 упорядковує потік полімеру по довжині змішувача і дозволяє використати для поліпшення змішування ефекти, які виникають у конвергентнодивергентних переходах. Потік полімеру спочатку стискають на конвергентній ділянці із змішувальними елементами 27 і 28, а потім на дивергентній ділянці із змішувальними елементами 31 і 32 потік розширюється, що поліпшує змішування завдяки інтенсифікації поперечних переміщень полімеру. Наявність внутрішніх змішувальних порожнин 29 і 33 створює додаткові можливості для змішування поперечних струминних потоків, які виникають при розділенні полімеру наскрізними отворами 8 елементів 27, 28, 31, 32. Крім того, наявність перемички 30 з наскрізними отворами 8 дозволяє створити осьові обертові струминні потоки, а також зону інтенсивного зсуву, зрізу, а так і змішування між диском 5 і перемичкою 30. Дана конструкція змішувача дозволяє забезпечити інтенсифікацію процесу змішування шляхом створення по довжині і висоті змішувача інтенсивних різношвидкісних переміщень полімеру за умов дивергентних і конвергентних потоків та течії у змішувальних порожнинах, що забезпечує усереднення розподілу компонентів суміші по всьому об'єму композиції внаслідок збільшення поверхонь розділу полімеру і кількості їх контактів. 2 35887 Таким чином, у запропонованому змішувачі досягається підвищення ефективності змішування у порівнянні з відомими конструкціями змішувачів і поліпшення якості продукції без зміни основної технологічної схеми процесу. Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mixer

Автори англійською

Riabinin Dmytro Dmytrovych, Sivetskyi Volodymyr Ivanovych, Motin Anatolii Mykolaiovych, Riabinina Olena Dmytrivna

Назва патенту російською

Смеситель

Автори російською

Рябинин Дмитрий Дмитриевич, Сивецкий Владимир Иванович, Мотин Анатолий Николаевич, Рябинина Елена Дмитриевна

МПК / Мітки

МПК: B29B 7/02

Мітки: змішувач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-35887-zmishuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувач</a>

Подібні патенти