Механізм зміни висоти розташування опорного ролика щодо підйомного столу рейсмусового верстата

Номер патенту: 33935

Опубліковано: 15.02.2001

Автори: Звягін Олександр Миколайович, Шеханін Василь Єгорович

Завантажити PDF файл.

Текст

1. Механізм зміни висоти розташування опорного ролика щодо підйомного столу рейсмусового верстата, який містить регулювальний гвинт, що взаємодіє з несучою опорою і змонтований на ша 33935 важелі, на консольному кінці якого встановлений опорний ролик, згідно з вимогами винаходу, має додатковий регулювальний гвинт, ще взаємодіє з зазначеною опорою, при цьому важіль виконаний двоплечим кожний з гвинтів нарізно розташований на важелі по різні боки від його осі шарніру, а несуча опора установлена над важелем і на відстані від нього. За несучу опору використаний зворотний бік підйомного столу верстата. Порівняння технічного рішення, що пропонується, з прототипом свідчить, що новими ознаками тут є наступні. 1. Постачання механізму додатковим регулювальним гвинтом і розташування кожного з гвинтів нарізно на зворотному важелі, що виконаний двоплечим, по різні боки від його осі шарніру. 2. Розташування несучої опори над важелем і на відстані від нього. З. Використання зворотного боку підйомного столу верстата за несучу опору. Постачання механізму додатковим регулювальним гвинтом і розташування кожного з гвинтів нарізно на несучому важелі, що виконаний двоплечим, по різні боки від його осі шарніру дозволяє здійснювати регулювання висоти розташування опорного ролика щодо столу верстата шляхом кутового повороту важеля з одночасною фіксацією зазначеного важеля від самочининного повороту в той або інший бік в заданому положенні, що позитивно позначається на експлуатаційної надійності механізму, а отже, і верстата. Розташування несучої опори над важелем і на відстані від нього змінює напрямок силової взаємодії регулювальних гвинтів з несучою опорою з нижнього стану в верхній, що зменшує габарити механізму, а отже, підйомного столу верстата по висоті і розширює, таким чином, технологічні можливості верстата. Використання зворотного боку підйомного столу верстата за несучу опору не потребує додаткових конструктивних елементів для виготовлення зазначеної опори, що спрощує конструкцію механізму. Рішень з схожими ознаками у патентних шуканнях не знайдено. Де дозволяє зробити висновок, що технічне рішення, що пропонується, є новим, промислово корисним і має винахідницький рівень. Винахід пояснюється кресленням (фіг.). Механізм має два регулювальних гвинти 1 і 2, які взаємодіють з несучою опорою 3, і змонтовані на шарнірно закріпленому на горизонтальної осі 4 зворотному важелі 5, що виконаний двоплечим. На одному з консольних кінців важеля встановлений опорний ролик 6. Обидва регулювальних гвинти 1 і 2 розташовані нарізно на важелі 5 по різні боки від його осі 4 шарніру, а несуча опора 3 установлена над важелем і на відстані а від нього. За несучу опору використаний зворотний бік підйомного столу 7 рейсмусового верстата. Це не потребує використання яких-небудь конструктивних елементів для виготовлення зазначення опори, що спрощує конструкцію механізму. Відстань а між опорою 3 і важелем 5 змінюється пропорціонально габаритам опорного ролика 6: з підвищенням габаритів ролика відстань а також збільшується. Механізм працює наступним чином. В робочому стані механізму обидва регулювальних гвинти 1 і 2 контактують з зворотною стороною підйомного стелу 7 і фіксують зворотний важіль 5, а отже, і опорний ролик 6 від самочинного повороту або переміщення останнього. Розташування несучої опори 3 у вигляді зворотного боку підйомного столу верстата над важелем дозволяє використати силову взаємодію регулювальних гвинтів 1 і 2 з зазначеною опорою в верхньому стані, що знижує габарити механізму, а отже, і столу верстата. Для зміни висоти b розташування опорного ролика 6 щодо верхньої площини підйомного столу 7, наприклад, в сторону збільшення висоти, гвинт 2 звинчують з важіля, а гвинт і ввинчують нагору. Після підйому опорного ролика 6 за задану відстань b (що визначається мірною лінійкою, на кресленні не показана), гвинт 2 ввинчують в важіль до упору верхній його частини з опорою 3. Подібним чином виконується регулювання висоти b розташування опорного ролика щодо підйомного столу верстата у випадку зменшення цієї висоти. Проте маніпуляції з зазначений гвинтами 1 і 2 виконуються зворотними. Подібне конструктивне виконання механізму, що пропонується, дозволяє здійснити коротку фіксацію опорного ролика відносно підйомного столу і підвищити, таким чином, експлуатаційну надійність верстата, а також знизити на 17-15% його габарити і поширити, таким чином, технологічні можливості верстата. Фіг. 2 33935 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism of change of the height of arrangement of support roller relative to the lifting table of planing machine

Автори англійською

Zviahin Oleksandr Mykolaiovych, Shekhanin Vasyl Yehorovych

Назва патенту російською

Механизм изменения высоты расположения опорного ролика относительно подъемного стола рейсмусового станка

Автори російською

Звягин Александр Николаевич, Шеханин Василий Егорович

МПК / Мітки

МПК: B27C 1/00

Мітки: опорного, зміни, рейсмусового, розташування, столу, висоті, підйомного, верстата, ролика, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-33935-mekhanizm-zmini-visoti-roztashuvannya-opornogo-rolika-shhodo-pidjjomnogo-stolu-rejjsmusovogo-verstata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм зміни висоти розташування опорного ролика щодо підйомного столу рейсмусового верстата</a>

Подібні патенти