Спосіб оптимізації вирощування видів роду trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)

Номер патенту: 35292

Опубліковано: 10.09.2008

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оптимізації вирощування видів роду Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає лабораторний режим вирощування в яйцях комах-живителів, який відрізняється тим, що лабораторні популяції трихограми формують шляхом щорічного збору паразита із яєць природних популяцій лускокрилих видів комах з незайманих природних угідь, крім того в лабораторних умовах проводять 2-3-разовий пасаж через яйця совок, а перед розселенням трихограми в агроценози проводять 3-4 пасажі через яйця зернової молі з підживленням самиць трихограми водним розчином нативної дріжджової рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,030-0,007 %.

Текст

Спосіб оптимізації вирощування видів роду Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає лабораторний режим вирощування в яйцях комах-живителів, який відрізняється тим, 3 35292 4 відомому способі - небезпечний шкідник усіх видів трихограма в умовах лабораторії із закритим житрослинних продуктів на складах. Гусениці вогнівки тєвим простором, відносно стабільними гідротерпошкоджують зерно, крупи, муку, макарони, сухомічними умовами та фотоперіодом. Спосіб дозвофр укти, гриби, кондитерські вироби. Існує небезляє досягти різноманіття генетичного фонду, за пека неконтрольованого поширення вогнівки; нерахунок поповнення лабораторних популяцій привстановлена можливість оновлення генофонду родними видами. Саме тому, одна із суттєви х відлабораторних популяцій трихограми природними мін способу передбачає збір природних популяцій популяціями. трихограми із незайманих природних угідь. Усі В основу корисної моделі поставлене завданскладові частини способу оптимізують процес виня оптимізувати те хнологічні процеси вирощуванрощування трихограми, кінцевою метою процесу ня видів роду Trichogramma (Hymenoptera, та способу в цілому є отримання високо життєздаTrichogrammatidae) в лабораторному режимі витних популяцій трихограми, конкурентної в агророщування. ценозах. Поставлене корисною моделлю завдання доПриклад. Типова біолабораторії, де вирощусягається тим, що у способі оптимізації вирощуються популяції трихограми. Згідно поставленого вання видів роду Trichogramma (Hymenoptera, завдання обґрунтовували спосіб оптимізації вироTrichogrammatidae), що включає лабораторний щування видів роду Trichogramma. Для цього форежим вирощування в яйцях комах-живителів, рмували варіанти дослідів. Передбачалось два згідно корисній моделі лабораторні популяції триваріанти, власне спосіб, та варіант найближчого хограми формують шляхом щорічного збору парааналога. Крім того, передбачався контрольний зита із яєць природних популяцій лускокрилих виваріант, де трихограму вирощували згідно спосодів комах з незайманих природних угідь, крім того, бу, коли використовували в якості комахив лабораторних умовах проводять 2 - 3 разовий господаря трихограми яйця зернової молі. пасаж через яйця совок, а перед розселенням У запропонованому способі, лабораторні потрихограми в агроценози проводять 3 - 4 пасажі пуляції трихограми формували шляхом щорічного через яйця зернової молі з підживленням самиць збору трихограми із яєць природних популяцій трихограми водним розчином нативної дріжджової лускокрилих комах, де розвиваються та зимують рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,030 популяції трихограми. Збір проводять з незайма0,007%. них природних угідь, на відстані 800 - 1000м від Зокрема, проводять щорічний збір популяції агроценозів. В лабораторних умовах проводять 2 трихограми із яєць природних популяцій лускокри3 разовий пасаж трихограми через яйця капустялих видів комах, у яких вони розвиваються та зиної або бавовникової совок. Перед розселенням мують. Неодмінною умовою та складовою частитрихограми в агроценози проводять 3 - 4 пасажі ною способу є те, що збір заражених трихограмою трихограми через яйця зернової молі. Самиць яєць проводять з незайманих природних угідь, на трихограми, після їх відродження підживлюють відстані 800 - 1000м від агроценозів. Крім того, водним розчином нативної дріжджової рибонуклесамиць трихограми, після їх відродження підживїнової кислоти в концентрації 0,030 - 0,007%. люють водним розчином дріжджової рибонуклеїОтриманий цифровий матеріал обробляли нової кислоти у концентрації 0,030 - 0,007%. статистичне. Результати оцінки ефективності споСуть запропонованого способу полягає у тому, собів наведено у таблиці. що усі суттєві елементи способу спрямовані на Експериментальне обґрунтування способу опоптимізацію параметрів вирощування видів роду тимізації вирощування Таблиця Trichogramma pintoi Voeg Норми розсеПочаткова чисеСпособи, що порів- лення енто- льність фітофа- Пошкоджено ро- Ефективність мофагів, слин, листя, пло- способів, % нюються гів, екю./100 розекз./кущ; преди, % еток паратів, л/га Збір трихограми із природних популяцій; Пасаж через яйця совок; Пасаж через яйця 90,4 92,8 48,3 4,2 зернової молі; Підживлення самиць (спосіб, що пропонується) Комаха-живитель трихограмамлинова вогнівка 81,2 84,1 36,9 7,9 (спосіб-найближчий аналог) Позитивний результат Спосіб забезпечує стабілізацію визначальних тестових характеристик трихограми на високому рівні Спосіб не повністю забезпечує оптимізацію продуктивності трихограми 5 35292 6 Продовження таблиці Норми розсеПочаткова чисеСпособи, що порів- лення енто- льність фітофа- Пошкоджено ро- Ефективність мофагів, слин, листя, пло- способів, % нюються гів, екю./100 розекз./кущ; преди, % еток паратів, л/га Контроль HIP05 77,4 72,5 32,6 11,3 4,4 5,2 4,3 2,1 Встановлено, що запропонований спосіб дозволяє оптимізувати процес вирощування видів роду трихограма. Позитивний результат, який отримано внаслідок реалізації способу суттєво перевищує результат, що отриманий у способінайближчому аналозі. За усіма тестовими характеристиками отримано значне перевищення тестових показників у порівнянні з найближчим аналогом. Зокрема, спостерігається виражена репродуктивна активність самиць якщо у запропонованому способі самиці відкладали 48,3 яйця, то Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський Позитивний результат Контрольні популяції без характерних ознак вираженої продуктивності у найближчому аналозі тільки 36,9. Суттєві переваги запропонованого способу спостерігались за такими показниками, як рівень зараження яєць комахи-живителя, 90,4% та відродження імаго трихограми 92,8%, проти 81,2 та 84,1% відповідно у способі-найближчому аналозі. Таким чином, запропонований спосіб оптимізації вирощування видів роду три хограма, у підсумку дозволяє оздоровлювати лабораторні популяції паразита, а відтак підвищувати продуктивність за визначальними тестовими характеристиками. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for optimizing growing of species of genus trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ оптимизации выращивания видов рода trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: вирощування, видів, оптимізації, роду, trichogramma, hymenoptera, спосіб, trichogrammatidae

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-35292-sposib-optimizaci-viroshhuvannya-vidiv-rodu-trichogramma-hymenoptera-trichogrammatidae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оптимізації вирощування видів роду trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)</a>

Подібні патенти