Номер патенту: 34549

Опубліковано: 11.08.2008

Автор: Науменко Юрій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення будівельної плити з просторовим каркасом, який відрізняється тим, що включає попереднє виготовлення каркасних елементів шляхом формування їхнього зовнішнього каркаса із внутрішніми порожнинами; виготовлення просторового каркаса укладанням каркасних елементів з порожнинами таким чином, щоб вони були притулені один до одного однойменними сторонами, коли каркас і порожнина одного елемента контактують з каркасом і порожниною наступного; фіксують укладені каркасні елементи та монолітно заповнюють порожнини каркасних елементів легким будівельним матеріалом.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що каркасні елементи фіксують касетою або рамкою, яка охоплює каркасні елементи.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що будівельну плиту виготовляють із розташованими на її протилежних бокових сторонах з'єднувальними елементами, відповідно гребенем і пазом.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішню поверхню каркасних елементів виконують зубчастою.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішній каркас каркасного елемента виготовляють з матеріалу, в'яжучою основою для якого є цемент або будівельний гіпс, або глина, а наповнювачем - відходи каменепиляння вапняків або спучений перліт.

Текст

1. Спосіб виготовлення будівельної плити з просторовим каркасом, який відрізняється тим, що включає попереднє виготовлення каркасних елементів шляхом формування їхнього зовнішнього каркаса із внутрішніми порожнинами; виготовлення просторового каркаса укладанням каркасних елементів з порожнинами таким чином, щоб вони були притулені один до одного однойменними сторонами, коли каркас і порожнина одного елемента контактують з каркасом і порожниною наступного; фіксують укладені каркасні елементи 3 34549 4 Недоліком найближчого аналога є коштовність 5 - порожнина, заповнена легким матеріалом; й технологічна складність способу виготовлення із 6 - зубчаста поверхня; застосуванням сталевого арматурного каркасу. 7 - касета або рамка для фіксації каркасних Задачею корисної моделі є створення способу елементів. виготовлення будівельної плити для стін та переСпосіб виготовлення будівельної теплозвукоігородок житлових або громадських будівель шлязоляційної плити здійснюють в два етапи. хом спрощення технології виготовлення, зменНа першому етапі будівельну плиту Фіг.3 вигошення витрат, зниження питомої ваги при товляють каркасні елементи методом пресування збереженні достатньої міцності й хороши х тепловисоким тиском (гіперпресуванням) із напівсухих звукоізоляційних характеристик. сумішей. Поставлена задача вирішується завдяки тому На другому етапі формують з каркасних елещо, спосіб виготовлення будівельної плити з просментів Фіг.1, каркас плити, для чого укладають торовим каркасом включає попереднє виготовелементи один на один таким чином, щоб вони лення каркасних елементів шляхом формування були взаємно притулені однойменними сторонами, їхнього зовнішнього каркасу із внутрішніми порожпри цьому каркас 1 і порожнина 2 одного елемента нинами; виготовлення просторового каркасу уклаконтактують із відповідно каркасом 1 і порожниною данням каркасних елементів з порожнинами, та2 наступного. Після цього складений з каркасних ким чином, щоб вони були притулені один до елементів каркас плити фіксують, наприклад за одного однойменними сторонами, коли каркас і допомогою касети Фіг.4 або рамки 7, в яку укладапорожнина одного елемента контактують з каркають каркасні елементи, а всі порожнини монолітно сом і порожниною наступного; фіксують укладені заповнюють (заливають) легким будівельним макаркасні елементи та монолітно заповнюють потеріалом 5, який після заповнення переходить у рожнини каркасних елементів легким будівельним затверділий стан. А завдяки тому, що вн утрішня матеріалом. Каркасні елементи фіксують касетою поверхня 6 каркасних елементів є зубчастою, збіабо рамкою, яка охоплює каркасні елементи. Будільшується площа контактної поверхні каркаса й вельну плиту виготовляють із розташованими на її заповнювача, та забезпечується надійне зчепленпротилежних бокових сторонах з'єднувальними ня заповнювача з каркасом. елементами, відповідно гребенем і пазом. ВнутріПісля того, як легкий будівельний матеріал зашню поверхню каркасних елементів для збільшентвердів та набрав мінімально необхідну міцність, ня контактної площі каркасу й заповнювача викокасету або рамку, за допомогою якої зафіксовані нують зубчастою. При цьому, зовнішній каркас каркасні елементи, розкривають, а виготовлені каркасного елементу виготовляють з матеріалу, плити укладають на піддони й відправляють, за в'яжучою основою для якого є цемент або будівенеобхідності, в камеру тепловологої обробки (вильний гіпс, або глина, а наповнювачем - відходи палу). каменепилення вапняків або спучений перліт. А Спосіб дозволяє виготовляти будівельні плити легкий будівельний матеріал виготовляють із гіпіз практично необмеженою кількістю каркасних соперлітової суміші, або гіпсобетону, або інших елементів (Фіг.2) в залежності від потрібних розмісумішей на основі гіпсу чи цементу. рів будівельної плити. Фігури креслень Для можливості з'єднання будівельних плит, Фіг.1 - каркасний елемент, вид зверху; використовуючи їх як будівельний модуль при Фіг.2 - переріз А-А каркасного елементу із заспорудженні перегородок або стін, протилежні повненими порожнинами; бокові сторони плити мають з'єднувальні елеменФіг.3 - переріз будівельної плити, сформованої ти, відповідно гребінь 3 і паз 4. з 5 каркасних елементів (переріз плити відповідає Запропонований спосіб не є технологічно перерізу А-А каркасного елементу); складним, й не потребує використання коштовних Фіг.4 - каркасні елементи, укладені в касету матеріалів, він недорогий, забезпечує достатню або рамку для формування будівельної плити. міцність будівельних плит та хороші теплоЦифрами на фігурах позначені: звукоізоляційні характеристики. 1 - каркас; Спосіб виготовлення будівельних плит за ко2 - порожнина; рисною моделлю може бути здійснений на стан3 - гребінь; дартному устатк уванні. 4 - паз; 5 Комп’ютерна в ерстка М. Мацело 34549 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to make building plate

Автори англійською

Naumenko Yurii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ изготовления строительной плиты

Автори російською

Науменко Юрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: E04B 1/74, E04C 2/00

Мітки: спосіб, будівельної, виготовлення, плити

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34549-sposib-vigotovlennya-budivelno-pliti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення будівельної плити</a>

Подібні патенти