Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гірка настоянка, має у своєму складі спирт етиловий ректифікований, воду питну пом'якшену, ароматний спирт квітів липи та цукровміщуючий компонент, яка відрізняється тим, що додатково містить ароматизатор ромову есенцію, а як цукровміщуючий компонент містить цукровий сироп 65,8%-ний при такому співвідношенні інгредієнтів в об%:

ароматний спирт квітів липи

0,2 - 0,3

ромова есенція

0,0008 - 0,0012

цукровий сироп 65,8%-ний

0,18 - 0,28

спирт етиловий ректифікований

40,6 - 42,5

вода питна пом'якшена

решта

Текст

Гірка настоянка, має у своєму складі спирт етиловий ректифікований, воду питну пом'якшену, 31534 Витрата інгредієнтів на 100 л: Компоненти липа (цвіт) мед цію, також попередньо розведену в 10-кратній кількості очищеної сортувалки з загального об'єму. Купаж ретельно перемішують і фільтрують, після лабораторно визначають фізико-хімічні показники і органолептичні дані напою та, в разі необхідності, уточнюють міцність, додаючи розраховану кількість спирту. Приклад конкретного виконання (див. таблицю, приклад 3): У купажний чан об'ємом 100 л вносять спирт етиловий ректифікований в кількості 41,55 л і воду питну пом'якшену в кількості 57,97 л та готують сортувалку - водно-спиртову суміш, яку обробляють на вугільній очисній батареї через шар активованого вугілля висотою 4 м із швидкістю фільтрації 40 дал/год. Після очисної обробки у довідний чан вносять цукровий сироп 65,8%-ний в кількості 0,18 л, попередньо розведений в 10-кратній кількості очищеної сортувалки з загального об'єму. Після цього купаж перемішують і задають ароматний спирт квітів липи в кількості 0,2 л, і далі - ромову есенцію в кількості 0,0008 л, також попередньо розведену в 10-кратній кількості очищеної сортувалки з загального об'єму. Потім розчин ретельно перемішують і фільтрують, після чого лабораторно визначають органолептичні дані та фізико-хімічні показники, а саме: міцність купажу та, в разі необхідності, уточнюють її, додаючи необхідну кількість спирту етилового ректифікованого в залежності від температури навколишнього середовища. Проводять органолептичну оцінку готового напою. Готову продукцію відправляють на розлив. За вказаною рецептурою отримують гірку настоянку з такими фізико-хімічними показниками: міцність, % 40 лужність, об'єм соляної кислоти (НСl) 0,1 моль/дм3, що пішов на титрування 100 см3 гіркої настоянки, см3, не більше 3,5 масова концентрація альдегідів у перерахунку на оцтовий в безводному спирті, мг/дм3, не більше 8,0 масова концентрація сивушного масла в перерахунку на суміш ізоамілового і ізобутилового спиртів (3:1) в безводному спир4,0 ті, мг/дм3, не більше масова концентрація ефірів у перерахунку на оцтово-етиловий в безводному спирті, мг/дм3, не більше 30,0 об'ємна частка метилового спирту в розрахунку на безводний спирт, %, не більше 0,05 та з такими органолептичними показниками: зовнішній вигляд прозора рідина колір безбарвний смак без пекучої горілчаної гіркоти аромат квітучого різнотрав'я Дегустаційна оцінка за 10-бальною системою - 9,5. Було проведено ряд інших прикладів, аналогічних даному, і результати занесені до таблиці. З таблиці видно, що найкращими прикладами є 2, 3, 4 приклади. Приклади 1 і 5 негативні, що підтверджують низькі дегустаційні оцінки. Гірка настоянка готується промисловим способом на базі наявного на лікеро-горілчаному підприємстві обладнання. Кількість, кг 0,02 0,1 За даною рецептурою отримують гірку настоянку міцністю 40% об, прозору, безбарвну, з м'яким смаком і ароматом липи. Недоліками цієї гіркої настоянки є невисокі органолептичні показники, а саме: невизначений смак і монотонний аромат лише одного з присутніх інгредієнтів - липи. Задачею, на вирішення якої спрямовано винахід, є створення гіркої настоянки з високими органолептичними показниками, а саме: зі смаком без пекучої горілчаної гіркоти та ароматом квітучого різнотрав'я, шляхом підбору необхідних інгредієнтів у потрібних кількостях. Поставлена задача вирішується тим, що гірка настоянка, має у своєму складі спирт етиловий ректифікований, воду питну пом'якшену, ароматний спирт квітів липи та цукровмісний компонент, яка згідно з винаходом додатково містить ароматизатор - ромову есенцію, а як цукровмісний компонент містить цукровий сироп 65,8%-ний при такому співвідношенні інгредієнтів в 06%: ароматний спирт квітів липи ромова есенція цукровий сироп65,8%-ний спирт етиловий ректифікований вода питна пом'якшена 0,2-0,3 0,0008- 0,0012 0,18-0,28 40,6-42,5 решта Завдяки поєднанню смакових інгредієнтів, таких як цукровий сироп 65,8%-ний разом зі спиртом етиловим ректифікованим у смаку зникає різка пекуча гіркота, а завдяки поєднанню ароматичних інгредієнтів, таких як ароматний спирт квітів липи та ароматизатору - ромової есенції в гіркій настоянці створюється неповторний аромат квітучого різнотрав'я. При приготуванні гіркої настоянки використовують такі інгредієнти: - спирт етиловий ректифікований вищої очистки за ГОСТ 5962-67; - воду питну за ГОСТ 2874-82 з жорсткістю до 1 мг-екв/дм3 для натуральної непом'якшеної води; - цукор-пісок за ДСТУ 2316-93; - вугілля активоване марки БАУ-А за ГОСТ 6217-74 для очистки; - ароматний спирт квітів липи та ромова есенція - згідно з діючими ДСТУ та нормативними документами. Гірка настоянка готується у такій послідовності: Спочатку готують сортувалку міцністю біля 40% об - спирт етиловий ректифікований з водою питною пом'якшеною, яку пропускають через вугільний фільтр для очистки, далі задають цукровий сироп 65,8%-ний, попередньо розведений в 10кратній кількості очищеної сортувалки з загального об'єму. Після цього купаж перемішують і задають ароматний спирт квітів липи, і далі - ромову есен 2 31534 Таблиця Інгредієнти на 1000 дал Одиниця виміру ароматний спирт л квітів липи ромова есенція кг цукровий сироп л 65,8%-ний спирт етиловий л ректифікований вода питна пом'якл шена Органолептичні показники: зовнішній вигляд колір смак аромат Дегустаційна оцінка за 10-бальноюй шкалою Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3 Приклад 4 Приклад 5 0,18 0,2 0,25 0,3 0,32 0,0006 0,0008 0,001 0,0012 0,0014 0,15 0,18 0,23 0,28 0,31 40,6 40,6 41,55 42,5 42,5 59,0694 59,0192 57,969 56,9188 56,8686 прозора рідина без сторонніх домішок і осаду безбарвний горілчаний, з горілчаний, без пекучої без пекучої пекучою гірко- без пекучої горілчаної гіргіркоти тою гіркоти коти сильний аропомічено квіт- квітучого різгорілчаний мат квітучого ковий аромат нотрав'я різнотрав'я 8,6 9,0 9,5 9,2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3 солодкуватий, без пекучої гіркоти нав'язливий квітковий аромат 8,9

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A bitter liqueur “lypova aromatna”

Автори англійською

Mazur Viktor Petrovych, Talover Volodymyr Adyslavovych, Schepilov Valerii Oleksandrovych, Kopychko Olena Andriivna, Stryzhak Valentyna Petrivna, Vinhal Valentyna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Горькая настойка "липовая ароматная"

Автори російською

Мазур Виктор Петрович, Таловер Владимир Адиславович, Щепилов Валерий Александрович, Копычко Елена Андреевна, Стрижак Валентина Петровна, Вингаль Валентина Александровна

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/06

Мітки: ароматна, настоянка, липова, гірка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-31534-girka-nastoyanka-lipova-aromatna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гірка настоянка “липова ароматна”</a>

Подібні патенти