Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм очистки бульбокоренеплодів, що містить основу, привідні вали із шківами, натяжні шківи, робочі елементи, підтримуючі планки, який відрізняється тим, що на правому і лівому краях основи шарнірно встановлені вали з n-ною кількістю привідних шківів, а привідні шківи розміщені на валах таким чином, що їхні площини обертання знаходяться посередині між площинами обертання протилежних привідних шківів, крім того, на правому і лівому краях встановлені натяжні шківи таким чином, що їхні площини обертання знаходяться в площинах обертання привідних шківів, а на привідні і натяжні шківи встановлено робочі елементи, які являють собою безкінечний стальний канат, на якому нанизані шайбоподібні скребки з дистанційними гумовими пальцями, крім того, робочі елементи по своїй довжині лежать на підтримуючих планках, а кутова швидкість обертання лівого привідного вала w1 більша, ніж кутова швидкість обертання правого вала w2.

Текст

Механізм очистки бульбокоренеплодів, що містить основу, привідні вали із шківами, натяжні шківи, робочі елементи, підтримуючі планки, який 3 35544 ними шківами 4 і 5. З правої і з лівої сторін на основі 1 встановленні натяжні шківи 6 і 7. На привідні шківи 4, 5 і на натяжні шківи 7, 6 встановлено робочі елементи 8, які складаються з безкінечного стального канату 9, шайбоподібних скребків 10, гумових дистанційних пальців 11. На основі 1 під робочими елементами 8 по всій довжині жорстко закріпленні підтримуючі планки 12. Механізм очистки складається з n-ної кількості робочих елементів. Вал 3 приводиться в обертовий рух з кутовою швидкістю більшою ніж вал 2, w1>w 2. Робота механізму очистки бульбокоренеплодів від ґр унту здійснюють наступним чином. Приводять в обертовий рух вал 3 n-ною кількістю привідних шківів 5 з кутовою швидкістю w1, а вал 2 nною кількістю привідних шківів 4 з кутовою швидкістю w 2. При цьому робочі елементи 8, які приводяться в рух привідними шківами 5, на прямолінійній ділянці рухаються з швидкістю V1, а робочі елементи 8, які приводяться в рух привідними шківами 4 рухаються з швидкістю V2. За умовою 4 V1>V2. Бульбокоренеплоди падають на механізм очистки з лівого краю з нульовою горизонтальною швидкістю. При цьому коренеплід контактує одночасно з поверхнями робочих елементів які рухаються з лінійними швидкостями V1 і V2. З початку на протязі часу, поки бульбокоренеплід не набере швидкості V2 скребки 10 проходять під ним, підкидають його вгору і приводять в хаотичне обертання. При цьому проходить інтенсивне очищення поверхні бульбокоренеплодів від ґрунту. Далі, коли бульбокоренеплід набере швидкість V2 проходить його перекидування з права на ліво, і зліва на право через робочий елемент, який рухається з швидкістю V2 , при цьому він хаотично обертається забезпечуючи контакти з скребками по всій поверхні. При попаданні на механізм очистки грудок ґрунту, за рахунок різниці швидкостей робочих елементів проходить їх руйнування скребками і випадання на поверхню ґрунту. До переваг відноситься висока ефективність очистки, простота конструкції, мала матеріаломісткість. 5 Комп’ютерна в ерстка О. Рябко 35544 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism for cleaning tuberous roots

Автори англійською

Pavliskyi Vasyl Mykhailovych, Hnatio Mykhailo Васильович, Hnatio Petro Mykhailovych, Lohush Ivan Volodymyrovych, Drahan Andrii Petrovych, Hrabar Andrii Volodymyrovych, Flionts Ihor Volodymyrovych

Назва патенту російською

Механизм очистки клубнекорнеплодов

Автори російською

Павлиский Василий Михайлович, Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатьо Петр Михайлович, Логуш Иван Владимирович, Драган Андрей Петрович, Грабар Андрей Владимирович, Флёнц Игорь Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/00

Мітки: бульбокоренеплодів, очистки, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-35544-mekhanizm-ochistki-bulbokoreneplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм очистки бульбокоренеплодів</a>

Подібні патенти