Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб селективної кислотної обробки пластів, що включає послідовне нагнітання блокувального розчину (група "Silpan-SV") на основі кремнієорганічної речовини та кислотного розчину, який відрізняється тим, що після блокувального розчину на основі кремнієорганічної речовини додатково нагнітають вуглеводневу рідину або вуглеводневий розчин 0,5-5 % жириноксу.

Текст

Запропанована корисна модель відноситься до нафтогазовидобувної галузі, а саме до способів кислотної обробки свердловин. Відомий спосіб обробки привибійної зони пласта, що включає нагнітання в пласт суміші кислоти з аморфним диоксидом кремнію [А.с. 1565136 СССР. МКИ Е21В 43/27. Состав химической обработки призабойной зоны пластов /Комисаров А.И./ - № 4479648/23-03. - Заявл. 7.09.88]. Це дозволяє блокувати малі щілини і спрямовувати кислоту через окремі більш великі щілини у віддалену низькопроникну зону. Після нейтралізації кислоти продукти реакції виносяться з пласта, після чого в пласт нагнітають 5 - 15% розчин NaOH, що дозволяє майже повністю розчинити аморфну S102. Час витримки розчину гідрооксиду натрію залежить переважно від пластової температури. Для блокування високопроникних зон використовують аморфний диоксид кремнію, який може бути продуктом як рідкофазного гідролізу розчину Na2SiO3 (біла сажа, хайсіл, ультрасіл), так і газофазного гідролізу SiCl4 (аеросіл, карбосіл, франсіл). Найбільш подібним за технологічною сутністю до запропонованої технології є спосіб обробки, що полягає в послідовному нагнітанні суміші органосилікату натрію і соляної кислоти для ізоляції високопроникних пластів та глинокислотного розчину [А.с. 1104245 СССР. МКИ Е21В 43/27. Спосіб обработки призабойной зоны неоднородного по проницаемости пласта нагнетательной скважины /Маляренко А.В., Белогуров В.В., Земцов Ю.В. и др./ - № 3520456/3. - Заявл. 9.12.82; Опубл. 23.07.84, Бюл. № 27]. Як органосилікати натрію застосовуються наступні продукти: ГКЖ-10, ГКЖ-11, петросил. Під час їх реакції з соляною кислотою в порах утворюється поліорганосілоксановий полімер, який має високу адгезію у відношенні до породи і забезпечує високу ізоляційну здатність під час його застосування. Необхідно відзначити, що вказана ізоляційна суміш проникає і в низькопроникні пропластки. Проте її кількість є незначною і проникає вона неглибоко. Завдяки цьому глинокислотний розчин, що нагнітається після цього, може розчиняти не тільки цю частину ізоляційної суміші, але також діяти на низькопроникний пласт. Як результат цього відбувається відновлення і збільшення проникності низькопроникного інтервалу продуктивного пласта. У високопроникному пропластку також відбувається розчинення ізоляційної суміші глинокислотним розчином. Але разом з тим такий механізм носить тільки частковий характер, оскільки розчинення відбувається тільки в тих порах, в яких має місце хоча б невелика фільтрація рідини. Завдяки цьому повного відновлення проникності високопроникних пластів не відбувається через відсутність фільтрації в більшості порових каналів цієї зони, а це спричиняє до вирівнювання проникностей неоднорідних пропластків. Однак, при наявності хоча невеликої фільтрації у високопроникний керн відбувається деблокування обводненого пласта, що не забезпечує селективності кислотної дії. Окрім того, відомий спосіб не забезпечує селективної обробки продуктивних пластів, що продукують одночасно і воду, і нафту. В основу корисної моделі покладено завдання створити спосіб селективної кислотної обробки продуктивних пластів, в якому за рахунок використання нових реагентів та зміни технологічних режимів досягається селективність дії на неоднорідний за насиченістю пласт та забезпечується гідрофобізація обводнених продуктивних пропластків і зростання проникності малопроникних нафтонасичених пропластків. Це досягається шляхом послідовного нагнітання блокувального розчину на основі кремнієорганічної речовини та кислотного розчину, при цьому після блокувального розчину на основі кремнієорганічної речовини додатково нагнітають вуглеводневу рідину або вуглеводневий розчин 0,5 - 5% жириноксу. В блокуючому розчині для селективної кислотної обробки пластів, що включає кремнієорганічну речовину та розчинник, як кремнієорганічну речовину використовують гідрофобізатор „Ramsinks-2M" за концентрації 1 - 15%, а як розчинник - вуглеводневу рідину. Для покращення блокувального ефекту в обводнених пластах блокуючий розчин "Silpan-SV" містить компоненти за такого співвідношення, мас.%: гідрофобізатор „Ramsinks-2M" 1-15 жиринокс 1-5 вуглеводнева рідина решта. Суттєвими відмінностями запропонованого способу від відомого є: 1) як кремнієорганічну речовину використовують гідрофобізатор „Ramsinks-2M" за концентрації 1 - 15% у вуглеводній рідині; 2) після суспензії гідрофобізатора „Ramsinks-2M" у вуглеводній рідині у пласт додатково нагнітають вуглеводневу рідину або вуглеводневий розчин 0,5-5% жириноксу; 3) для покращення блокувального ефекту в обводнених пластах суспензія гідрофобізатора „Ramsinks-2M" у вуглеводній рідині додатково містить жиринокс за концентрації 1-5. Селективність кислотної обробки при використанні запропонованого способу досягається за рахунок використання гідрофобізатору „Ramsinks-2M", що представляє собою кремнієорганічну сполуку. Гідрофобізатор „Ramsinks-2M" за ТУ- 2169-323-53494031-2005,код ЄДРПОУ 32174944 являє собою гідрофобний матеріал у вигляді порошку, який містить у своєму складі ( SiO2 + домішки) під плівкою полісилоксана. Використовувається для обробки нагнітальних, видобувни х свердловин з метою інтенсифікації видобування нафтогазової продукції. У продуктивному пласті гідрофобізатор завдяки спорідненості до силікатів, утворює активні зв'язки з теригенною породою. Вуглеводневі залишки гідрофобізатору „Ramsinks-2M" є завжди орієнтовані у середину порового каналу, що забезпечує гідрофобізацію поверхні продуктивного пласта. Оскільки гідрофобізатор „Ramsinks-2M" є нерозчинною сполукою, то він здатний фільтруватись виключно у високопроникні пропластки продуктивного горизонту, які після тривалої експлуатації є переважно обводненими. Завдяки фільтрації нерозчинних частинок у такий пропласток забезпечується зниження проникності високопроникного пропластка. Кислотний розчин, що нагнітається слідом, буде проникати у менш проникні, але більш нафтонасичені пропластки. Необхідно також відмітити, що за наявності у неоднорідному розрізі обводнених пропластків селективність дії також забезпечується завдяки нагнітанню вуглеводневої рідини. Це пов'язано з наступним. По-перше, при фільтрації вуглеводневої рідини через водонасичені норові канали створюється додатковий опір його руху, що призводить до зростання тиску нагнітання або зменшенню витрати рідини. У нафтонасичених порових каналах такий опір відсутній через подібності фаз вуглеводневого розчину НПАР та нафти. По-друге, при змішуванні вуглеводневої рідини з пластовою водою в обводнених пропластках спостерігається утворення водонафтови х емульсій, стабільність яких є незначною у часі. Але цього часу стабільності в момент нагнітання розчину є достатньо для відхилення потоку рідини з високопроникного обводненого пропластка до низькопроникного більш нафтонасиченого пропластка. Утворення в обводненому пропластку водонафтової емульсії в комплексі з блокуванням частинками гідрофобізатору може призводити до значного зниження його проникності, що відповідно може призводити до зниження обводнення продукції свердловини. Експериментальними дослідженнями встановлено, що нагнітання суспензії гідрофобізатору „Ramsinks-2M" у гасі через водонасичені керни призводить до зниження їх проникності до 9 - 32% від початкової (таблиця 1). При нагнітанні суспензії у нафтонасичені керни коефіцієнт відновлення проникності є значно вищим і складає від 51 до 53%. Завдяки гідрофобізації поверхні вказаним гідрофобізатором співвідношення частки нафти за постійної подачі спільно води та нафти в продукції, що ви ходить із керну зростає, зростає на 10 - 15% (малюнок 1). Таблиця 1 Відновлення проникності взірців гірських порід після їх обробки за рецептурою "Silpan-SV" № 1 2 3 4 5 6 7 Проникність, 10-3 мкм 2 Проникність, 10-3 мкм 2 Склад розчину 4% Nad нафта 4% Nad нафта 29,1 1%"Ramsinks-2M" 15,3 5,03 1%"Ramsinks-2M" 1,25 1,82 1%"Ramsinks-2M" 0,17 17,4 1%"Ramsinks-2M" 5,57 42,6 5%жиринокс + 1%"Ramsinks-2M" 2,28 74,2 5%жиринокс + 1%"Ramsinks-2M" 2,17 51,8 5%жиринокс + 1%"Ramsinks-2M" 26,3 Коефіцієнт відновлення,% 52,5 25 9,3 32,1 5,4 2,9 51,3 Додаткове введення до суспензії гідрофобізатора „Ramsinks-2M" у вуглеводній рідині жириноксу за концентрації 1-5% за рецептурою "Silpan-SV" дозволяє додатково знижувати проникність обводнених пропластків. Встановлено, що в такому випадку коефіцієнт відновлення проникності складає 2,9 - 5,4% від початкового значення. Тобто присутність жириноксу дозволяє додатково зменшити коефіцієнт відновлення проникності на 6 27%. Крім того присутність жириноксу у вуглеводневій рідині дозволяє частково збільшува ти її в'язкість. При використанні жириноксу в залежності від вмісту та температури в'язкість гасу зростає в 3 - 6 разів. А збільшення в'язкості вуглеводневої рідини покращує втримуючу здатність суспензії, що забезпечує перенесення частинок гідрофобізатору на більшу глибину у поровий простір пласта. Для досягнення цієї ж мети після суспензії гідрофобізатора „Ramsinks-2М" у вуглеводній рідині у пласт додатково необхідно нагнітати вуглеводневу рідину або вуглеводневий розчин 0,5 - 5% жириноксу. Це пов'язано з тим, що частина кремнієорганічної сполуки під час фільтрації може осідати на вході у поровий канал. Тому для її перенесення у пласт необхідно додатково нагнітати вуглеводневу рідину, яка поступово буде переносити нерозчинний гідрофобізатор у глибину пласта. І тільки після цього у продуктивний пласт нагнітають кислотний розчин. Склад кислотного розчину для обробки продуктивного пласта залежить від мінералогічного складу породи. Так, при кислотній обробці породи з цементом виключно карбонатного типу достатньо є використання самої соляної кислоти. При наявності в карбонізованих пісковиках важкорозчинних компонентів для обробки пластів рекомендується суміш соляної та азотної кислот. При обробці пластів із глинистим або мішаним карбонатноглинистим цементом рекомендується використовува ти суміш соляної та фтористоводневої кислот. У випадку високотемпературних свердловин рекомендується використовувати суміш фосфорної та борофтористоводневої кислот. Як вуглеводневу рідину в запропонованій технології можна використовувати нафту, конденсат або продукти переробки нафти. Як нафтопродукти використовуються дизпаливо, гас, нестабільний бензин, вуглеводневі розчинники такі як нафроз, ТС та інші. Запропонований спосіб селективної обробки за рецептурою "Silpan-SV" здійснюється наступним чином. Перед початком робіт визначають приймальність свердловини для визначення можливості нагнітання суспензії. Завчасно готують заплановані кількості вуглеводневої рідини, гідрофобізатора „Ramsinks-2M" та кислотного розчину заданого складу. Суспензію гідрофобізатора „Ramsinks-2M" у вуглеводній рідині створюють шляхом змішування через лійку розрахункових кількостей гідрофобізатору (від 0,5 до 5,7м 3) з дегазованою нафтою при обводненні менше 1% або нафтопродуктами. Шляхом перемішування вказаної суміші не менше 30 хвилин за допомогою насосного агрегату отримують стабільну суспензію. Після створення циркуляції рідини в свердловині розпочинають нагнітання суспензії шляхом введення гідрофобізатора „Ramsinks-2" у вуглеводневу рідину. Суспензію протискують у пласт вуглеводневою рідиною. Витримують свердловину для гідрофобізації привибійної зони протягом 24 - 48 годин, після чого у пласт нагнітають кислотний розчин та витримують його там 2-3 години. Після цього свердловину освоюють. Спосіб здійснення методу за рецептурою "Silpan-SV". Для обробки вибираємо свердловину, типову для нафтових родовищ. Оскільки розріз продуктивного пласта представляє собою масивний пісковик з неоднорідністю по проникності, тому для здійснення кислотної обробки такої свердловини пропонується запропонований спосіб селективної дії на продуктивний пласт. Оскільки порода містить 5% карбонатів та 3% глинистих компонентів, то для обробки пропонується використати суміш 10% соляної та 3% фтористоводневої кислоти з додатком 2% оцтової кислоти, 0,5% катапіну КИ-1. Для блокування обводнених пропластків використовують 150кг гідрофобізатора „Ramsinks-2М". Для приготування суспензії використовують 6 м нафти, а для її протиснення ще 9м 3 нафти. Після створення циркуляції у свердловину нагнітають суспензію, що містить 150кг гідрофобізатора „Ramsinks-2M" та 6м 3 нафти. Після цього нагнітають 9м 3 нафти та 12м 3 глинокислотного розчину. Свердловину після 2-годинної витримки освоюють. Спосіб приготування розчину. Для приготування запропонованого розчину (група "Silpan-SV") спочатку у вуглеводневій рідині розчиняють жиринокс, а потім повільно при перемішуванні до розчину жириноксу додають гідрофобізатор „Ramsinks-2M". Розчин перемішують до утворення стабільної системи. Розчин 1. У 99г (99мас.%) дегазованої нафти повільно при перемішуванні додають 1г (1мас.%) гідрофобізатору „Ramsinks-2M". Розчин перемішують до утворення стабільної системи. Розчин 2. У 89г (89мас.%) конденсату розчиняють 1г (1мас.%) жириноксу. До розчину жириноксу повільно при перемішуванні додають 10г (10мас.%) гідрофобізатору „Ramsinks-2M". Розчин перемішують до утворення стабільної системи. Розчин 3. У 80г (80мас.%) гасу освітлювального розчиняють 5г (5мас.%) жириноксу. До розчину жириноксу повільно при перемішуванні додають 15г (15мас.%) гідрофобізатору „Ramsinks-2M". Розчин перемішують до утворення стабільної системи. Таким чином, використання запропонованого способу дозволяє селективне обробляти менш проникні, але більш нафтонасичені пропластки неоднорідного за проникністю розрізу свердловини, зменшува ти проникність обводнених пропластків, гідрофобізувати поверхню продуктивного пласта, збільшити долю нафти у продукції свердловини.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for selective acid treatment of beds

Автори англійською

Nalyvaiko Oleksandr Ivanovych, Rudyi Myroslav Ivanovych, Lapko Serhii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ селективной кислотной обработки пластов

Автори російською

Наливайко Александр Иванович, Рудый Мирослав Иванович, Лапко Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/25

Мітки: спосіб, пластів, обробки, кислотної, селективної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-31700-sposib-selektivno-kislotno-obrobki-plastiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб селективної кислотної обробки пластів</a>

Подібні патенти