Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тримач для крейди, що містить поворотну рукоятку, порожнистий внутрішній корпус, який з одного торця з'єднаний з поворотною рукояткою будь-яким способом, наприклад припаяний до неї, та на протилежних боках якого виконані Г-подібні прорізи, порожнистий зовнішній корпус, форма та розміри якого відповідають формі та розмірам внутрішнього корпуса, та який містить гвинтовий проріз і надітий на внутрішній корпус, і з'єднаний з ним будь-яким способом, наприклад виступами або "з натягом" за рахунок сил тертя, порожнистий шток, який на протилежних боках зовні має виступи, що взаємодіють із Г-подібними прорізами внутрішнього корпуса й гвинтовим прорізом зовнішнього корпуса, який відрізняється тим, що містить порожнистий фіксатор, форма та розміри якого відповідають формі та розмірам порожнистого штока, причому один торець фіксатора відкритий, а інший має отвір, розміри та форма якого відповідають розмірам та формі крейди, а на протилежних боках фіксатора виконані Г-подібні прорізи, що взаємодіють з виступами порожнистого штока.

Текст

Тримач для крейди, що містить поворотну рукоятку, порожнистий внутрішній корпус, який з одного торця з'єднаний з поворотною рукояткою будь-яким способом, наприклад припаяний до неї, та на протилежних боках якого виконані Г-подібні прорізи, порожнистий зовнішній корпус, форма та розміри якого відповідають формі та розмірам внутрішнього корпуса, та який містить гвинтовий 3 34888 якому розміщено крейду, переміщують по корпусу. Фіксація штока здійснюється завдяки Z-подібній формі прорізу [див. патент Китаю № 2691871 з класу В43К 23/016, який опублікований 13.04.2005 p.]. Недоліком цього тримача для крейди є те, що шток у якому розміщена крейда, фіксується тільки у крайніх положеннях, а фіксація штока в довільному положенні не передбачена. При фіксації штока в крайньому верхньому положенні з футляра витикається практично весь шматок крейди. Таким чином, довжина пишучої чистини крейди стає невиправдано великою та таким засобом для писання не зручно користуватися. Фіксація штока в крайньому нижньому положенні взагалі не передбачає використання тримача для крейди. Найбільш близьким за своєю суттю та ефектом, що досягається, і який приймається за найближчий аналог, є тримач для крейди, що містить порожнистий внутрішній корпус, який з одного торця з'єднаний з поворотною рукояткою будь-яким способом, наприклад припаяний до неї, та на протилежних стінках якого виконані Г-подібні прорізи, порожнистий зовнішній корпус, який діаметром і довжиною відповідає тим же самим розмірам внутрішнього корпуса, та який містить гвинтовий проріз та надягнутий на внутрішній корпус і з'єднаний з ним будь-яким способом наприклад виступами або «з натягом» за рахунок сил тертя, порожнистий шток який на протилежних боках зовні має виступи що взаємодіють із Г-подібним прорізом внутрішнього корпуса й гвинтовим прорізом зовнішнього корпуса [див. патент Китаю № 2712648 з класу В43К 23/016, який опублікований 27.07.2005 p.]. Основним недоліком цього тримача для крейди є те що крейда в штоку ніяк не зафіксована, що робить такий засіб для писання не зручним у використанні: велика імовірність випадання крейди з тримача під час користування засобом. Цей недолік пояснюється наступним. При письмі крейда в штоку зазнає бічні напруги. Крейда тверда, але тендітна. Стикаючись із твердим штоком крайки крейди під дією бічних напруг кришаться, тому після написання декількох слів крейда випадає зі штока. При спробі повернути крейду у істотне положення забруднюються руки. Таким чином, футляр не виконує свого головного призначення - захи щати руки від забруднення крейдою. В основу корисної моделі поставлено завдання підвищення надійності утримання крейди за рахунок розширення техніко-споживчих можливостей тримача для крейди шляхом зміни його конструкції, зокрема наділення його додатковим універсальним засобом для фіксування крейди у штоку. Рішення поставленої задачі досягається тим, що тримач для крейди, що містить поворотну рукоятку, порожнистий внутрішній корпус, який з одного торця з'єднаний з поворотною рукояткою будь-яким способом, наприклад припаяний до неї, та на протилежних боках якого виконані Г-подібні прорізи, порожнистий зовнішній корпус, форма та розміри якого відповідають формі та розмірам внутрішнього корпуса, та який містить гвинтовий 4 проріз і надітий на внутрішній корпус і з'єднаний з ним будь-яким способом наприклад виступами або «з натягом» за рахунок сил тертя, порожнистий шток який на протилежних боках зовні має виступи, що взаємодіють із Г-подібними прорізами внутрішнього корпуса й гвинтовим прорізом зовнішнього корпуса, згідно пропозиції, містить порожнистий фіксатор форма та розміри якого відповідають формі та розмірам порожнистого штоку, причому один торець фіксатора відкритий, а інший має отвір розміри та форма якого відповідають розмірам та формі крейди, а на протилежних боках фіксатора виконані Г-подібні прорізи, що взаємодіють з виступами порожнистого штоку. Завдяки наявності порожнистого фіксатору, зі штока не випадає навіть крейда, крайки якої розкришилися під дією бічних напруг. Завдяки наявності на протилежних боках фіксатора Г-подібних прорізів, що взаємодіють з виступами штоку фіксатор прочно утримується на штоці. Подальша сутність корисної моделі пояснюється ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне: Фіг.1 - запропонований тримач для крейди у розібраному стані; Фіг.2 - те ж саме, у зібраному стані. Запропонований тримач для крейди містить поворотну рукоятку 1, порожнистий внутрішній корпус 2, порожнистий зовнішній корпус 3, порожнистий шток 4 та порожнистий фіксатор 5. Внутрішній корпус 2 на протилежних боках містить Гподібні прорізи 6. Зовнішній корпус 3 містить гвинтовий проріз 7 і формою та розмірами відповідає внутрішньому корпусу 2. Зовнішній корпус 3 надягнутий на внутрішній корпус 2 і з'єднаний з ним будь-яким способом, наприклад виступами або «з натягом» за рахунок сил тертя. Шток 4 на протилежних боках зовні має виступи 8 що взаємодіють із Г-подібним прорізом 6 внутрішнього корпуса 2 й гвинтовим прорізом 7 зовнішнього корпуса 3. Фіксатор 5 має форму та розміри які відповідають формі та розмірам штоку 4. Один торець фіксатора 5 відкритий, а інший має отвір 9. На протилежних боках фіксатор 5 має Г-подібні прорізи 10, що взаємодіють з виступами 8 штоку 4. Отвір 9 має розміри та форму відповідні розмірам та формі крейди. Зрозуміло, що як варіант, запропонований тримач для крейди, може містити кришку, виконану у вигляді відкритої порожнистої ємності формою та розмірами відповідними таким самим розмірам зовнішнього корпуса, причому кришка закріплена у зоні з'єднання поворотної рукоятки з внутрішнім корпусом будь-яким способом, наприклад виступами або «з натягом» за рахунок сил тертя. Зрозуміло також, що як варіант, запропонований тримач для крейди може містити зовнішній корпус внутрішня сторона якого містить гвинтову канавку. Використовують запропонований тримач для крейди наступним чином. З тримача для крейди знімають зовнішній корпус 3. З внутрішнього корпусу 2 ви тягають шток 4. Крейду вставляють у шток 4. Причому крейда по периметрі повинна мати східчасту форму. Таким 5 34888 чином, у шток 4 вставляється стовщена частина крейди. На шток 4 зі сторони крейди надягають фіксатор 5. При цьому крейду просмикують через отвір 9 у фіксаторі 5 відповідній формі та розмірам більш тонкої частини крейди. Причому виступи 8 штоку 4 повинні проходити в Г-подібні прорізи 10 фіксатору 5. Шток 4 вставляють у внутрішній корпус 2. На внутрішній корпус 2 надягають зовнішній корпус 3. Повертаючи поворотну р укоятку 1 проти годинної стрілки, крейду засовують у корпус 2 тримача. При цьому зовні залишають крейду зручної для писання довжини. У процесі роботи довжину крейди регулюють обертаючи поворотну рукоятку 1 за- або проти хода годинної стрілки. Після закінчення роботи поворотну рукоятку 1 повертають проти хода годинної стрілки повністю засовуючи, таким чином, крейду у корпус 2 тримача. Суттєва відмінність запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, полягає в тому, що тримач для крейди додатково містить універсальний засіб для фіксації, виконаний у вигляді порожнистої ємності один торець якої відкритий, а інший має отвір розміри та форма якого відповідають розмірам та формі крейди. На протилежних боках фіксатор має Г-подібні прорізи, що взаємодіють з виступами штоку. Вказана від Комп’ютерна в ерстка І.Скворцов а 6 мінність дозволяє фіксувати шматочок крейди за рахунок перешкоди, що створює закритий торець фіксатора для стовщеної частини крейди. Завдяки отвору в закритому торці фіксатора стовщена частина крейди залишається в штоку, а більш тонка частина крейди проходить через отвір фіксатора, який відповідає формі й розмірам крейди. Завдяки Г-подібним прорізам на протилежних боках фіксатору, що взаємодіють з виступами штоку, фіксатор міцно втримується в конструкції тримача й не випадає під дією бічних напруг. Таким чином, фіксатор надійно утримує крейду у штоку. Саме така схема утримання крейди дозволяє надійно закріпити її в тримачі, і під час використання тримача уникнути випадання з нього крейди. Жодний з відомих тримачів для крейди не може володіти відміченою властивістю, оскільки конструктивно не мають елементів завдяки яким крейда, крайки якої кришаться внаслідок дії бічних напруг могла б утримуватися в тримачі. До технічних переваг запропонованої корисної моделі, у порівнянні з найближчим аналогом можна віднести: - підвищення надійності утримання крейди за рахунок наявності фіксатора; - підвищення зручності користування з тієї ж причини. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Holder for chalk

Автори англійською

Ihnatieva Viktoria Borysivna

Назва патенту російською

Держатель для мела

Автори російською

Игнатьева Виктория Борисовна

МПК / Мітки

МПК: B43K 23/00

Мітки: крейди, тримач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34888-trimach-dlya-krejjdi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тримач для крейди</a>

Подібні патенти