Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб зменшення сили тертя при ковзанні, шо включає процеси зі збирання і монтажу майданчика (поля) з листів полімеру, обробки поверхні ковзанки для усунення вм'ятин, канавок, шорсткості, заточування ковзанів, який відрізняється тим, що використовують полімерний матеріал ковзанки з динамічним коефіцієнтом тертя не більше 0,028, при цьому зменшують опір ковзанню, збільшують швидкість пересування.

Текст

Спосіб зменшення сили тертя при ковзанні, що включає процеси зі збирання і монтажу майданчика (поля) з листів полімеру, обробки поверхні ковзанки для усунення вм'ятин, канавок, шорсткості, заточування ковзанів, який відрізняється тим, що використовують полімерний матеріал ковзанки з динамічним коефіцієнтом тертя не більше 0,028, при цьому зменшують опір ковзанню, збільшують швидкість пересування. (19) (21) u200711001 (22) 05.10.2007 (24) 11.08.2008 (46) 11.08.2008, Бюл.№ 15, 2008 р. (72) ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, U A, ВОРОНКО АНДРІЙ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, СОРОКОПУД ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, U A, МАЛЬОВАНИЙ ВІКТОР ОЛЕКС АНДРОВИЧ, U A (73) ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, U A, ВОРОНКО АНДРІЙ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA, СОРОКОПУД ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, U A, МАЛЬОВАНИЙ ВІК 3 34222 показаний процес ковзання. Пристрій містить основу 1, що не деформується, покриття поля 2 з полімерів, ковзан 3, черевик 5 спортсмена (відвідувача) 5, костюм-форму 6. Спочатку на підготовленій основі 1 здійснюють монтаж покриття з полімеру (можливо з поліметилметакрилату чи плексигласу), що має формулу CH3 CH2 C O C O CH3 n Як вбачається із формули, до складу полімеру входять переважаючі елементи оточуючого середовища, зокрема вуглевод, кисень і водень. Монтаж поля можливий як із окремих збірних листів, так і при волого-гарячому процесі - заливці певної товщини шару. Здійснюють обробку і підготовку ковзанки, прийом відвідувачів, їх інструктаж-запобігання. Потім шляхом протирання ковзанів і ретельного змащення спеціальними розчинами (щоб не шкодити поверхню) досягають перетворення поверхні ковзанки і збільшення швидкості, регулюють і зменшують динамічний коефіцієнт тертя f, що дозволяє стабілізувати процес опору пересуванню. Динамічний коефіцієнт тертя (ковзання) f є відверненою величиною і визначається для конкретного матеріалу дослідним шляхом. Величини коефіцієнтів тертя f для окремих тіл (матеріалів) відомі: - дерево по дереву f=0,4-0,7; - метал по металу f=0,15-0,25; - сталь по кризі f=0,03; 4 - сталь по плексигласу f=0,028. Більш ретельно відомості наведені в джерелі [1]. На ковзан 3 діє згинаючий момент М і сила D, що зрушує спортсмена (Фіг.), котра при спокої урівноважується силою тертя F. Поступово навантажуючи ковзан, знаходимо перемінне навантаження Q*, при котрій спортсмен 5 рушає з місця. Очевидно, що гранична сила тертя Fn=Q*. Тоді, як в даному випадку N=Р, знаходимо f=(Fn/N)=Q*/P. Зі збільшенням швидкості коефіцієнт тертя, при швидкому ковзанні стабілізується. В цьому технічному рішенні основним елементом є зменшення динамічного коефіцієнту тертя (ковзання), збільшення швидкості, зменшення енерговитрат спортсмена (відвідувача) при ковзанні. Все це можливо за рахунок заміни крижаного (котре невічне) полімерним покриттям. В порівнянні з базовим та іншими технічними рішеннями запропонований спосіб дозволяє: - зменшити величину коефіцієнту тертя (ковзання) і, тим самим, збільшити швидкість пересування; - використовувати ковзанку (без значного ремонту) цілорічно і в будь-яких кліматичних умовах, в т.ч. влітку в Криму; - до 30% зменшити енерговитрати при пересуванні на ковзанках і витрати з ремонту та експлуатації ковзанярських спортмайданчиків. Спосіб рекомендується для практичного впровадження. Джерела інформації: 1. Малмейстер А.К. Сопротивление жестких полимерных материалов. - Рига.: "Зинатне", 1972. - 500с. - аналог. 2. Верницкий А. Катание по полимерному полю под флагом "Сочи". 9-1 международный форум. Санкт-Петербург. - Телекомпания ОРТ-Мир. 10.06.2007, 2030. - прототип. 5 Комп’ютерна в ерстка А. Крулевський 34222 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for decreasing frictional force in skating

Автори англійською

Tymofieiev Mykola Ivanovych, Voronko Andrii Anatoliiovych, Sorokopud Ivan Oleksandrovych, Maliovanyi Viktor Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ уменьшения силы трения при скольжении

Автори російською

Тимофеев Николай Иванович, Воронко Андрей Анатольевич, Сорокопуд Иван Александрович, Малеваный Виктор Александрович

МПК / Мітки

МПК: A63C 19/00

Мітки: тертя, сили, зменшення, спосіб, ковзанні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34222-sposib-zmenshennya-sili-tertya-pri-kovzanni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зменшення сили тертя при ковзанні</a>

Подібні патенти