Протигрибкова та антибактеріальна електросушарка для взуття

Номер патенту: 34210

Опубліковано: 11.08.2008

Автори: Абрамов Адам Мєндєлєєвіч, Абрамов Тімофєй Адамовіч

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Протигрибкова і антибактеріальна електросушарка для взуття, що містить нагрівальні елементи, джерела ультрафіолетового випромінювання, яка відрізняється тим, що електросушарка містить два корпуси, виконані у вигляді носка взуття з овальною задньою частиною, у кожному з яких розміщені нагрівальний елемент, виконаний резистивним, і джерела ультрафіолетового випромінювання, при цьому нагрівальний резистивний елемент і джерела ультрафіолетового випромінювання закріплені в нижній частині корпусу й зв'язані електричною схемою.

2. Електросушарка за п. 1, яка відрізняється тим, що верхня частина кожного корпусу має поперечні відносно поздовжньої осі корпусу щілинні отвори, розташовані над нагрівальним резистивним елементом і джерелами ультрафіолетового випромінювання.

3. Електросушарка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що нижня частина кожного корпусу має поперечні відносно поздовжньої осі корпусу щілинні отвори, розташовані під нагрівальним резистивним елементом.

4. Електросушарка за п. 1, яка відрізняється тим, що верхня частина кожного корпусу виконана прозорою для ультрафіолетового і теплового випромінювань.

Текст

1. Протигрибкова і антибактеріальна електросушарка для взуття, що містить нагрівальні елементи, джерела ультрафіолетового випромінювання, яка відрізняється тим, що електросушарка містить два корпуси, виконані у вигляді носка взуття з овальною задньою частиною, у кожному з U 1 3 34210 4 линні отвори, розташовані над нагрівальним резиКожний з корпусів електросушарки постачений стивним елементом і джерелами ультрафіолетоелектричною схемою Фіг.3, що зв'язує нагрівальвого випромінювання, а нижня частина кожного ний резистивний елемент і джерела ультрафіолекорпусу має поперечні щодо поздовжньої осі кортового випромінювання в кожному з корпусів елек пуса щілинні отвори, розташовані під нагрівальним тросушарки, що включає мостову схему, утворену резистивним елементом. діодами 6, 7, 8, 9, в одну діагональ якої включені Крім того, технічний результат досягається запаралельно з'єднані конденсатор 10 і послідовний вдяки тому, що вер хня частина кожного корпуса ланцюг джерел ультрафіолетового випромінюванвиконана прозорою для ультрафіолетового й тепня 11, 12, 13, 14, а в іншу діагональ - послідовно лового випромінювань. з'єднані нагрівальний резистивний елемент 4 і Можливість здійснення корисної моделі підджерело харчування. тверджується наступним прикладом електросушаТакою електричною схемою постачено кожний рки для взуття й способом його роботи. з корпусів електросушарки. При цьому електричні Фіг.1 - корпус електросушарки для взуття (засхеми обох корпусів об'єднані загальним входом гальний вид); для подачі живлення. Фіг.2 - нижня частина корпусу електросушарки Електросушарка працює в такий спосіб. із закріпленими резистивним елементом і джереНа вхід приладу подається напруга, відбувалами ультрафіолетового випромінювання (вид ється одночасне включення резистивних нагрівазверху); льних елементів і джерел ультрафіолетового виФіг.3 - електрична схема електросушарки. промінювання в обох корпусах електросушарки, Електросушарка містить два корпуса, виконані тепло й ультрафіолетове випромінювання узгоу вигляді носка взуття з овальною задньою частиджено впливають протягом 5-8 годин на внутріною. На Фіг.1 показаний загальний вид одного з шню поверхню оброблюваного взуття, яке одночакорпусів електросушарки, до складу якого входять сно із сушінням проходить протигрибкову й з'єднані між собою нижня 1 і верхня 2 частини. антибактеріальну обробку. Верхня частина 2, як показано на Фіг.1, може При випробуваннях описаного вище пристрою складатися із двох збірних елементів. Крім того, були виявлені оптимальні умови впливу на обробверхня частина 2 корпуси має поперечні щодо люваний виріб, так, наприклад, при обробці заявпоздовжньої осі корпуса щілинні отвори 3, розталеним способом внутрішньої поверхні взуття прошовані над нагрівальним резистивним елементом тягом 8г. при температурі 60-70°С і 4 і платою 5 із джерелами ультрафіолетового виультрафіолетовим випромінюванням із силою свіпромінювання. Нижня частина корпуса 1 також має тла 150мкд ± 50мкд, а довжина хвилі - у середщілинні отвори 3, розташовані під нагрівальним ньому 315нм, було знищено 40-65% бактерій і 40резистивним елементом. 65% грибків. Верхня частина кожного корпуса може бути При обробці заявленим способом внутрішньої виконана прозорою для ультрафіолетового й тепповерхні взуття протягом 5 годин при температурі лового випромінювань. 70-80°С і ультрафіолетовим випромінюванням із Закріплення й розміщення нагрівального резисилою світла 230мкд ± 50мкд і довжиною хвилі - у стивного елемента 4 і плати 5 із джерелами ультсередньому 405нм, було знищено 65-80% бактерафіолетового випромінювання показано на Фіг.2. рій, а також 40-100% грибків. Виконання другого корпусу аналогічне. 5 Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков 34210 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Antifungal and antibacterial electric dryer for footwear

Автори англійською

Abramov Adam Mendeleevich, Abramov Timofei Adamovich

Назва патенту російською

Противогрибковая и антибактериальная электросушилка для обуви

Автори російською

Абрамов Адам Менделеевич, Абрамов Тимофей Адамович

МПК / Мітки

МПК: A47L 23/00

Мітки: протигрибкова, взуття, антибактеріальна, електросушарка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34210-protigribkova-ta-antibakterialna-elektrosusharka-dlya-vzuttya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Протигрибкова та антибактеріальна електросушарка для взуття</a>

Подібні патенти