Спосіб масового лабораторного розведення популяцій трихограми (hymenoptera, trichogrammatidae)

Номер патенту: 35307

Опубліковано: 10.09.2008

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб масового лабораторного розведення популяцій трихограми (Hymenoptera,Trichogrammatidae), що включає вирощування трихограми в яйцях комах-живителів, який відрізняється тим, що попередньо формують стартову колонію трихограми шляхом збору із незайманих багаторічних насаджень яйцекладок кістехвоста плямистого (Orgyja gonostigma Z.), заражених трихограмою, а в лабораторних умовах проводять пасаж трихограми впродовж двох генерацій через яйця великої воскової вогнівки (Galleria mellonella Z.) з підживленням самиць трихограми водним розчином модифікованої дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,045-0,008 %.

Текст

Спосіб масового лабораторного розведення популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає вирощування трихограми в яйцях комах-живителів, який відріз 3 35307 ного розведення популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає вирощування трихограми в яйцях комахживителів, згідно корисній моделі попередньо формують стартову колонію трихограми, шляхом збору із незайманих багаторічних насаджень яйцекладок кістехвоста плямистого (Orgyja gonostigma Z.) заражених трихограмою, а в лабораторних умовах проводять пасаж трихограми впродовж двох генерацій через яйця великої воскової вогнівки (Galleria mellonella Z.) з підживленням самиць трихограми водним розчином модифікованої дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,045-0,008%. Суть запропонованого способу полягає у тому, що масове лабораторне розведення популяцій трихограми, згідно поставлено завдання, передбачає, у підсумку отримання високожиттєздатних популяцій трихограми з позитивними якісними характеристиками: плодючістю самиць, тривалістю життя, конкурентоспроможності в агроценозах. Пасаж трихограми в лабораторних умовах впродовж двох генерацій через яйця воскової вогнівки сприяє оздоровленню паразита, росту репродуктивного потенціалу трихограми. Підживлення самиць паразита специфічною дієтою дозволяє максимізувати тривалість життя та плодючість. Приклад. Типова біолабораторія, де вирощують популяції паразитичних комах для потреб біологічного контролю чисельності шкідливих комах. 4 Лабораторна культура популяцій трихограми. Комаха-живитель, у яйцях якої вирощують трихограму - зернова міль. Обґрунтовували дієвість та позитивний результат запропонованого способу масового лабораторного розведення трихограми. Для цього формували варіанти дослідів. Власне, запропонований спосіб, що передбачав реалізацію усі х його складових елементів - збір із незайманих багаторічних насаджень яйцекладок кістехвоста плямистого (Orgyja gonostigma Z.), заражених трихограмою. Цей елемент способу направлений на формування стартової колонії. Наступний елемент способу - пасаж трихограми впродовж двох генерацій через яйця великої воскової вогнівки (Galleria mellonella Z.) з підживленням самиць трихограми водним розчином дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,045-0,008%. Крім того, у біолабораторії, в аналогічних умовах проводили розведення популяції трихограми згідно способу-найближчого аналога. Крім того, передбачався контрольний варіант, у якому трихограма розвивалась у яйцях зернової молі, без будь-яких дій. Оцінку ефективності способів, величину позитивного результату проводили на основі порівняння найбільш інформативних тесто вих характеристик продуктивності популяцій трихограми. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично, шляхом порівняння тестових показників запропонованого способу та найближчого аналога. Результати досліджень представлено у таблиці. Таблиця Експериментальне обгрунтування способу масового розведення популяцій трихограми (Trichogramma pintoi) Заражено Способи, що порівню- яєць господаються ря трихограмою, % Збір трихограми із яєць кістехвоста; Пасаж через яйця воскової вогнівки; Підживлення самиць (спосіб, що пропонується) Вирощування трихограми в повній темряві 91,3 83,3 Відродилось імаго із яєць господаря, % 90,8 82,6 Деформовано Плодючість Позитивний реособин трихограсамиць, екз. зультат ми, % 49,1 40,2 3,9 Спосіб забезпечує оптимальні характеристики популяцій трихограми в режимі масового розведення 6,1 Спосіб неповністю забезпечує оптимальні параметри масового розведення трихограми (спосіб-найближчий аналог) Контроль 77,2 75,3 36,2 8,9 НІР05 4,6 3,9 3,5 1,9 Контрольні популяції без виражених ознак задовільної продуктивності 5 35307 Встановлено можливість реалізації способу у сукупності суттєви х його ознак. За усіма тестовими характеристиками запропонований спосіб перевищував показники найближчого аналога. Різниця статистично доведена. Таким чином, запропоно Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко 6 ваний спосіб забезпечує оптимальні характеристики господарської ефективності трихограми в режимі масово вирощування. Дочірні популяції трихограми були життєздатними, інтенсивно заражали яйця комах-живителів. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for mass laboratory rearing of populations of trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ массового лабораторного разведения популяций трихограммы (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: trichogrammatidae, спосіб, масового, лабораторного, трихограми, розведення, hymenoptera, популяцій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-35307-sposib-masovogo-laboratornogo-rozvedennya-populyacijj-trikhogrami-hymenoptera-trichogrammatidae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб масового лабораторного розведення популяцій трихограми (hymenoptera, trichogrammatidae)</a>

Подібні патенти