Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Горілка особлива, має у своєму складі спирт етиловий ректифікований, воду питну пом'якшену та гліцерин, яка відрізняється тим, що додатково містить мед натуральний, цукровий сироп 65,8%-ний та ментол при такому співвідношенні інгредієнтів в мас.%:

мед натуральний

0,08 - 0,12

гліцерин

0,008 - 0,012

ментол

0,00002 - 0,00004

цукровий сироп 65,8%-ний

0,10 - 0,14

спирт етиловий ректифікований

43,9 - 45,9

вода питна пом'якшена

решта

Текст

Горілка особлива, має у своєму складі спирт етиловий ректифікований, воду питн у пом'якшену та гліцерин, яка відрізняється тим, що додатково містить мед натуральний, цукровий сироп 65,8%ний та ментол при такому співвідношенні інгредієнтів в мас %: Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме: до лікеро-горілчаного виробництва, до складів горілок особливих. Відома горілка особлива "Львівська" (див.: Рецептури лікеро-горілчаних напоїв і горілок. - Київ, 1994. - С. 284), яка вміщує на 100 л: Найбільш близькою за складом є горілка особлива "Ідеал" (див.: Рецептури лікеро-горілчаних напоїв і горілок. - Київ, 1994. - С. 254), яка вміщує на 100 л: 0,0014 дм 3 0,0028 дм 3 з розрахунку на міцність купажу 40% об Витрата інгредієнтів на 100 л: Компоненти м'ятна олія (перцева) ментол природний Кількість, кг 0,00014 0,000028 За даною рецептурою отримують горілку особливу міцністю 40% об, прозору, безбарвну, з м'яким ледь освіжаючим смаком і горілчаним ароматом з м'ятним відтінком. Недоліками цієї горілки особливої є низькі органолептичні показники, а саме: невизначений смак і загальновідомий горілчаний аромат. дм 3 0,015 0,005 з розрахунку на міцність купажу 40% об За даною рецептурою отримують горілку особливу міцністю 40% об, прозору, безбарвну, з м'яким властивим горілці смаком і характерним горілчаним ароматом. Недоліками цієї горілки особливої є невисокі органолептичні показники, а саме: загальновідомий горілчаний смак і такий же аромат без оригінальності. Задачею, на вирішення якої спрямовано винахід, є створення горілки особливої з високими органолептичними показниками, а саме: смаком без пекучої горілчаної гіркоти та освіжаючо-квітковим ароматом, шляхом підбору необхідних інгредієнтів у потрібних кількостях. A (13) дм 3 гліцерин гідрокарбонат натрію спирт етиловий ректифікований "Люкс" та вода питна пом'якшена та оброблена активованим вугіллям марки БАУ-А або ДАК Кількість 31533 спиртовий розчин м'ятної олії 10%-ний спиртовий розчин ментолу 1%-ний спирт етиловий ректифікований вищої очистки та вода питна пом'якшена Кількість решта (11) Компоненти Одиниця вимірювання Одиниця вимірювання кг кг 43,9-45,9 UA Компоненти 0,08-0,12 0,008- 0,012 0,00002- 0,00004 0,10-0,14 (19) мед натуральний гліцерин ментол цукровий сироп 65,8%-ний спирт етиловий ректифікований вода питна пом'якшена 31533 Поставлена задача вирішується тим, що горілка особлива має у своєму складі спирт етиловий ректифікований, воду питну пом'якшену та гліцерин, яка згідно з винаходом додатково містить мед натуральний, цукровий сироп 65,8%-ний та ментол при такому співвідношенні інгредієнтів в мас %: мед натуральний гліцерин ментол цукровий сироп 65,8%-ний спирт етиловий ректифікований вода питна пом'якшена питну пом'якшену в кількості 54,87 л та готують сортувалку - водно-спиртову суміш, яку обробляють на вугільній очисній батареї через шар активованого вугілля висотою 4 м із швидкістю фільтрації 40 дал/год. Після очисної обробки у довідний чан послідовно задають, перемішуючи після кожної задачі інгредієнтів, цукровий сироп 65,8%-ний в кількості 0,12 л, мед в кількості 0,1 кг, гліцерин в кількості 0,01 кг та ментол в кількості 0,00003 кг, попередньо розведені в 10-кратній кількості очищеної сортувалки з загального об'єму. Потім розчин ретельно перемішують і фільтрують, після чого лабораторно визначають органолептичні дані та фізико-хімічні показники, а саме: міцність купажу та, в разі необхідності, уточнюють її, додаючи необхідну кількість спирту етилового ректифікованого в залежності від температури навколишнього середовища. Проводять органолептичну оцінку готового напою. Готову продукцію відправляють на розлив. За вказаною рецептурою отримують горілку особливу з такими фізико-хімічними показниками: міцність, % 43 лужність, об'єм соляної кислоти (НСl) 0,1 моль/дм 3 що пішов на титр ування 100 см 3 горілки, см 3, не більше 3,5 масова концентрація альдегідів у перерахунку на оцтовий в безводному спирті, мг/дм 3, не більше 8,0 масова концентрація сивушного масла в перерахунку на суміш ізоамілового і ізобутилового спиртів (3:1) в безводному спирті, мг/дм 3, не більше 4,0 масова концентрація ефірів у перерахунку на оцтово-етиловий в безводному спирті, мг/дм 3, не більше 30,0 об'ємна частка метилового спирту в розрахунку на безводний спирт, %, не більше 0,05 та з такими органолептичними показниками зовнішній вигляд прозора рідина колір безбарвний смак без пекучої горілчаної гіркоти аромат освіжаючо-квітковий Дегустаційна оцінка за 10-бальноюй системою - 9,5. Було проведено ряд інших прикладів, аналогічних даному, і результати занесені до таблиці. З таблиці видно, що найкращими прикладами є 2, 3, 4 приклади. Приклади 1 й 5 негативні, що підтверджують низькі дегустаційні оцінки. Горілка особлива готується промисловим способом на базі наявного на лікеро-горілчаному підприємстві обладнання. 0,08-0,12 0,008-0,012 0,00002- 0,00004 0,10-0,14 43,9-45,9 решта Завдяки поєднанню смакових інгредієнтів, таких як цукровий сироп 65,8%-ний, мед та гліцерин разом зі спиртом етиловим ректифікованим в горілці пом'якшується різка пекуча гіркота, а завдяки поєднанню ароматичних інгредієнтів, таких як мед разом з ментолом в горілці особливій створюється повний освіжаючо-квітковий аромат, і загалом, отримуємо оригінальний напій, що користується попитом серед споживачів. При приготуванні горілки особливої використовують такі інгредієнти: - спирт етиловий ректифікований вищої очистки за ГОСТ 5962-67; - воду питну за ГОСТ 2874-82 з жорсткістю до 1 мг-екв/дм 3 для натуральної непом'якшеної води; - цукор-пісок за ДСТУ 2316-93; - вугілля активоване марки БАУ-А за ГОСТ 6217-74 для очистки; - гліцерин та ментол - згідно з діючими ДСТУ та нормативними документами. Горілка особлива готується у такій послідовності: Спочатку готують сортувалку міцністю біля 43% об - спирт етиловий ректифікований з водою питною пом'якшеною, яку пропускають через вугільний фільтр для очистки, далі послідовно задають, перемішуючи після кожної задачі інгредієнтів, цукровий сироп 65,8%-ний, мед, гліцерин та ментол, попередньо розведені в 10-кратній кількості очищеної сортувалки з загального об'єму. Після цього ретельно перемішують і фільтрують, після лабораторно визначають фізико-хімічні показники і органолептичні дані напою та, в разі необхідності, уточнюють міцність, додаючи розраховану кількість спирту. Приклад конкретного виконання (див. таблицю, приклад З) У купажний чан об'ємом 100 л вносять спирт етиловий ректифікований в кількості 44,9 л і воду 2 31533 Таблиця Інгредієнти на Одиниця 1000 дал виміру мед натуральний кг гліцерин кг ментол кг цукровий сироп л 65,8%-ний спирт етиловий л ректифікований вода питна пол м'якшена Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3 Приклад Приклад 5 0,07 0,007 0,00001 0,08 0,008 0,00002 0,2 0,01 0,00003 0,12 0,012 0,00004 0,13 0,013 0,00005 0,09 0,1 0,12 0,14 0,15 43,9 43,9 44,9 45,9 45,9 55,93299 55,91198 54,86997 53,82796 53,80695 Органолептичні показники прозора рідина без сторонніх домішок і осаду безбарвний горілчаний з горілчаний без пекучої без горілчапекучою гірбез пекучої горілчаної ної гіркоти котою гіркоти гіркоти помітно сильний освіжаючоосвіжаючогорілчаний освіжаючоквітковий квітковий квітковий аромат зовнішній вигляд колір смак аромат дегустаційна оцінка за 10бальною шкалою 8,6 9,0 9,5 9,2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3 трохи солодкуватий, без горілчаної гіркоти нав'язливий освіжаючий з квітковими тонами 8,9

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A special vodka “mer”

Автори англійською

Mazur Viktor Petrovych, Talover Volodymyr Adyslavovych, Schepilov Valerii Oleksandrovych, Kopychko Olena Andriivna, Vinhal Valentyna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Водка особая "мер"

Автори російською

Мазур Виктор Петрович, Таловер Владимир Адиславович, Щепилов Валерий Александрович, Копычко Елена Андреевна, Вингаль Валентина Александровна

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/06

Мітки: горілка, мер, особлива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-31533-gorilka-osobliva-mer.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Горілка особлива “мер”</a>

Подібні патенти