Номер патенту: 34382

Опубліковано: 15.02.2001

Автор: Далечин Олександр Юрійович

Завантажити PDF файл.

Текст

1. Зубна щітка, що містить ручку, шийку і головку з щетиною, яка відрізняється тим, що робоча частина головки постачена не круглими в перетині щетинками з негладкою поверхнею однакової чи різної товщини, при цьому щетинки орієнтовнані більш вузькою частиною перетину переважно перпендикулярно до довгої осі робочої поверхні головки. 2. Зубна щітка по п. 1, яка відрізняється тим, що щетинки орієнтовані більш вузькою частиною перетину під кутом до поздовжньої осі робочої поверхні головки. 34382 гейт-Палмолів Компані (US)), що містить ручку, щийку і головку з щетиною, зібраною в функціональні групи пучків, розташованих рядами поперечно до поздовжньої осі (в якої перша група пучків щетини для чищення великих поверхонь розташована вертикально до поверхні головки, вздовж поздовжньої осі головки, друга група пучків щетини десневого ряду розташована вздовж бічних боків головки і має нахил убік назовні щодо вертикалі). Пучки мають різну висоту щетини. До недоліків прототипу відноситься недостатнє запобігання зворотного затирання частинок між зубами через недостатнє проникнення в міжзубний проміжок щетини і присутність у щітці гладкої щетини круглого перерізу, в якої функціональним елементом (що чистить) є тільки торці (''ведучі кінчики''), а також низька ефективність при зворотно-поступальних чистячих руха х через відсутність адгезивних властивостей у всієї поверхні щетини при одночасній технологічній складності виготовлення виробу через багатофункціональність пучків і різноманіття конфігурації щетина/пучок. При зворотно-поступальних руха х при зовнішньому і сагітальному переміщенні зубної щітки по бічній поверхні зуба підвищується небезпека порушення слизового покриву при контакті щетини з яснами через жорсткість її торця. Існує те хнічне протиріччя між необхідністю впливу різної якості очищення як самої зубної емалі з усіх боків зуба, так і очищення міжзубних проміжків, так і неможливістю її якісного здійснення тим самим інструментом – зубною щіткою – за рахунок недосконалості її головного робочого чистячого вузла, а саме – набору щетинок. До теперішнього часу спроби розв'язання цього протиріччя були спрямовані на варіювання розташування торців щетини як єдиного елемента щітки, що має адгезивні властивості, оскільки поверхня самої щітки по всій своїй довжині гладка і таких властивостей не має. До того ж, торці повинні мати певний ступінь жорсткості для здійснення скребучого зусилля і вимітаючого ефекту. Технічне протиріччя між властивостями щетини і її різноманітними функціями вирішується в даному те хнічному рішення за рахунок надання адгезивних властивостей щетині по всій її довжині, а також шляхом модернізації форми її перерізу й оптимальної орієнтації відносно тих поверхонь, на очищення яких спрямовані зусилля з очищення. В основу винаходу поставлена задача конструктивного вдосконалення зубної щітки шляхом поліпшення її експлуатаційних властивостей за рахунок створення універсального робочого вузла (що чистить) щітки, а саме: з особливою конфігурацією щетини та її просторового розташування, у результаті чого досягається підвищення ефективності очищення міжзубних проміжків, усі х бічних і жувальних поверхонь зубів, краще очищення від частинок залишків їжі і зубного нальоту при відсутності затирання частинок при очищенні зубів при вимітаючи та скребучи руха х. Така конструкція щітки дозволяє оптимізувати форму головки, сформувати робочу поверхню головки залежно від вимог користувача і стану його органів ротової порожнини, що знімає необхідність застосування декількох зубних щіток із різноманітними характеристиками робочої поверхні, а також дозволяє знизити вимоги до жорсткості щетини, що щадить слизову поверхню порожнини рота. Існує тісний причинно-наслідковий зв'язок між усією сукупністю суттєви х ознак і технічним результатом, що досягається. Так, залишки їжі і частинки зубного нальоту, що зчищаються, накопичуються по всій поверхні щетини, яка стикається з поверхнею зуба, що спричинює запобігання вторинного затирання частинок. Зубна щітка забезпечує максимальний доступ до очищуваних поверхонь шляхом збільшення площі зіткнення з широкою частиною щетини і доступ до міжзубних просторів завдяки поліпшеному проникненню вузької частини щетини. При цьому зазначені щетинки легше входять у міжзубні проміжки завдяки меншій товщині їхнього перерізу порівняно зі щетинками круглої форми перерізу. Щетинки при цьому менше згинаються, тому що мають велику товщину перерізу в напрямку вертикального переміщення робочої колодки зубної щітки. Щетинки при цьому краще очищують зуби, бо очищення зубів відбувається також за рахунок захоплення виступами і западинами на щетинках залишків їжі і зубного нальоту. Таким чином, зубна щітка буде краще очищувати поверхні зубів і міжзубні проміжки. Найбільш доцільне розміщення щетини в робочій частині головки, також можливо розміщення на периферії головки, а саме: з торців – перпендикулярно або під кутом до осі головки або під кутом до поверхні головки в точці її кріплення. Суть винаходу полягає в тому, що з убна щітка містить ручку, шийку і головку з не круглими (наприклад, овальними, еліптичними тощо) в перерізі щетинками з негладкою поверхнею, однакової чи різної товщини, однакової чи різної довжини, при цьому щетинки орієнтовані більш вузькою частиною перерізу переважно перпендикулярно до довгої осі головки, або під кутом до неї, або неорієнтовано, а також розташовані на головці рівномірно і/або зібрані в пучки круглого або прямокутного, або іншого перерізу, або їхньої комбінації, а поверхня щетинки обладнана виступами і западинами, виконаними рівномірними, або нерівномірними, або в їхньому сполученні, однієї або різної форми, а також у вигляді насічок, накаток або їхньої комбінації. Головка виконана з можливістю розміщення пружно-еластичної щетини як у робочій частині головки, так і поза нею. На фіг. 1 зображена зубна щітка, загальний вигляд, на фіг. 2 і 3 – різні варіанти розміщення щетинок на робочій головці зубної щітки. На фіг. 4, 5 і 6 зображені загальні вигляди різних варіантів щетинок. Зубна щітка (фіг. 1) містить ручку 1, шийку 2 і робочу головку 3 з некруглими в перерізі щетинками 4 з негладкою поверхнею, при цьому щетинки 4 виконані, наприклад, у вигляді капронової нитки з насічками 5, розташовані на головці рівномірно й орієнтовані більш вузькою частиною 6 перерізу перпендикулярно до довгої осі головки (фіг. 2), або розташовані на головці рівномірно та неорієнтовано, або розташовані на головці нерівномірно та згруповано у різні пучки, утворені однаково орієнтованими щетинками (фіг. 3). Щетина виконана однакової (фіг. 2) або різної (фіг. 3) товщини і довжини і розміщена в робочій частині головки. 2 34382 На фіг. 4 зображено загальний вигляд щетинки еліптичної форми в перерізі з рівномірно розташованими виступами та западинами однієї форми. На фіг. 5 зображено загальний вигляд щетинки прямокутної зі згладженими кутами форми в перерізі з нерівномірно розташованими виступами та западинами однакової форми. На фіг. 6 зображено загальний вигляд щетинки еліптично-овальної форми в перерізі з нерівномірно розташованими виступами та западинами різної гладкої форми. Зубною щіткою користуються таким чином. При чищенні зубів щітка розташовується горизонтально, щетинки робочої поверхні головки притискаються до зубів. Для очи щення бічних (латеральних) поверхонь зубів провадяться зворотнопоступальні переміщення головки зубної щітки у вертикальному або горизонтальному напрямку, при цьому в горизонтальному напрямку насічки 5 широкої поверхні щетини 4 очищують поверхню зуба від нальоту, а у вертикальному напрямку на січки 5 вузької частини 6 щетини легко проникають у міжзубний простір і вимітають залишки їжі. При цьому мінімізується травмування ясен. Для очищення жувальної і бічної поверхні зуба здійснюють рухи в поздовжньому і поперечному напрямках, при цьому в поздовжньому напрямку переважно зчищується зубний наліт, а в поперечному – переважно обчищаються міжзубні простори. Дана зубна щітка підвищує якість очищення зубів шляхом запобігання зворотного затирання частинок між зубами за рахунок поліпшеного проникнення в міжзубний простір і підвищення якості очищення, а також підвищення очисних властивостей при зворотно-поступальних руха х за рахунок підвищення адгезії щетини. Дана щітка високотехнологічна у виготовленні й експлуатації і знайде широке застосування в гігієні зубів, що приведе до скорочення їхніх зайворювань. Фіг. 1 Фіг. 3 Фіг. 2 Фіг. 4 Фіг. 5 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3 Фіг. 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Tooth brush "sribna yalyna" (silver spurce)

Автори англійською

Dalechyn Oleksandr Yuriiovych

Назва патенту російською

Зубная щетка "серебряная ель"

Автори російською

Далечин Александр Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A46D 1/00, A46B 3/00, A46B 9/00

Мітки: щітка, зубна, срібна, ялина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34382-zubna-shhitka-sribna-yalina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зубна щітка “срібна ялина”</a>

Подібні патенти