Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Замок застібки-блискавки, що містить верхню і нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка і бортики обох плит утворюють Y-подібну порожнину для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, та знімну ручку з отвором, в верхній плиті встановлена перехідна ланка з пазовим кулачком, кінематично зв'язаним з фіксатором замка, який відрізняється тим, що додатково оснащений фіксатором, Г-подібною консольною перемичкою, виконаною з пазом і вікном для встановлення і закріплення фіксатора, коромислом та зубом, розташованим в отворі знімної ручки, при цьому верхня плита виконана з двома діаметрально протилежними отворами та ексцентричним і радіальним пазами, в які встановлена перехідна ланка, яка виконана з двома пазами, причому перший - для фіксації знімної ручки, а в другий встановлено коромисло, кінематично зв'язане з ексцентричним пазом, фіксатор встановлений з можливістю взаємодії з діаметрально протилежними отворами та кінематично зв'язаний з зубом.

2. Замок застібки-блискавки за п. 1, який відрізняється тим, що знімна ручка виконана по формі кривої, що описує внутрішній бік коромисла та Г-подібної консольної перемички.

Текст

Корисна модель відноситься до замків застібок-блискавок, і може бути використана у виробах легкої промисловості. Відомий замок застібки-блискавки [патент США № 2166581, МПК А 44В 19/26, 18.07.1939 p.], що містить верхню з отвором і нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка та бортики обох плит утворюють Y - образну порожнину, для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, пружина та перехідна ланка з зубом, отвором та пазом для ключа-ручки, які встановлені в верхній плиті, і кінематично пов'язані між собою. Однак, дана конструкція замка застібки-блискавки не забезпечує достатньої надійності фіксації замка на з'єднаних елементах застібки-блискавки та не дозволяє захистити виріб, в який встановлено дану застібкублискавку з замком, від несанкціонованого розкриття. Відомий також замок застібки-блискавки [патент США № 5212852, МПК А 44В 19/00, 25.05.1993 p.], що містить верхню і нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка і бортики обох плит утворюють Y - образну порожнину для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, та знімну ручку з отвором, в верхній плиті встановлена перехідна ланка з пазовим кулачком, кінематично зв'язаним з фіксатором замка. Крім того, перехідна ланка кінематично зв'язана з знімною ручкою. Однак, дана конструкція замка застібки-блискавки не забезпечує достатньої надійності фіксації замка на з'єднаних елементах застібки-блискавки та не дозволяє захистити виріб, в який встановлено дану застібкублискавку з замком від несанкціонованого розкриття. В основу корисної моделі покладена задача створити такий замок застібки-блискавки, в якому шляхом введення нових елементів і їх зв'язків, забезпечилось би розширення функціональних можливостей та асортименту замків застібки-блискавки. Поставлена задача вирішується тим, що замок застібки-блискавки, містить верхню і нижню плити, з'єднані між собою перемичкою, які мають бортики, причому перемичка і бортики обох плит утворюють Y - образну порожнину для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, та знімну ручку з отвором, в верхній плиті встановлена перехідна ланка з пазовим кулачком, кінематично зв'язаним з фіксатором замка, згідно з корисною моделлю, додатково оснащений фіксатором, Г - образною консольною перемичкою, виконаною з пазом і вікном для встановлення і закріплення фіксатора, коромислом та зубом, розташованим в отворі знімної ручки, при цьому верхня плита виконана з двома діаметрально протилежними отворами та ексцентричним і радіальним пазами, в які встановлена перехідна ланка, виконана з двома пазами, причому перший - для фіксації знімної ручки, а в другий - встановлено коромисло, кінематично зв'язане з ексцентричним пазом, а фіксатор встановлений з можливістю взаємодії з діаметрально протилежними отворами та кінематично зв'язаний з зубом. Доцільно, щоб знімна ручка була виконана по формі кривої, що описує внутрішній бік коромисла та Г образної консольної перемички. Виконання конструкції замка таким чином, що Г-образна консольна перемичка, виконана з пазом і вікном для встановлення і закріплення фіксатора, коромислом та зубом, розташованим в отворі знімної ручки, при цьому верхня плита виконана з двома діаметрально протилежними отворами та ексцентричним і радіальним пазами, в які встановлена перехідна ланка, яка виконана з двома пазами, причому перший - для фіксації знімної ручки, а в другий - встановлено коромисло, кінематично зв'язане з ексцентричним пазом, встановлення фіксатора з можливістю взаємодії з діаметрально протилежними отворами та кінематично зв'язаний з знімною ручкою, за допомогою зуба, забезпечує подвійну фіксацію замка: на з'єднаних елементах застібки та на перехідній ланці, що дає додатковий захист від несанкціонованого розкриття застібки-блискавки іншою людиною, що в свою чергу, розширює функціональні можливості та асортимент замків застібки-блискавки. Корисна модель пояснюється кресленнями, де: на Фіг.1 - загальний вид замка застібки-блискавки умовно показаний без ручки; на Фіг.2 -загальний вид замка застібки-блискавки з ручкою; на Фіг.З - вид форми кривої знімної ручки, що описує зовнішній бік паза перехідної ланки та Г - образної консольної перемички. Конструкція замка застібки-блискавки (Фіг.1), містить верхню 1 і нижню 2 плити, з'єднані між собою перемичкою 3, які мають бортики 4, причому перемичка 3 і бортики 4 обох плит утворюють Y - образну порожнину 5 для переміщення елементів з'єднання застібки-блискавки, в верхнійплиті 1 встановлена перехідна ланка 6 з пазовим кулачком 7, який кінематично зв'язаний з фіксатором замка 8, що встановлений у порожнині 9 верхньої плити 1, та має можливість вільно переміщатися у вікні 10 верхньої плити 1 і в одному із крайніх положень попадати в Y - образну порожнину 5. Г - образна консольна перемичка 11 виконана з пазом 12 і вікном 13 для встановлення і закріплення фіксатора 14, коромисло 15 та зуб 16, розташованим в отворі 17 знімної ручки 18, при цьому верхня плита 1 виконана з двома діаметрально протилежними отворами 19 та ексцентричним 20 і радіальним пазами 21, в які встановлена перехідна ланка 6, яка виконана з двома пазами, причому перший 22 для фіксації знімної ручки, а в другий 23 - встановлено коромисло 15, кінематично зв'язане з ексцентричним пазом 20, а фіксатор 14 встановлений з можливістю взаємодії з діаметрально протилежними отворами 19 та кінематично зв'язаний з зубом 16. Замок застібки-блискавки, має знімну ручку 18 виконану по формі кривої 24 (Фіг.3), що описує зовнішній бік 25 паза коромисла 15 та Г-образної консольної перемички 11. Конструкція замка застібки-блискавки працює у такий спосіб. З'єднані елементи застібки-блискавки знаходяться в Y - образній порожнині 5 (Фіг.1-2). при закриванні або відкриванні застібки-блискавки, замок переміщають вздовж осі деталей, що з'єднуються (одягу, взуття і т.д.), за допомогою знімної ручки 18. Бортики 4 приводять у зачеплення з'єднані елементи застібки-блискавки при закриванні, і виводять із зачеплення за допомогою перемички 3. Для розблокування замка необхідно між коромислом 15 та Г -образною консольною перемичкою 11 вставити знімну ручку 18, коромисло 15 повернеться на певний кут в пазу 23, при цьому знімна ручка 18 попаде в паз 22. Після повороту знімної ручки 18 на певний кут, за рахунок кінематичного зв'язку зубу 16 і фіксатора 14, останній вийде з одного з двох діаметрально протилежних отворів 19, і тим самим розблокує перехідну ланку 6 відносно верхньої плити 1. Після чого, за допомогою знімної ручки 18 повертають перехідну ланку 6 на певний кут, для повороту пазового кулачка 7, за допомогою якого фіксатор замка 8 займе крайнє положення в порожнині 9, і переміститися з Y-образної порожнини 5. Одночасно з поворотом перехідної ланки 6 відбувається поворот коромисла 15 в пазу 23 та його притискання до Г - образної консольної перемички 11, за рахунок кінематичного зв'язку коромисла 15 з ексцентричним пазом 20, після чого знімна ручка 18 не буде мати можливості самовільно виходити. Тим самим, відбудеться розблокування замка на з'єднаних елементах. Для фіксації замка всі перераховані дії робляться у зворотному порядку. Замок застібки-блискавки (Фіг.3), працює таким же чином, однак при установці знімну ручку 18, яка виконана по формі кривої 24, розташовують таким чином, щоб крива співпала з зовнішнім боком 25 паза коромисла 15 та Г - образної консольної перемички 11. Запропонована конструкція замка забезпечує надійний захист від розкриття застібки-блискавки та розширює їх асортимент.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lock of zipper

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Замок застежки-молнии

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A44B 19/00

Мітки: замок, застібки-блискавки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-31739-zamok-zastibki-bliskavki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Замок застібки-блискавки</a>

Подібні патенти