Завантажити PDF файл.

Текст

1. Безкраплинна градирня, що складається з корпуса, водорозподільника, зрошувача, водозбі 33592 Вентилятор 3 нагнітає потік повітря, який рухається перпендикулярно потокам води вздовж зрошувача. При взаємодії потоку сухого холодного повітря з потоками нагрітої води частина води випаровується, а також вода віддає своє тепло повітрю і внаслідок цих процесів тепломасообміну охолоджується. При цьому водорозподільник не утворює значного аеродинамічного опору, а в градирні відсутні краплі води і водовловлювач не потрібен. Як приклад конкретної реалізації з природною тягою, на фіг. 2 зображена поперечнотечійна баштова безкраплинна градирня. Вона складається з корпуса 1 складовою частиною якого є витяжна башта 2, водозбірного басейну 3 для збору охолодженої води. безкраплинного водороздільника 4 виконаного у вигляді перфорованої труби з отворами 5 двостороннього плівкового зрошувача 6 та натяжних стержнів 7. Градирня обладнана трубопроводамим: подавальним 8 для подачі нагрітої води у безкраплинний водороздільник та відвідним 9 для відведення охолодженої води з водозбірного басейну 3. Охолодження води в баштовій безкраплинній градирні відбувається аналогічно як і у вентиляторній безкраплинній градирні, тільки тяга повітря створюється за допомогою витяжної башти. Джерела інформації 1. Фарворовский Б.С., Пятов Я.Н. Проектирование охладителей для систем производственного водоснабжения. - Л.: Госстройиздат, 1960. 2. Гладкова В.А., Арефьев Ю.И., Пономаренко В.С. Вентиляторные градирни. - М.: Стройиздат, 1976. Фіг. 1 2 33592 Фіг. 2 ______________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drop-less cooling tower

Автори англійською

Novohatnii Valerii Havrylovych, Kaliuzhnyi Anatolii Pavlovych

Назва патенту російською

Безкапельная градирня

Автори російською

Новохатний Валерий Гаврилович, Калюжный Анатолий Павлович

МПК / Мітки

МПК: F28C 1/00

Мітки: градирня, безкраплинна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-33592-bezkraplinna-gradirnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Безкраплинна градирня</a>

Подібні патенти