Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вимикач автоматичний, який містить корпус, що складається з кришки та основи, дугогасильні камери у кожному полюсі, контактну систему, що складається з пари нерухомого та рухомого контактів у кожному полюсі, при цьому нерухомий контакт електрично з'єднаний з вивідними затискачами для підключення напруги до автоматичного вимикача, а рухомий контакт встановлений в утримувачі з можливістю повороту і через гнучкий струмопровід електрично з'єднаний з тепловим максимальним розчіплювачем струму та вивідними затискачами автоматичного вимикача, тепловий максимальний розчіплювач вимикача у кожному полюсі електрично з'єднаний через струмопроводи з вивідними затискачами вимикача для підключення навантаження з боку споживача і виконаний у вигляді термобіметалевого елемента, що діє на вимикальну рейку механізму вільного розчеплення, виконаного у вигляді системи шарнірно з'єднаних важелів, що з'єднують кнопки вмикання та вимикання вимикача з рухомим контактним вузлом, який відрізняється тим, що термобіметалевий елемент теплового максимального розчіплювача струму обладнаний упором, за допомогою якого здійснюють дію на вимикальну рейку механізму вільного розчеплення.

Текст

Вимикач автоматичний, який містить корпус, що складається з кришки та основи, дугогасильні камери у кожному полюсі, контактну систему, що складається з пари нерухомого та рухомого контактів у кожному полюсі, при цьому нерухомий контакт електрично з'єднаний з вивідними затискачами для підключення напруги до автоматичного вимикача, а рухомий контакт встановлений в 3 35385 4 ктів у кожному полюсі. При цьому нерухомий конками вимикача для підключення навантаження з такт електрично з'єднаний з вивідними затисками боку споживача. Термобіметалевий елемент тепдля підключення напруги до автоматичного вимилового максимального розчіплювача струму через кача. На нерухомому контакті за допомогою спеціупор діє на вимикальну рейку механізму вільного ального кріплення встановлена дугогасильна карозчеплення. Механізм вільного розчеплення вимера з дугогасильними решітками. Рухомий конаний у вигляді системи шарнірно-з'єднаних контакт вимикача встановлений в утримувачі з важелів, що сполучають кнопки вмикання та вимиможливістю повороту. У вимикачах для захисту від кання вимикача з рухомим контактним вузлом. струмів перевантаження кожен полюс має теплоНаявність вказаних зв'язків між конструктиввий максимальний розчіплювач струму. Спрацьоними елементами, виконання теплового максимавування автоматичного вимикача здійснюється за льного розчіплювача струму з термобіметалевим допомогою механізму вільного розчеплення, що елементом запропонованої конструкції дозволили має вимикальну рейку, на яку діє вимикальний спростити конструкцію вимикача автоматичного. елемент теплового розчіплювача. Тепловий макПри цьому підвищилася стабільність роботи та симальний розчіплювач струму у кожному полюсі надійність спрацьовування вимикача, спростилася вимикача електрично з'єднаний через струмопротехнологія складання і калібрування вимикача на води з вивідними затисками вимикача для підклюпевні струми. чення навантаження з боку споживача. Механізм На кресленні - загальний вигляд вимикача аввільного розчеплення виконаний у вигляді системи томатичного. шарнірно-з'єднаних важелів, що сполучають кнопВимикач автоматичний має корпус, що склаки вмикання та вимикання вимикача з рухомим дається з кришки 1 та основи 2. На основі 2 встаконтактним вузлом, і вимикальної рейки, через яку новлена контактна система, що складається з нездійснюється дія теплового розчіплювача на мехарухомого контакту 3 та р ухомого контакту 4. нізм вільного розчеплення. Нерухомий контакт електрично з'єднаний з вивідУ відомій конструкції вимикача автоматичного ними затисками 5 для підключення напруги до АП50Б застосовується тепловий розчіплювач, виавтоматичного вимикача. Рухомий контакт 4 встаконаний у ви гляді жорстко закріпленого термобіновлений в утримувачі 6 з можливістю повороту і металевого елемента з вільним кінцем, на якому через гнучкий струмопровід 7 електрично з'єднавстановлений регулювальний гвинт. За допомогою ний з тепловим максимальним розчіплювачем регулювального гвинта проводиться регулювання струму 8 та вивідними затисками автоматичного теплового розчіплювача при складанні вимикача вимикача 9. Тепловий максимальний розчіплювач автоматичного. Термобіметалевий елемент може струму виконаний у вигляді термобіметалевого бути виконаний у вигляді пластини або у вигляді елемента (U-подібного або у вигляді пластини) і термобіметалевого елемента U-подібної форми. діє на вимикальну рейку 10 механізму вільного Недоліком відомого вимикача є велика матерозчеплення. Електрично тепловий максимальний ріаломісткість та трудомісткість виготовлення. Вирозчіплювач струму з'єднаний через струмопровомикач має недостатню точність спрацьовування. ди 11 з вивідними затисками вимикача 9 для підЗадача, на вирішення якої направлена корисключення навантаження з боку споживача. Ме хана модель, - створення автоматичного вимикача, нізм вільного розчеплення вимикача виконаний у застосовуваного для захисту від стр умів переванвигляді системи шарнірно-з'єднаних важелів 12, таження, що має простішу конструкцію, надійне що сполучають кнопки вмикання 13 та вимикання спрацьовування, меншу матеріаломісткість та тру14 з рухомим контактом 4. Механізм вільного роздомісткість виготовлення. чеплення включає також вимикальну рейку 10, Пропонований вимикач автоматичний містить через яку здійснюється дія теплового розчіплювакорпус, що складається з кришки та основи, дугоча 8 на механізм вільного розчеплення. Термобігасильні камери у кожному полюсі, контактну сисметалевий елемент обладнаний упором 15, за тему, що складається з пари нерухомого та руходопомогою якого здійснюється дія на вимикальну мого контактів у кожному полюсі. Нерухомий рейку механізму вільного розчеплення. контакт електрично з'єднаний з вивідними затисВимикач автоматичний працює наступним чиками для підключення напруги до вимикача автоном. Натисненням кнопки 13 нерухомий 3 та рухоматичного. Рухомий контакт встановлений в утримий 4 контакти приводять у стикання. При цьому мувачі з можливістю повороту і через гнучкий через вимикач протікає струм від виводу 5 через струмопровід електрично з'єднаний з тепловим нерухомий контакт 3, рухомий контакт 4, струмопмаксимальним розчіплювачем струму та вивіднировід 11 на другий вивід вимикача 9. При нормами затисками автоматичного вимикача. Згідно кольному режимі роботи тепловий максимальний рисної моделі термобіметалевий елемент теплорозчіплювач струму 8 не торкається вимикальної вого максимального розчіплювача струму рейки механізму вільного розчеплення. При струобладнаний упором, через який здійснюється дія мах перевантаження відбувається нагрів термобіна вимикальну рейку механізму вільного розчепметалевої пластини, вона прогинається і за дополення. Одночасно упор термобіметалевого елемогою упору 15 діє на вимикальну рейку 10 мента використовується для регулювання тепломеханізму вільного розчеплення. Вимикач справого максимального розчіплювача струму. цьовує і розмикає електричний ланцюг. Після охоРегулювання здійснюють методом підгинання уполодження термобіметалева пластина повертаєтьру при складанні вимикача. Тепловий максималься у первинне положення і вимикач повторно ний розчіплював у кожному полюсі електрично вмикається натисненням кнопки 13. з'єднаний через струмопроводи з вивідними затис 5 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 35385 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Automatic breaker

Автори англійською

Baryshnikov Leonid Ivanovych

Назва патенту російською

Выключатель автоматический

Автори російською

Барышников Леонид Иванович

МПК / Мітки

МПК: H01H 73/00, H01H 71/00

Мітки: вимикач, автоматичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-35385-vimikach-avtomatichnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вимикач автоматичний</a>

Подібні патенти