Спосіб реактивації функції монооксигеназної системи окислення мікросом в експерименті

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб реактивації функції монооксигеназної системи окислення мікросом в експерименті, який включає біохімічне дослідження мікросом печінки тварин з експериментальною недостатністю монооксигеназної системи окислення, який відрізняється тим, що здійснюють вплив низькоінтенсивним електромагнітним випроміненням міліметрового діапазону безпосередньо на мікросоми. (19) (21) 99052913 (22) 25.05.1999 (24) 15.02.2001 (46) 15.02.2001,Бюл. №1, 2001р (72) Коржов Віталій Іванович, Коржов Максим Віталійович, Алфьоров Анатолій Миколайович, Арсенюк Ольга Адамівна (73) Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України 34069 системи окислення, згідно з винаходом, здійснюють вплив низькоінтенсивним електромагнітним випроміненням міліметрового діапазону безпосередньо на мікросоми. Спосіб реалізують наступним чином. Інтактних тварин забивають під легким ефірним наркозом, мікросоми печінки виділяють диференціальним центрифугуванням. Після виділення дихання мікросом записують полярографічно, використовуючи полярограф LP7. Мікросоми добавляють в кювету з інкубаційним середовищем при 25 °С (100 мМ трис-НСІ) і через дві хвилини добавляють 1 мМ субстрату дихання NADH. Через 2 хвилини добавляють 1,8 мкмоль етионаміду в якості інгібітора і записують ще 2 хвилини. Після цього проводять необхідні розрахунки (див. фіг.. 2). На фіг. 2 ділянка графіка 1-2 відповідає диханню мікросом в присутності NADH, ділянка 2-3 після добавлення етионаміду. Швидкість дихання мікросом на ділянці 1-2 /на фіг. 2 це відрізок "а"/ ділимо на швидкість дихання на ділянці 2-3 /на фіг. 2 це відрізок "б"/. Отримана величина характеризує ступінь пригнічення монооксигеназної системи мікросом. Цей показник при порушенні її функції дорівнює 2,79. З метою реактивації функції монооксигеназної системи окислення мікросом на останні впливали низькоінтенсивним електромагнітним випроміненням, довжиною хвилі 5,6 мм, частотою 53,6 Ггц при щільності потужності 10 мВт/см 2 , використовуючи апарат "Електроніка КВЧ". Опромінення мікросом проводили в безперервному режимі протягом 6 хвилин. Дослідним шляхом встановлено, що вказані параметри є оптимальними для реактивації поліферментних систем в біомембранах. В опроміненій групі індекс пригнічення склав 1,27 що вказує на реактивацію монооксигеназної системи мікросом на 43%. Таким чином, заявлений спосіб дає можливість розшифрувати механізм, за допомогою якого реалізується реактивуюча дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінення міліметрового діапазону на монооксигеназну систему мікросом, і використовувати його для реактивації цієї системи при порушенні NADH-специфічного редокс-ланцюга. Запропонований спосіб реактивації функції монооксигеназної системи мікросом дозволяє скоротити час дослідження до 1 години і не потребує коштовного імпортного обладнання. Спосіб може знайти застосування в біохімії, фармакології і експериментальній пульмонології. Фіг.1 2 34069 Фіг.2 ____________________________________________ ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатент) Бульв. Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна (044) 254-42-30, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид.арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ Вул. Горького, 180, Київ, 03680 МСП, Україна (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Korzhov Vitalii Ivanovych, Korzhov Maksym Vitaliovych, Alfiorov Anatolii Mykolaiovych, Arseniuk Olha Adamivna

Автори російською

Коржов Виталий Иванович, Коржов Максим Витальевич, Алферов Анатолий Николаевич, Арсенюк Ольга Адамовна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/02, G01N 27/06

Мітки: спосіб, монооксигеназної, функції, експерименті, реактивації, системі, мікросом, окислення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-34069-sposib-reaktivaci-funkci-monooksigenazno-sistemi-okislennya-mikrosom-v-eksperimenti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб реактивації функції монооксигеназної системи окислення мікросом в експерименті</a>

Подібні патенти