Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Шихта для виготовлення периклазовуглецевих вогнетривів, що містить периклазовий компонент, вуглецевмісний компонент та зв'язуюче, яка відрізняється тим, що містить брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів та легуючий компонент із наступним співвідношенням компонентів, мас. %:

брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів

4-90

периклазовий компонент фракції 6-0 мм

4-90

тонкомелений периклазовий компонент

4-10

вуглецевмісний компонент

0,01-10

зв'язуюче

1-4

легуючий компонент

решта.

2. Шихта за п. 1, яка відрізняється тим, що легуючий компонент являє собою антиоксидант.

3. Шихта за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що містить брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів фракції 6-1 мм у кількості 4-80 % від загальної маси шихти.

4. Шихта за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що містить брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів фракції 1-0 мм у кількості до 10 % від загальної маси шихти.

5. Шихта за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що містить спечений та/або плавлений периклазовий компонент фракції 6-1 мм у кількості 4-80 % від загальної маси шихти.

6. Шихта за пп. 1-5, яка відрізняється тим, що містить спечений та/або плавлений периклазовий компонент фракції 1-0 мм у кількості до 10 % від загальної маси шихти.

7. Шихта за пп. 1-6, яка відрізняється тим, що містить зв'язуюче у вигляді фенолформальдегідної та/або пекової зв'язки.

Текст

1. Шихта для вигото влення периклазовуглецевих во гнетривів, що містить периклазовий компонент, вуглецевмісний компонент та зв'язуюче, яка відрізняється тим, що містить брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів та легуючий компонент із наступним співвідношенням компонентів, мас. %: брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів 4-90 периклазовий компонент фракції 6-0 мм 4-90 тонкомелений периклазовий компонент 4-10 U 2 (19) 1 3 33549 збереженням високих якісних характеристик вогнетриву. Крім того, за рахунок раціонального використання брухту та/або браку периклазовуглецевих виробів буде вирішено проблему їх утилізації, що пов'язана з наявністю у виробах фенолу та формальдегіду. Поставлена задача вирішена тим, що шихта для виготовлення периклазовуглецевих вогнетривів містить периклазовий компонент, вуглецевмісний компонент та зв'язуюче. Згідно корисної моделі шихта містить брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів та легуючий компонент із наступним співвідношенням компонентів, мас. %: брак та/або брухт периклазовуглецевих 4-90 виробів периклазовий компонент фракції 6-0мм 4-90 тонкомелений периклазовий компонент 4-10 вуглецевмісний компонент 0,0110 зв'язуюче 1-4 легуючий компонент решта. При цьому легуючий компонент являє собою антиоксидант. Згідно корисної моделі, до складу шихти входить брак та/або брухт периклазовуглецевих виробів фракції 6-1мм у кількості 4-80% від загальної маси та фракції 1-0мм у кількості до 10% від загальної маси шихти. Згідно корисної моделі, шихта містить спечений та/або плавлений периклазовий компонент фракції 6-1мм у кількості 4-80% від загальної маси та фракції 1-0мм у кількості до 10% від загальної маси шихти. Зв'язуюче, що входить до складу шихти, являє собою фенол формальдегідну та/або пекову зв'язку. Причому поняття "фракція 1-0мм" або "фракція 6-0мм" припускає розмір фракції від 1мм або від 6мм до розміру фракції, що наближений до нуля. Відрізняючою особливістю браку та/або брухту периклазовуглецевих виробів є те, що вуглець, що входить до їх складу присутній у вигляді скловуглецю або "м'якої, газової сажі", що утворився при термообробці виробів на основі фенолформальдегідних або пекових смол відповідно у присутності порошкоподібного вуглецю, у якості якого може виступати графіт, сажа або інший вуглецевмісний матеріал. Такий склад шихти для виготовлення периклазовуглецевих вогнетривів дозволяє забезпечити зниження собівартості периклазовуглецевих вогнетривів за рахунок введення до складу ши хти більш дешевого матеріалу - брухту та/або браку периклазовуглецевих виробів у кількості від 4 до 90% від загальної маси шихти. Крім того, за раху 4 нок раціонального використання брухту та браку периклазовуглецевих виробів у доста тньому ступені вирішена проблема їх утилізації, що пов'язана з наявністю у складі виробів фенолу та формальдегіду. Спечений та/або плавлений периклазовий компонент вводиться у вигляді зернистої фракції 6-1мм, 1-0мм та тонкомеленої складової. Кількість та вигляд периклазового компоненту, що вводиться, залежить від хімічного складу брухту та/або браку периклазовуглецевих виробів та галузі застосування виробів, виготовлених із запропонованої шихти. В залежності від хімічного складу брухту та/або браку периклазовуглецевих виробів та галузі застосування виробів, виготовлених із запропонованої шихти, до ши хти може бути введений легуючий компонент, наприклад, антиоксидант (металічні домішки Аl, Mg або Si) та вуглецевмісний компонент, що являє собою графіт, сажу або інший вуглецевмісний матеріал. Кількість вуглецевмісного компоненту, що вводиться може варіюватися у межах від 0,01 до 10%. З'вязування зерен зернистої складової шихти, що містить брухт та/або брак периклазовуглецевих виробів та спечений та/або плавлений периклаз, здійснюється за рахунок введення тонкомеленого периклазового компоненту, що складається із спеченого та/або плавленого периклазу фракції 0,063мм та фенолформальдегідного та/або пекового зв'язуючого. Застосування у якості зв'язуючого фенолформальдегідної та/або пекової зв'язки дозволяє забезпечити необхідні фізико-технічні властивості шихти, сприяючи також збереженню високих якісних характеристик вогнетрива. Виготовлення шихти для виробництва периклазовуглецевих виробів здійснюється наступним чином. Подрібнюють брухт та/або брак периклазовуглецевих виробів, розсіюють його на фракції, дозують вихідні компоненти згідно складу шихти. При виготовленні периклазовуглецевих вогнетривів із ши хти, що заявляється, беруть подрібнений брухт та/або брак периклазовуглецевих виробів, спечений та/або плавлений периклаз, вуглецевмісний компонент та антиоксидант у кількості, що відповідає складу шихти, а також фенолформальдегідну та/або пекову зв'язку. Компоненти змішують у змішувальних бігунах планетарного типу. Вироби пресують на гідравлічних пресах із зусиллям пресування 1600кс/см 2 - 2500кс/см 2 (в залежності від форми та кількості виробів, що пресуються) і термооброблюють у тунельних сушилах при температурі 220-250°С. Якісні показники термооброблених виробів наведені у Таблиці. 5 33549 6 Таблиця Якісні показники обпалених виробів Удавана щільність,г/см 3 3,5-6 Межа міцності при стиску, Н/мм 2 45 4-6 45-70 2,90-2,95 Відкрита пористість, % Шихта-найближчий аналог шихта Як видно з Таблиці, периклазовуглецеві вироби, що виготовлені з пропонованої шихти, мають аналогічні показники, а в деяких випадках й такі, що ви ще стандартних показників периклазовуглецевих виробів, виго товлених з інши х шихт. Крім того, знижена собівартість виготовлення периклазовуглецевих во гнетривів за рахунок застосування у його складі порівняно більш дешевих матеріалів. Аналіз якісних показників з Таблиці дозволяє зробити висновок про доцільність виготовлення Комп’ютерна в ерстка І.Скворцов а 2,95 периклазовуглецевих вогнетривів з ши хти пропонованого складу. Таким чином, корисна модель, що заявляється, за рахунок використання порівняно дешевих матеріалів, а саме брухту та/або браку периклазовуглецевих виробів, забезпечує зниження собівартості периклазовуглецевих вогнетривів, поряд із збереженням високих якісних характеристик вогнетриву. Крім того, за рахунок раціонального використання брухту та/або браку периклазовуглецевих виробів вирішена проблема їх утилізації. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Furnace-charge for production of periclase-carbonaceous refractory materials

Автори англійською

Malyshev Ihor Petrovych, Troian Valerii Danylovych, Troshenkov Mykola Oleksandrovych, Shapovalova Tetiana Fedirivna, Nikulenko Dmytro Viktorovych, Mykhailenko Dmytro Volodymyrovych

Назва патенту російською

Шихта для изготовления периклазоуглеродных огнеупоров

Автори російською

Малышев Игорь Петрович, Троян Валерий Данилович, Трошенков Николай Александрович, Шаповалова Татьяна Федоровна, Никуленко Дмитрий Викторович, Михайленко Дмитрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C04B 35/00

Мітки: вогнетривів, периклазовуглецевих, виготовлення, шихта

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-33549-shikhta-dlya-vigotovlennya-periklazovuglecevikh-vognetriviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шихта для виготовлення периклазовуглецевих вогнетривів</a>

Подібні патенти