Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Багатошаровий матрац, що включає чохол, матрацний блок, шар з синтетичного наповнювача і шар з натурального голкопробивного волокна, який відрізняється тим, що шар з синтетичного наповнювача має комірчасту структуру і утворений волокнами поліестера, сформованими у вигляді дугоподібних монониток, при цьому мононитки перетинаються одна з одною під кутом 35-55° і мають нахил 25-40° відносно горизонтальної поверхні.

2. Багатошаровий матрац за п. 1, який відрізняється тим, що виконаний з вбудованими в нього вентиляційними отворами.

Текст

1. Багатошаровий матрац, що включає чохол, матрацний блок, шар з синтетичного наповнювача і шар з натурального голкопробивного волокна, 3 34536 4 ють нахил 25-40 градусів відносно горизонтальної зонтальної поверхні, утворюючи, таким чином, поверхні. ячеїсту структуру, наявність якої забезпечує вільну Виконання шару з синтетичного наповнювача циркуляцію повітря і хороший теплообмін і ствоз волокон поліестера, сформованих у вигляді дурює умови для поглинання і виведення вологи і гоподібних монониток, при цьому мононитки передозволяє підтримувати природний температурний тинаються одна з іншою під кутом 35-55 і мають баланс. нахил 25-40 градусів відносно горизонтальної поГоризонтальна поверхня шару 3 обмежена з верхні, дозволяє сформувати ячеїсту стр уктур у, двох сторін сплетінням комплексних ниток поліесяка забезпечує вільну циркуляцію повітря в шарі і тера, щільність яких складає 720г/м 3, а товщина виключає умови, при яких відбувається накопискладає 0,15; 0,20; 0,25мм - залежно від ступеня чення вуглекислоти, створює сприятливі умови жорсткості матеріалу. для випаровування вологи і, таким чином, дозвоШар 3 може поглинати до 0,5% вологи при теляє в цілому поліпшити гігієнічні властивості виромпературі 21 градусів і володіє здатністю затримубу, що заявляється. вати вологу близько 5%. Тепловіддача шару 3 Виконання матрацу з вбудованими в нього вескладає 1.4кДж, а коефіцієнт теплопровідності нтиляційними отворами, також дозволяє поліпши25, що обумовлює його добрі ізоляційні властивости вільну циркуляцію повітря. ті. Надалі корисна модель пояснюється докладЩільність шару 3 складає 300-3062г/м 3, що ним описом її виконання з посиланнями на кресзабезпечує виробу високий ступінь пружності та лення, на якому представлен багатошаровий мателастичності, а також дозволяє в процесі експлуарац (загальний вигляд, Фіг.2). тації приймати форму, відповідну контурам тіла і, Багатошаровий матрац включає чохол 1, витаким чином, створює підвищену комфортність. Ця конаний з повітропроникної тканини, матрацний властивість виробу наочно підтверджується графіблок 2, який може бути виконаний пружинним або ком зміни властивостей ячеїстої форми в залежбезпружинним. ності від тиску, Фі г.1. Над матрацним блоком 2 послідовно розташоВиконання багатошарового матрацу з вані шар 3, виконаний з синтетичного наповнювавбудованими в нього вентиляційними отворами 6, ча, товщина якого складає 19-72мм, і шар 4, викотак само спрямовано на забезпечення вільного наний з натурального, льняного або шовкового відведення повітря. голкопробивного волокна, товщина якого складає Таким чином, застосування конструкції бага3-35мм. тошарового матраца, що заявляється, дозволяє Товщина і щільність шарів 3 і 4 залежить від забезпечити вільну циркуляцію повітря і високий експлуатаційних вимог, які пред'являються до вирівень теплообміну, а також можливість швидкого робу, що заявляється, в тих або інших випадках. випаровування вологи, що у свою чергу дозволяє Шари 3 і 4, сполучені між собою за допомогою значно поліпшити його гігієнічні властивості. шва або клейового з'єднання, що виключає можЕкспериментальні дослідження показали виливість взаємного тертя шарів один відносно іншосоку здатність виробу, що заявляється сприймати го і таким чином підвищує зносостійкість виробу. тривалі циклічні і динамічні навантаження. ВстаНаявність в багатошаровому матраці шару 4, з новлено, що термін експлуатації в середньому натурального волокна забезпечує виробу, що затриває десять років або дорівнює (30 000 обертів), являється, добре вологопоглинання, а також допісля цього можлива усадка виробу, що не передає виробу антибактеріальні і антиалергічні власвищує 6%. тивості, які у свою чергу покращують його гігієнічні Конструкція багатошарового матраца, що завластивості. являється, легка і зручна в експлуатації, проста і Шар 3 з синтетичного наповнювача утворений технологічна у виготовленні, може бути виготовволокнами поліестера, сформованими у вигляді лена в умовах промислового виробництва на стадугоподібних монониток 5, при цьому мононитки 5 ндартному устаткуванні з використанням сучасних перетинаються одна з іншою під кутом 35-55 граматеріалів. дусів і мають нахил 25-40 градусів відносно гори 5 Комп’ютерна в ерстка М. Мацело 34536 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multilayer mattress

Автори англійською

Horbenko Natalia Fedorivna

Назва патенту російською

Многослойный матрац

Автори російською

Горбенко Наталья Федоровна

МПК / Мітки

МПК: A47C 27/00

Мітки: матрац, багатошаровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34536-bagatosharovijj-matrac.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатошаровий матрац</a>

Подібні патенти