Спосіб дистанційного радіокерування сіттьовими приладами

Номер патенту: 32817

Опубліковано: 15.02.2001

Автор: Богомолов Ігор Валерієвич

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система дистанційного радіокерування сітьовими приладами, яка містить пороговий елемент, яка відрізняється тим, що містить приймач, тригер, інвертор як пороговий елемент, підключений через детектор до виходу приймача та пов'язаний за допомогою контактів реле з тригером.

Текст

Система дистанційного радіокерування сітьовими приладами, яка містить пороговий елемент, яка відрізняється тим, що містить приймач, тригер, інвертор як пороговий елемент, підключений через детектор до виходу приймача та пов'язаний за допомогою контактів реле з тригером. (19) (21) 98042229 (22) 30.04.1998 (24) 15.02.2001 (33) UA (46) 15.02.2001, Бюл. № 1, 2001 р. (72) Богомолов Ігор Валерієвич (73) Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе 32817 а колектором - з "землею". База T3 сполучена з резистором R11, а також з замикаючим контактом реле К1, другий контакт якого сполучено з конденсатором С14 та резистором R9, другим контактом С14 сполучено з "+" живлення. Центральний контакт реле К2 сполучено з "землею", замикаючий контакт - з крапкового з'єднання резисторів та R11, а розмикаючий - з крапкового з'єднання резисторів R8 та R9. Іншими виведеннями резистори R8 та R10 підключені до "+" живлення. Керуючим є контакт К2..2 реле К2. Принцип дії приладу. Напруга шумів приймача, яка знімається з детектора Д1 подається на інвертор. Цим забезпечується "чекаючий" режим приладу. У цьому режимі будова може знаходитися скільки угодно довго. Усі перешкоди та наводки будуть складатися з амплітудою шумів приймача, не порушуючи "чекаючого" режиму. Інвертор працює лише у тому разі, колі напруга шумів зменшується нижче того рівня, при якому транзистор інвертора все ще зачинений. Цього можна добитися, подаючи передавачем немодульований високочастотний сигнал, настроєний в резонанс з діючою частотою приймача. У цьому випадку напруга шумів приймача шпарко зменшиться, реле К1 спрацює, контактами зімкне пускову цеп тригеру. Оскільки конденсатор С14 був до цього заряджений (через резистор R9 та контакти К 2.1), а транзистор Т3 зачинено, то тепер транзистор відчиниться. Запрацює реле K2, контактами К 2.1 воно підключить резистор R11 до джерела живлення (цим буде забезпечено режим самоблокирування реле), а контактами К 2.2 підключить навантаження до сеті. Особливістю запропонованої системи є той факт, що напруга чи амплітуда шумів та перешкод може змінюватися до сторони збільшування не порушуючи режиму роботи інвертора. емітеру T1 також підключено конденсатор С16, сполучений з антеною приймача, колектор Т1 послідовно з контуром L1С2 сполучено з "плюсом" джерела живлення, причому котушку зв'язку L2 цього же контуру підключено своїми виведеннями до виведень 1 і 2 мікросхеми. Контур гетеродина L3С3 підключено к "+" живлення, другим виведенням до виведення 6 мікросхеми. Послідовно з цім же виведенням включено кварц, другим виведенням підключений до виводу 5 мікросхеми. Контур П4 L4С3 сполучений з "+" живлення, другим виведенням -з виведенням 15 мікросхеми. Котушка зв'язку цього контуру L5 підключена до виведення 11, другим контактом, через конденсатор С5 - до виведення 12 мікросхеми. Виведення 4 мікросхеми через конденсатор С15 з'єднано з виведеннями 3 та 8, через резистор R4 - з виведенням 10 та з "землею". Виведення 13 через конденсатор С8 сполучено з "+" живлення. Живлення до мікросхеми подається через виведення 14 та 16, сполучених з "+". Виведення 7 мікросхеми сполучено з контуром П4 L6С9, який другим виведенням підключено до "землі", а також з "анодом" діода Д1, виконуючим функції детектора. Катод діода Д1 підключено до резистору, який другим виведенням сполучено з виведенням 9 мікросхеми, а також з конденсатором, другим виведенням сполученим з "землею". Катод діода Д1 також підключено до фільтру С11R6С12, з виходу якого через роз'єднувальний конденсатор С13 напруга звукової частоти поводиться до інвертору, зібраному за транзистором Т2, база якого сполучена з конденсатором С13 та резистором R7, друге виведення якого сполучено з "+". Колектор Т2 через реле К1 сполучено з "+", а емітер - з "землею". Тригер зібрано за транзистором Т3, емітером сполучений через реле К2 з "+", Фіг. 1 2 32817 Фіг. 2 ______________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Radio remote control system for network devices

Автори англійською

Bohomolov Ihor Valeriievych

Назва патенту російською

Способ дистанционного управления сетевыми приборами

Автори російською

Богомолов Игорь Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: H03K 5/22

Мітки: сіттьовими, радіокерування, дистанційного, спосіб, приладами

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-32817-sposib-distancijjnogo-radiokeruvannya-sittovimi-priladami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дистанційного радіокерування сіттьовими приладами</a>

Подібні патенти