Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стана, що містить конічну бочку й опорні цапфи, який відрізняється тим, що бочка виконана з двох частин: одна - у вигляді зрізаного конуса, а друга - у вигляді циліндра, діаметр кола твірної якого дорівнює діаметрові меншої основи конуса.

2. Ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стана за п. 1, який відрізняється тим, що циліндрична частина бочки ролика виконана порожнистою.

Текст

1. Ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стана, що містить конічну бочку й опорні цапфи, який відрізняється тим, що бочка виконана з двох частин: одна - у ви гляді зрізаного конуса, а друга - у вигляді циліндра, діаметр кола твірної якого дорівнює діаметрові меншої основи конуса. 2. Ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стана за п.1, який відрізняється тим, що циліндрична частина бочки ролика виконана порожнистою. (19) (21) u200804764 (22) 14.04.2008 (24) 11.08.2008 (46) 11.08.2008, Бюл.№ 15, 2008 р. (72) ЄЛЕЦЬКИХ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, U A, БРЕХОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, U A, ОКОНЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, UA, УТКІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ, UA (73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", U A 3 34570 Ця задача вирішена за рахунок технічного результату, що складається в зменшенні довжини конічної частини бочки ролика завдяки заміні не контактуючої з металом частини конуса бочки ролика циліндричною поверхнею. Для досягнення вищевказаного результату в ролику розвертально-транспортного рольганга прокатного стану, що містить конічну бочку й опорні цапфи, відповідно до корисної моделі, бочка виконана з двох частин: одна - у ви гляді зрізаного конуса, а друга - у вигляді циліндра, діаметр кола твірної якого дорівнює діаметрові меншої основи конуса. Крім того, циліндрична частина бочки ролика може бути виконана порожнистою. У результаті порівняльного аналізу передбачуваного рішення з прототипом установлено, що вони мають наступні загальні ознаки: - конічна бочка ролика; - опорні цапфи, а також відмінні ознаки: - бочка виконана з двох частин: одна - у вигляді зрізаного конуса, а друга - у вигляді циліндра; - діаметр кола твірної циліндра дорівнює діаметрові меншої основи конуса; - циліндрична частина бочки ролика виконана порожнистою. Таким чином, запропонований ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стану має нове виконання елементів. Між відмінними ознаками і технічним результатом, що досягається, існує причиннонаслідковий зв'язок. Завдяки тому, що частина бочки ролика виконана циліндричної, стало можливим зменшити обсяги механічної обробки, тому що заготівкою для ролика є кованка, яка має циліндричну форму. Крім того, спростилася сама обробка ролика, що зв'язано зі спрощенням технології обробки циліндричної поверхні відносно обробки конічної поверхні. Крім того, при виконанні циліндричної поверхні ролика порожнистою стало можливим використовувати як заготівку для цієї частини ролика трубу, обробка якої щодо кованки ще більше спрощується за рахунок зменшення припуску на обробку. Усе це приводить до зменшення трудомісткості виготовлення роликів розвертально-транспортного рольганга прокатного стану. При цьому ролики вищеописаної конструкції мають більш високу міцність, що обумовлено збільшенням міцності опорної цапфи з боку циліндричної частини ролика і за рахунок збільшення самого перетину цієї частини ролика. У випадку виконання циліндричної частини ролика порожнистою також значно знижується металоємність роликів. Ще слід зазначити, що в розвертально-транспортному рольгангу з такими роликами виключається зависання короткого сляба при його розвороті, він перестає «проковзувати» і «клювати» на транспортному полі рольганга. 4 Виключення з вищевказаної сукупності відмінних ознак хоча б однієї не забезпечує досягнення технічного результату. Технічне рішення, що заявляється, не відомо з рівня техніки і тому воно є новим. Корисна модель, що заявляється, промислове застосовна, тому що її те хнічне і технологічне рішення не представляє труднощів. По цьому рішенню виконаний технічний проект рольгангу до стану 4400 гарячої прокатки, Індія, у якому застосовані ролики нової конструкції. Таким чином, корисній моделі, що заявляється, може надаватися правова охорона, тому що вона є новою і промислове застосовна, тобто відповідає всім критеріям корисної моделі. Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких зображене: Фіг.1 - ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стану; Фіг.2 - ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стану (варіант виконання). Ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стану (Фіг.1) складається з двох опорних цапф 1 і бочки, виконаної з двох частин. Одна частина являє собою циліндр 2, а друга - зрізаний конус 3. Діаметр D циліндра 1 дорівнює діаметрові меншої основі конуса 3. Довжина циліндричної частини бочки ролика Б дорівнює довжині конічної частини бочки ролика В. Ролик виконаний з кованки з уковуванням циліндричної частини бочки ролика, що значно знижує трудомісткість виготовлення бочки ролика. Ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стану з порожньою циліндричною частиною бочки (Фіг.2) виконаний складеним з цілковокованої частини 4, що має конусну частину з цапфою, циліндричної частини бочки 5, виконаної з труби, і кованої опорної цапфи 6. При чому трубна частина бочки 5 ролика з'єднана з іншими частинами зварюванням. Виготовлення такого ролика ще менш трудомістке завдяки використанню в якості заготівки труби, яка допускає мінімальні припуски на обробку. При цьому ролики такої конструкції мають значно меншу масу в порівнянні з цілковокованими. При роботі розвертально-транспортного рольганга прокатного стану оснащеного такими роликами, робочою поверхнею при транспортуванні і розвороті сляба є їхня конічна частина, на яку він спирається, а посилена за рахунок збільшення діаметра частина ролика дозволяє підвищити міцність самих роликів, і за рахунок цього підвищити надійність роботи рольганга в цілому. З усього вищеописаного видно, що запропонована конструкція роликів розвертальнотранспортного рольганга прокатного стану має низьку тр удомісткість виготовлення і підвищену міцність самих роликів. 5 Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко 34570 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Roller of reeling-transport roller conveyer of rolling mill

Автори англійською

Yeletskykh Volodymyr Ivanovych, Brekhov Yevhen Volodymyrovych, Okonenko Serhii Ivanovych, Utkin Oleksii Viktorovych

Назва патенту російською

Ролик разворотно-транспортного рольганга прокатного стана

Автори російською

Елецких Владимир Иванович, Брехов Евгений Владимирович, Оконенко Сергей Иванович, Уткин Алексей Викторович

МПК / Мітки

МПК: B21B 39/00

Мітки: прокатного, стана, рольганга, розвертально-транспортного, ролик

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34570-rolik-rozvertalno-transportnogo-rolganga-prokatnogo-stana.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ролик розвертально-транспортного рольганга прокатного стана</a>

Подібні патенти