Спосіб ранньої діагностики легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій при пубертатних менометрорагіях

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ранньої діагностики легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій при пубертатних менометрорагіях шляхом розширеного дослідження системи гемостазу, який відрізняється тим, що обстеження проводять на 4-у, 5-у або 6-у добу менструації.

Текст

Пропонована корисна модель відноситься до медицини, зокрема до гематології та до підліткової гінекології. Вона може бути застосована для ранньої діагностики легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій в числі причинних факторів рецидивуючих менорагій у дівчат-підлітків з попереднім діагнозом „пубертатної менометрорагії’’. Згідно сучасної класифікації вроджених і набутих коагулопатій і тромбоцитопатій (КіТ) під легкими та латентними формами треба розуміти відсутність спонтанної кровоточивості. Відомий спосіб коагулологічної діагностики порушень у системі плазмового гемостазу з визначенням абсолютного вмісту, тромбоцитів. Дослідження коагулаційного стану за наявністю клінічних кровотеч передбачає визначення: швидкості згортання крові (ЧЗ); часу подовженості кровотечі (ЧПК); протромбіновий час (ПЧ) чи протромбіновий індекс (ПІ); активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ); вміст фібриногену (Фі); продукти деградації фібрину (ПДФ); етаноловий тест; кількість тромбоцитів (nx109/л або в %) у периферичному чи венному судинному руслі [1;2;3]. Недоліком способу є дуже низька інформативність вказаних коагулологічних тестів для достовірної діагностики легких та латентних форм КіТ [4]. Найбільш близьким є спосіб нозологічної діагностики КіТ, до якого лікарі акушери-гінекологи звертаються вкрай рідко, здебільшого за клінічними показаннями наявності життєвонебезпечних великих маткових кровотеч. До того, цей спосіб лабораторних коагулологічних досліджень є високоспеціалізований і на цей час виконується в поодиноких спеціалізованих гемостазіологічних лабораторіях. Спосіб передбачає абсолютне визначення активності факторів системи гемостазу (у % відношенні) : ФІІ, ФV; ФVII; ФVIII; ФІХ; ФХ; ФХІ; ФХIII; ФВ (фактор Вілебранда); тромбоцитарної ланки гемостазу (вміст тромбоцитів пх109/л; морфологія тромбоцитів з тромбоцитограмою (стан грануляції гіаломеру; співвідношення макро-, мезо- та мікроформ платівок); подовження часу кровотечі; стан адгезивності тромбоцитів та індукована агрегація тромбоцитів з адреналіном, АДФ, арахідоновою кислотою, колагеном, ристоцетином [4; 5] . Недолік описаного способу полягає у невизначеності критеріїв оцінки змін в коагулологічних показниках при легких та латентних формах КіТ з наявністю рецидивуючих менометрорагій [6; 7; 8]. В основу корисної моделі поставлено задачу проведення своєчасного патогенетичного лікування менометрорагій в підлітковому віці і попередження акушерських кровотеч у породіль. Це досягається проведенням нозологічної діагностики коагулологічних порушень та тромбоцитарної ланки гемостазу у дівчатпідлітків саме на 4-у або 5-у чи 6-у добу менструації. Коагуляційну та тромбоцитарну ланки гемостаза вивчали шляхом проведення наступних тестів: коагуляційна ланка гемостазу - вміст фібриногену (Фі - нормативні показники - 1,5-4,0г/л); протромбіновий час (ПЧ - нормативні показники -18-20с); активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ -нормативні показники 28-36с); активність плазмових факторів згортання крові - Ф-ІІ (нормативні показники - 70-120%), Ф-V (нормативні показники -50-150%), Ф-Vll (нормативні показники - 70-120%), Ф-Vlll (нормативні показники - 50-150%), Ф-ІХ (нормативні показники - 50-150%), Ф-Х (нормативні показники - 50-150%), Ф-ХІ (нормативні показники - 50-150%), Ф-ХІІ (нормативні показники - 50-150%), Ф-ХІІІ (нормативні показники - 90-110%); окремі фактори визначались по необхідності; тромбоцитарна ланка гемостазу - кількість тромбоцитів (нормативи -150,0 - 400,0х109/л); тривалість кровотечі (ЧК - нормативи - 2-4хв.); адгезивність тромбоцитів (АДт - нормативи - 40-60%); агрегація тромбоцитів до ристоміцину (АР - нормативи - 35-55%), до адреналіну (АА - нормативи -40-60%), до АДФ (ААДФ - нормативи - 40-60%), до колагену (АК -нормативи - 35-55%), до арахідонові кислоти (АарК - нормативи - 35-55%). Спосіб, що пропонується, відпрацьований на групі хворих із спадковими та набутими легкими і латентними формами КіТ, які в клінічних проявах геморагічного діатезу мали переважно менометрорагії, що часто повторювалися і не мали стабільного гемостазіологічного ефекту на гормональній (нонавлон, прималют-нор) та стандартній гемостатичній терапії (10% розчин кальція хлориду, є-амінокапронова кислота, етамзілат, рутин) з використанням скорочуючих матку препаратів (окситоцин). Контрольною групою була група здорових донорів (Табл.1). Виходячи з результатів обстеження, що наведені у таблиці, найбільш інформаційними стосовно відхилень показників функціонального стану тромбоцитів від нормативних показали результати діагностичних тестів протягом 4-ї, 5-ї та 6-ї доби циклу місячних (71% всіх обстежених). При проведенні нозологічної діагностики легких та латентних форм дизагрегаційних тромбоцитопатій (ДТ). шляхом дослідження функції тромбоцитів одержані статистично достовірні розбіжності в, порівнянні з контролем та з важкими/середньоважкими формами ДТ (Табл.2). Таблиця 1 Вірогідність підтвердження легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій в залежності від терміну проведення лабораторних тестів при менометрорагіях. Легкі та латентні форми коагулопатій і тромбоцитопатій п=21 Термін проведення лабораторних тестів 1-4 доба 4-6 доба11-15доба місячних місячних місячних Показники функціонального стану тромбоцитів нижчі за норму Показники функціонального стану тромбоцитів на нижній межі норми п=7 (33,3%) п=15 (71,1%) п=5 (23,8%) п=14 (66,7%) п=6 (28,9%) п=16 (76,2%) Таблиця 2 Показники функціональної активності тромбоцитів при різних формах дизагрегаційних тромбоцитопатій (легкі, тяжкі, контроль) Нозоформи ДТ легкі (п=47) ДТ тяжкі (п=10) Контроль (п=20) АА (%) 22,6±0,46 р1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for early diagnostics of light and latent forms of coagulopathy and thrombocytopathy at pubertal menometrorrhagia

Автори англійською

Sukhovii Mykhailo Viktorovych, Tomilin Volodymyr Volodymyrovych, Drozdova Vira Dmytrivna, Pakharyna Serhii Viktorovych, Havrylova Iryna Vsevolodivna

Назва патенту російською

Способ ранней диагностики легких и латентных форм коагулопатий и тромбоцитопатий при пубертатных менометроррагиях

Автори російською

Суховий Михаил Викторович, Томилин Владимир Владимирович, Дроздова Bepa Дмитриевна, Пахарина Сергей Викторович, Гаврилова Ирина Всеволодовна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: легких, менометрорагіях, латентних, спосіб, ранньої, пубертатних, коагулопатій, діагностики, форм, тромбоцитопатій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-32217-sposib-ranno-diagnostiki-legkikh-ta-latentnikh-form-koagulopatijj-i-trombocitopatijj-pri-pubertatnikh-menometroragiyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ранньої діагностики легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій при пубертатних менометрорагіях</a>

Подібні патенти