Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення коефіцієнта термо-е.р.с. ниткоподібних кристалів, що включає виготовлення чотирьох точкових контактів до ниткоподібного кристала, створення градієнта температури між двома контактами пропусканням стабілізованого струму розігріву, вимірювання термо-е.р.с., визначення температури гарячого і холодного кінців ниткоподібного кристала та визначення коефіцієнта термо-е.р.с. як відношення термо-е.р.с. до градієнта температури, який відрізняється тим, що стабілізований струм розігріву пропускають через два сусідні контакти з одного боку кристала, а на двох інших контактах вимірюють термо-е.р.с., при цьому за температуру холодного кінця приймають температуру навколишнього середовища.

Текст

Спосіб визначення коефіцієнта термо-е.р.с. ниткоподібних кристалів, що включає виготовлення чотирьох точкових контактів до ниткоподібного кристала, створення градієнта температури між 3 3531 4 до градієнта температури, згідно корисної моделі, вимірюючи опір між контактами 2-3 R та врахостабілізований струм розігріву пропускають через вуючи його температурну залежність R(T ) . За два сусідні контакти з одного боку кристала, на температуру холодного кінця T5 приймають темдвох інши х контактах вимірюють термо-е.р.с., при пературу навколишнього середовища, що цьому за температуру холодного кінця приймають змінюється в інтервалі (4,2-200К). Після чого знатемпературу навколишнього середовища. Це дозволяє уникнути необхідності визначати ходять градієнт температури DT = T4 - T5 і визнатемпературні залежності опорів контактів для E чають коефіцієнт термо-е.р.с. a = . вимірювання градієнта температури, що спрощує DT спосіб та робить його придатним для застосування Приклад конкретного виконання. в інтервалі низьких температур 4,2-200К. Використовували ниткоподібний кристал тверНа Фіг. 1 представлена схема реалізації сподого розчину Si1-xGe x (х=0,01) р-типу, легований В, собу визначення коефіцієнта термо-е.р.с. ниткоз питомим опором 0,018Ом×см. Діаметр ниткоподібних кристалів, на Фіг. 2 - залежність опору подібного кристала становив а=50мкм. Вісь росту між двома сусідніми контактами з одного боку криНК Si1-xGex співпадала з напрямком . стала від температури. Відстань між контактами (4-5) складала l1=10мм, Спосіб визначення коефіцієнта термо-е.р.с. між контактами (2-3) - l2=0,5мм і між контактами (3ниткоподібних кристалів здійснюють наступним 4) – l3=200мкм. Результати вимірювань і розрачином. Підбирають ниткоподібний кристала 1 довхунків приведені в таблиці для різних значень жиною 10-15мм, діаметром 40-60мкм і формою струму розігріву I=0,5-10мА. Джерело шестигранної призми, із гладкою дзеркальною постабілізованого струму - цифровий вимірювальний верхнею. Виготовляють чотири точкових контакти прилад 6 (Б5-44А), а мілівольтметр 8 2, 3, 4, 5 методом електроімпульсного приварюуніверсальний вольтметр (В7-35). вання платинового мікродроту діаметром 30мкм. Визначали коефіцієнт термо-е.р.с. a (див. Створюють градієнт температури AT між двома E контактами 4-5, пропускаючи стабілізований струтабл.), використовуючи формулу a = . Оцінена му розігріву / від джерела 6 через два сусідні конDT нами величина коефіцієнта термо-е.р.с. при темтакти 2-3 з одного боку кристала. Струм контролюють міліамперметром 7. На двох інших контакпературі холодного кінця T5 » 77К з використантах 4-5 універсальним цифровим приладом 8 ням одержаного відношення, складає ~0,5мВ/К, в вимірюють термо-е.р.с. E . Температуру гарячого той час як при T5 » 4,2К становить ~5-10-2мВ/К. кінця ниткоподібного кристала T4 визначають, Таблиця № досліду 1. 2. 3. І, мА T4 , К темпе- T5 , К темпераa , мВ/К коDT , К струм R, Ом E , мВ терморозігріву опір (2-3) е.р.с. (4-5) ратура гарячо- тура холодного градієнт тем- ефіцієнт терператури мо-е.р.с. го кінця 4 кінця 5 (2-3) 0,5 2789,8 0,105 6,42039 4,2 2,22039 0,0473 0,6 2687 0,115 6,61698 4,2 2,41698 0,0476 0,8 2449,9 0,125 6,84539 4,2 2,64539 0,0473 5 75,2 1,005 78,9 76,908 1,99156 0,50463 6 74,14 1,365 79,5 76,908 2,59156 0,52671 9,8 26,567 3,068 191,0814 184,302 6,77901 0,45257 10 26,552 3,192 191,1814 184,302 6,87901 0,46402 5 Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін 3531 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Druzhynin Anatolii Oleksandrovych, Ostrovskyi Ihor Petrovych, Matvienko Sehgii Mykolaiovych

Автори російською

Дружинин Анатолий Александрович, Островский Игорь Петрович, Матвиенко Сергей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 25/00

Мітки: спосіб, коефіцієнта, ниткоподібних, термо-е.р.с, визначення, кристалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-3531-sposib-viznachennya-koeficiehnta-termo-ers-nitkopodibnikh-kristaliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення коефіцієнта термо-е.р.с. ниткоподібних кристалів</a>

Подібні патенти