Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки, що містить бункер, клапан, матеріалопровід, постачальне пристосування, яке включає корпус, приймальні чарунки та вивантажувальні патрубки, завантажувальні та ваговимірювальне пристосування, систему автоматики, який відрізняється тим, що вхідна частина приймальних чарунок перекриває вихідний отвір матеріалопроводу, а на вихідній частині приймальних чарунок встановлені вивантажувальні патрубки з можливістю здійснювати зворотно-обертальний рух таким чином, що в крайніх положеннях напрямки каналів вивантажувальних патрубків співпадають з одним із каналів відповідних завантажувальних пристосувань, які виконані у вигляді трійника, що включає вхідний канал і розгалуження, при цьому зворотно-обертальний рух вивантажувальні патрубки здійснюють навколо вихідної частини матеріалопроводу разом з корпусом постачального пристосування при жорсткому їх кріпленні до вихідних частин приймальних чарунок.

Текст

Пристрій для завантаження сипких матеріалів у клапанні мішки, що містить бункер, клапан, матеріалопровід, постачальне пристосування, яке включає корпус, приймальні чарунки та вивантажувальні патрубки, завантажувальні та ваговимірювальне пристосування, систему автоматики, 3 35264 4 включає корпус, приймальні чарунки та вивантаКожне завантажувальне пристосування 14 вижувальні патрубки, завантажувальні і ваговимірюконане у вигляді трійника, який включає вхідний вальне пристосування, систему автоматики, відканал "а" і розгалуження "б" і "в". повідно до корисної моделі, вхідна частина У вхідний канал "а" входить вихідний кінець приймальних чарунок перекриває вихідний отвір вивантажувального патрубка 10. При здійсненні матеріалопроводу, а на вихідній частині приймазворотно-обертального руху постачального прильних чарунок встановлені патрубки з можливістю стосування напрямок виходу з вивантажувального здійснювати зворотно-обертальний рух таким чипатрубка 10 співпадає в крайніх положеннях з одном, що в крайніх положеннях напрямки каналів ним із розгалужень завантажувального пристосувивантажувальних патрубків співпадають з одним вання 14. На розгалуженнях трійника "б" і "в" змоніз каналів відповідних завантажувальних пристотовано пристосування для утримання мішків 15, а сувань, які виконанні у вигляді трійника, що вклюсам трійник жорстко встановлений на рамці 16. чає вхідний канал і розгалуження, при цьому звоКожне ваговимірювальне пристосування ротно-обертальний рух вивантажувальні патрубки включає рамку 16, яка за допомогою двох важелів здійснюють навколо вихідної частини матеріало17, що разом з рамою 4 утворюють паралелограм, проводу разом з корпусом постачального пристоприєднуються до рами 4, при цьому важелі 17 з сування при жорсткому їх кріпленні до вихідних обох кінців мають шарнірні з'єднання і ваги 18. частин приймальних чарунок. На рамках 16 змонтовані площадки 19 для міТакі конструктивні відмінності пристрою дають шків. можливість розширити їх застосування при викоПристрій діє таким чином: ристанні мішків з малою шириною клапанів, підКлапанні мішки встановлюють на розгалуженвищити надійність роботи, зменшити втрати енерня "б" і "в" завантажувальних пристосувань 14 і гії при переході сипкого матеріалу з площадки 19 для мішків. вивантажувальних патрубків у завантажувальні, Пристосування для утримання мішків 15 призбільшити продуктивність, покращити конфігуратискують клапанні мішки до розгалу жувальних цію розташування завантажувальних пристосупатрубків. Під дією електромагніта 11 вивантажувань при організації робочого місця працівника. вальний патрубок 10 знаходиться в такому полоЗапропонований пристрій пояснюється схемаженні, коли сипкий матеріал може поступати в ми, на яких зображені: на Фіг.1 - пристрій, загальодин із каналів завантажувальних пристосувань ний вигляд, на Фіг.2 - розріз А-А на Фіг.1. 14. Електромагніт 6 здійснює поворот клапана, Пристрій містить бункер 1, клапан, матеріалозаслінка 5 якого відкриває вихідний отвір бункера провід 2, який жорстко кріпиться до бункера 1, по1, і сипкий матеріал під дією гравітаційних сил стачальне, завантажувальні і ваговимірювальне здійснює політ у матеріалопроводі 2. При досягпристосування, систему автоматики (на кресленні ненні приймальних чарунок 9 сипкий матеріал нане показано). правляється у вивантажувальні патрубки 10 і далі Клапан включає в себе важіль 3, який шарнірчерез завантажувальні пристосування 14 потрапно встановлений на рамі 4, заслінку 5, яка жорстко ляє в клапанні мішки. встановлена на важелі 3 і входить в щілину, яка При заповненні клапанного мішка збільшуєтьвиконана на виході з бункера 1. Клапан привося зусилля дії рамки 16 на ваги 18. диться в дію електромагнітом 6 (відкриття отвору При досягненні необхідної ваги по сигналу сибункера) і пружиною 7 (перекриття отвору бункестеми автоматики включається електромагніт 12 ра). (електромагніт 11 відключається), під дією якого Постачальне пристосування включає корпус 8, здійснюється поворот постачального пристосуванприймальні чарунки 9 та вивантажувальні патрубня, при цьому виходи з вивантажувальних патрубки 10, які жорстко закріплені на виході приймальків 10 співпадають з напрямками каналів других них чарунок. розгалужень завантажувальних пристосувань 14. Вхідна частина приймальних чарунок 9 переМатеріал починає поступати в інші мішки. криває вихідний отвір матеріалопроводу 2. Одночасно пристосування для утримання мішПостачальне пристосування шарнірно встаноків 15 звільняють перші мішки і вони сходять з завлено на вихідній частині матеріалопроводу 2 з вантажувальних патрубків і площадок 19 для мішможливістю здійснювати зворотно-обертальний ків. рух. Поворот постачального пристосування здійсНа звільнені місця встановлюють нові мішки. нюється електромагнітами 11 і 12, які жорстко Далі цикл роботи пристрою повторюється при встановлені на рамі 4 і почергово по сигналу сисзавантаженні інших мішків. теми автоматики діють на важіль 13, який жорстко закріплений до корпусу 8. 5 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 35264 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for loading of bulk materials into valve bags

Автори англійською

Oryshaka Oleh Volodymyrovych, Kravtsov Andrii Oleksandrovych, Oryshaka Volodymyr Oleksiiovych, Artiukhov Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Устройство для загрузки сыпучих материалов в клапанные мешки

Автори російською

Оришака Олег Владимирович, Кравцов Андрей Александрович, Оришака Владимир Алексеевич, Артюхов Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B65B 1/04

Мітки: клапанні, матеріалів, завантаження, сипких, пристрій, мішки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-35264-pristrijj-dlya-zavantazhennya-sipkikh-materialiv-v-klapanni-mishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для завантаження сипких матеріалів в клапанні мішки</a>

Подібні патенти