Спосіб дезінфекції приміщень із застосуванням наночастинок бактерицидних металів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дезінфекції приміщень із застосуванням наночастинок бактерицидних металів з дисперсністю наночастинок 1-1000 нм, що включає обробку приміщень водною дисперсією, що містить наночастинки срібла і міді, який відрізняється тим, що водна нанодисперсія додатково містить наночастинки металів, вибраних з групи, що включає цинк, магній, золото, платину, паладій, іридій, олово і сурму, і отримана диспергуванням срібних, мідних, цинкових, магнієвих, золотих, платинових, паладієвих, іридієвих, олов'яних і сурм'яних гранул імпульсами електричного струму у воді, при цьому вміст наночастинок в нанодисперсії беруть в таких кількостях, в мг/л:

наночастинки срібла

0,001...10

наночастинки міді 

0,1...100

наночастинки цинку 

0,5...100

наночастинки магнію 

5...500

наночастинки золота 

0,001...10

наночастинки платини 

0,001...10

наночастинки паладію 

0,001...10

наночастинки іридію 

0,001...10

наночастинки олова 

20...200

наночастинки сурми

0,001...1

вода

до 1 літру.

Текст

Спосіб дезінфекції приміщень із застосуванням наночастинок бактерицидних металів з дисперсністю наночастинок 1-1000 нм, що включає обробку приміщень водною дисперсією, що містить наночастинки срібла і міді, який відрізняється тим, що водна нанодисперсія додатково містить наночастинки металів, вибраних з групи, що включає цинк, магній, золото, платину, паладій, іридій, олово і сурму, і отримана диспергуванням срібних, 3 34566 трального аноліту, причому використовують розчин хлориду натрію концентрацією 0,5-5,0г/літр, при цьому розпилювання ведуть в нормальних кліматичних умовах в режимі масової концентрації аерозоля 50-100мг/м 3. Основними недоліками даного способу є вузький спектр характеристик рН і окислювальновідновного потенціалу вживаних розчинів, тривалий час експозиції, знижена екологічна чистота після обробки об'єктів, в першу чергу, за рахунок відсутності компенсаційного циклу обробки, згладжуючої і пом'якшувальної дії активних оксидантів, наприклад додаткової обробки католітом, що знижує ефективність способу при дії на різні групи мікроорганізмів. Відомий спосіб дезінфекції приміщень (див. патент России №2241491. СПОСОБ АЭРОЗОЛЬНОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ОБРАБОТКИ. МПК7 A61L2/03, A61L2/22, A61L9/14. Опубл. 2004.12.10), що включає отримання аноліту і католіту лужного металу в анодній і катодній зоні діафрагмового електролізера і послідовну одним розчином за іншим обробку об'єктів шляхом розпилювання отриманих розчинів при масовій концентрації аерозоля в межах 5-700 мг/м з дисперсністю аерозоля 2,0-100мкм, причому температура аерозоля повинна бути вище за температур у оброблюваного об'єкту, при цьому швидкість частинок аерозоля повинна бути не менше 100 м/с, при цьому кожен розчин повинен бути використаний для обробки не пізніше, ніж через 20 хвилин після його отримання в діафрагмовому електролизері і обробку слід проводити протягом 40 хвилин. Недоліком відомого способу є низька ефективність дезінфекції приміщень, в мікрофлорі яких присутній широкий спектр мікроорганізмів. Найбільш близьким до пропонованого є спосіб дезінфекції приміщень, що включає обробку приміщень шляхом розпилювання водного колоїдного розчину бактерицидної речовини, що містить аноліт і католіт з додаванням наночастинок срібла і міді з дисперсністю наночастинок срібла і міді в колоїдному розчині 10-1000нм при масовій концентрації аерозоля в межах 5-700мг/м 3, з дисперсністю аерозоля 2,0-100мкм, при цьому з анолітом змішують колоїдний розчин наночастинок срібла і міді, узятий з прикатодної зони реактора, а з католітом змішують колоїдний розчин наночастинок срібла і міді, узятий з прианодної зони реактора (див. Патент України на корисну модель №24380. СПОСІБ АЕРОЗОЛЬНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ. МПК(2006) A61L 2/03, A61L 2/22, A61L 9/14. Опубл.25.06.2007. Бюл.№9.). Недоліком відомого способу є недостатня ефективність при обробці об'єктів, в мікрофлорі яких присутній широкий спектр мікроорганізмів. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності дезинфекції при обробці об'єктів, в мікрофлорі яких присутній широкий спектр мікроорганізмів, і підвищення екологічної чистоти способу. Запропонований, як і відомий спосіб дезінфекції приміщень із застосуванням наночастинок бактерицидних металів з дисперсністю наночастинок 1-1000нм включає обробку приміщень водною ди 4 сперсією, що містить наночастинки срібла і міді, і, відповідно до цієї пропозиції, водна нанодисперсія додатково містить наночастинки металів, вибраних з групи, що включає цинк, магній, золото, платину, паладій, іридій, олово і сурму, і отримана диспергуванням срібних, мідних, цинкових, магнієвих, золотих, платинових, паладієвих, іридієвих, олов'яних і сурм'яних гранул імпульсами електричного струму у воді, при цьому вміст наночастинок в нанодисперсії беруть в таких кількостях, в мг/л: наночастинки срібла 0,001...10 наночастинки міді 0,1...100 наночастинки цинку 0,5...100 наночастинки магнію 5...500 наночастинки золота 0,001...10 наночастинки платіни 0,001...10 наночастинки палладію 0,001...10 наночастинки іридію 0,001...10 наночастинки олова 20...200 наночастинки сурми 0,001...1 вода до 1 літру. Водна нанодисперсія додатково містить наночастинки металів, вибраних з групи, що включає цинк, магній, золото, платину, паладій, іридій, олово і сурму. Додаткове використання наночастинок металів, вибраних з гр упи, що включає цинк, магній, золото, платину, паладій, іридій, олово і сурму, підвищує е фективність способу і розширює область його застосування, оскільки наночастинки перерахованих металів володіють бактерицидною дією по відношенню до широкого спектру мікроорганізмів [див. Morton H.E., Pseudomonas in Disinfektion, sterilization and Preservation, Ed.S.S. Block. Lea and Febiger, 1977 and Grier N, Silver and Its Compounds in Disinfection, Sterilization and Preservation, Ed.S.S. Block, Lea and Febiger, 1977; И.П. Арсентьева, Е.С. Зотова, Т.А. Байтукалов, Н.Н. Глущенко, И.П, Ольховская, О.А. Богословская, А.Н. Жигач, И.О. Лейпунский. Исследование биологической активности наночастиц магния и меди. Материалы VIII Международной научнопрактической конференции «Экология и жизнь». Пенза 2005. С. 157-160; Федоров Ю.И., Володина Л.А., Кузовникова Т.А. и др. Сравнительное изучение влияния металлов Ag, Cu, Zn, A1 в виде высокодисперсного порошка и соли на рост Escherichia coli В. // Известия Академии Наук СССР. Серия биологическая. 1983. №6. С.948-950]. Отримання водної нанодисперсії диспергуванням срібних, мідних, цинкових, магнієвих, золотих, платинових, паладієвих, іридієвих, олов'яних і сурм'яних гранул імпульсами електричного струму у воді [див. Патент України на корисну модель №23550. Спосіб ерозійно-вибухового диспергування металів. МПК B22F9/14. Опубл.25.05.2007. Бюл. №7]) дозволяє підвищити продуктивність способу, підвищити його екологічну чистоту, а за рахунок високої дисперсності наночастинок і сумісної бактерицидної дії декількох металів підвищити ефективність способу при знезараженні об'єктів, в мікрофлорі яких присутній широкий спектр мікроорганізмів. Вміст наночастинок в нанодисперсії беруть в таких кількостях, в мг/л: 5 34566 наночастинки срібла 0,001...10 наночастинки міді 0,1...100 наночастинки цинку 0,5...100 наночастинки магнію 5...500 наночастинки золота 0,001...10 наночастинки платіни 0,001...10 наночастинки палладію 0,001...10 наночастинки іридію 0,001...10 наночастинки олова 20...200 наночастинки сурми 0,001...1 вода до 1 літру. При концентрації наночастинок срібла менше 0,001мг/л слабо виражена бактерицидна ефективність способу. Концентрація наночастинок срібла більше 10мг/л недоцільна, оскільки призводить до дорожчання способу. При концентрації наночастинок міді менше 0,1мг/л слабо виражена фунгіцидна ефективність способу. Концентрація наночастинок міді більше 100мг/л недоцільна, оскільки це призводить до зниження стійкості нанодисперсії. При концентрації наночастинок магнію менше 5мг/л додавання наночастинок магнію незначно підсилює біоцидну ефективність способу. Концентрація наночастинок магнію більше 500мг/л недоцільна, оскільки призводить до нестійкості нанодисперсії. При концентрації наночастинок цинку менше 0,5мг/л слабо виражена бактерицидна ефективність способу. Концентрація наночастинок цинку більше 100мг/л недоцільна, оскільки це призводить до зниження стійкості нанодисперсії. При концентрації наночастинок олова менше 20мг/л слабо виражена бактерицидна ефективність способу. Концентрація наночастинок олова більше 200мг/л недоцільна, оскільки це призводить до зниження стійкості нанодисперсії. При концентрації наночастинок сурми менше 0,001мг/л слабо виражена бактерицидна ефективність способу. Концентрація наночастинок сурми більше 1мг/л недоцільна, оскільки це призводить до перевищення ГДК сурми. При концентрації наночастинок золота, платини, паладію, іридію менше 0,001мг/л слабо виражена бактерицидна ефективність способу. Концентрація наночастинок золота, платини, паладію, іридію більше 10мг/л недоцільна, оскільки призводить до дорожчання способу. Дисперсність наночастинок металів у водній нанодисперсії 1-1000нм обумовлена тим, що найбільш активні саме наночастинки малих розмірів. Розмір менше 1нм важко реалізується при диспергуванні металевих гранул імпульсами електрично Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 6 го стр уму. Перевищення розміру 1000нм недоцільно, оскільки при цьому знижується активність наночастинок. Спосіб дезінфекції приміщень із застосуванням наночастинок бактерицидних металів здійснюють таким чином. Для цього отримують водну нанодисперсію шляхом диспергування магнієвих, цинкових, мідних, срібних, золотих, платинових, паладієвих, іридієвих, олов'яних, сурм'яних гранул імпульсами електричного струму у воді [див. Патент України на корисну модель №23550. Спосіб ерозійно-вибухового диспергування металів. МПК B22F9/14. Опубл.25.05.2007. Бюл.№7.] Наночастинки, знаходячись в потоках електронів, набувають поверхневого електричного заряду. На поверхні наночастинок одних металів за рахунок електростатичної взаємодії «налипають» наночастинки інших металів, утворюючи агломерати з наночастинок. Агломерати наночастинок є сукупністю короткозамкнути х гальванічних пар з наночастинок металів Mg, Zn,Cu, Ag, Pd, Pt, Au, Ir, Sn, Sb. Короткозамкнуті гальванічні пари з наночастинок Mg, Zn,Cu, Ag, Pd, Pt, Au, Ir, Sn, Sb підсилюютьбіоцидну дію наночастинок у водній нанодисперсії за рахунок активного розчинення одного з електродів гальванопари - аноду. Гальванічна дія проявляється за наявності електроліту і зв'язку між двома металами в гальванічній парі. При цьому здійснюється постійне вивільнення металевих іонів протягом тривалого періоду часу. Металеві іони, що володіють антимікробною дією, відносяться до таких металів, як Mg, Zn,Cu, Ag, Pd, Pt, Au, Ir, Sn, Sb. Є небагато металів, благородніших, ніж вказані вище, які можуть виконувати функцію катода. Благородні метали Ag, Pd, Pt, Au виконують в короткозамкнутих наногальванічних елементах функцію катодів, і, тим самим, сприяють вивільненню інших металів на аноді. Наприклад, золото виконує в короткозамкнутих наногальванічних елементах функцію катода для всіх металів, і сприяє вивільненню Mg, Zn,Cu, Ag, Pd, Pt, Ir, Sn, Sb на аноді. Сумісне використання наночастинок Mg, Zn,Cu, Ag, Pd, Pt, Au, Ir, Sn, Sb дозволяє підвищити ефективність способу як за рахунок застосування декількох металів, що мають різну спрямованість біоцидної дії, так і за рахунок взаємного синергетичного посилення дії металів при сумісному їх використанні. Приміщення обробляють водною нанодисперсією, що містить наночастинки як окремих металів з групи: Mg, Zn,Cu, Ag, Pd, Pt, Au, Ir, Sn, Sb, так і комбінацій металів вказаної групи, залежно від виду бактерійної мікрофлори. Обробка приміщень може бути здійснена шляхом розпилювання нанодисперсії, наприклад, за допомогою аерозольної установки. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for disinfecting premises with nanoparticles of bactericide metals

Автори англійською

Kosinov Mykola Vasyliovych, Kaplunenko Volodymyr Heorhiiovych

Назва патенту російською

Способ дезинфекции помещений с применением наночастиц бактерицидных металлов

Автори російською

Косинов Николай Васильевич, Каплуненко Владимир Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: A61L 9/14, A61L 2/00

Мітки: спосіб, приміщень, застосуванням, бактерицидних, дезінфекції, наночастинок, металів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34566-sposib-dezinfekci-primishhen-iz-zastosuvannyam-nanochastinok-baktericidnikh-metaliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезінфекції приміщень із застосуванням наночастинок бактерицидних металів</a>

Подібні патенти