Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ланка трака гусениці, що містить основу для кріплення асфальтохідного башмака, бігову доріжку і вушка для шарнірів, на опорній поверхні якого виконані заглиблення з повздовжніми та поперечними ребрами жорсткості, під вушками розташовані ґрунтозачепи, при цьому за допомогою щонайменше пари встановлених симетрично відносно поперечної осі трака бонок із внутрішньою різьбою та кріпильних елементів встановлений асфальтохідний башмак з плоскою нижньою поверхнею, виконаний як покрита з обох сторін еластомерним матеріалом фігурна пластина з наскрізними отворами, яка відрізняється тим, що бонки виготовлені із конічними фасками на зовнішній поверхні та жорстко закріплені в наскрізних отворах пластини, по контуру якої виконані зігнуті по радіусу та орієнтовані в бік ґрунтозачепів виступи, ширина кожного з яких складає 0,75...0,95 відстані між поперечними ребрами жорсткості основи, при цьому пластина має в середній частині плоске подовжнє підвищення з висотою, щонайменше рівною висоті зігнутих виступів, та шириною, що складає 0,75...0,95 відстані між повздовжніми ребрами жорсткості основи трака, еластомерний матеріал верхньої частини асфальтохідного башмака дублює поверхню пластини, при цьому опукла частина кожного виступу верхньої поверхні башмака сполучена із зовнішньою циліндричною поверхнею вушка, крім того опорна поверхня трака має фігурне стовщення дна з отворами під кріплення і конічними фасками, зв'язаними з відповідними фасками бонок, а з боку бігової доріжки в виїмці стовщення дна встановлена головка кріпильного елемента.

2. Ланка за п. 1, яка відрізняється тим, що товщина еластомерного матеріалу верхньої частини асфальтохідного башмака складає 0,5...5 мм.

Текст

1. Ланка трака гусениці, що містить основу для кріплення асфальтохідного башмака, бігову доріжку і вушка для шарнірів, на опорній поверхні якого виконані заглиблення з повздовжніми та поперечними ребрами жорсткості, під вушками розташовані ґрунтозачепи, при цьому за допомогою щонайменше пари встановлених симетрично відносно поперечної осі трака бонок із внутрішньою різьбою та кріпильних елементів встановлений асфальтохідний башмак з плоскою нижньою поверхнею, виконаний як покрита з обох сторін еластомерним матеріалом фігурна пластина з наскрізними отворами, яка відрізняється тим, що бонки виготовлені із конічними фасками на зовнішній поверхні та U 2 (19) 1 3 моменту затяжки болтів кріплення, втрати або руйнування асфальтохідного башмака. Внаслідок постійного контакту опорної поверхні з ґрунтом під час експлуатації відбувається знос граней болтів кріплення, що ускладнює або унеможливлює проведення заміни асфальтохідного башмака. Відома конструкція має асфальтохідний башмак, маса еластомерного матеріалу якого верхньої поверхні близька до маси еластомерного матеріалу нижньої поверхні, що підлягає стиранню. Це обумовлює невиправдане зростання маси асфальтохідного башмака, а також непідресореної маси транспортного засобу, що негативно впливає на плавність ходу. В основу корисної моделі покладено задачу створення ланки трака гусениці, в який зміна конфігурації трака, пластини асфальтохідного башмака та конфігурації верхньої поверхні башмака разом із змінами конструкції вузла кріплення башмака до основи трака призведе до підвищення надійності кріплення, підвищення зносостійкості та ремонтоздатності, зниженню непідресореної маси та поліпшенню плавності ходу транспортного засобу. Поставлена задача вирішується тим, що у ланці трака гусениці, яка містить основу для кріплення асфальтохідного башмака, бігову доріжку і вушки для шарнірів, на опорній поверхні якого виконані поглиблення з повздовжніми та поперечними ребрами жорсткості, під вушками розташовані грунтозачепи, при цьому за допомогою щонайменше пари встановлених симетрично відносно поперечної вісі трака бонок із внутрішньою різьбою та кріпильних елементів встановлений асфальтохідний башмак з плоскою нижньою поверхнею, виконаний як покрита з обох сторін еластомерним матеріалом фігурна пластина з наскрізними отворами, відповідно корисною моделі, бонки виготовлені із конічними фасками на зовнішній поверхні та жорстко закріплені в наскрізних отворах пластини, по контуру якої виконані зігнути по радіусу та орієнтовані в бік грунтозачепів виступи, ширина кожного з яких складає 0,75...0,95 відстані між поперечними ребрами жорсткості основи, при цьому пластина має в середній частині плоске подовжнє підвищення з висотою, щонайменше рівною висоті зігнутих виступів та шириною, що складає 0,75...0,95 відстані між повздовжніми ребрами жорсткості основи трака, еластомерний матеріал верхньої частини асфальтохідного башмака дублює поверхню пластини, при цьому опукла частина кожного виступу верхньої поверхні башмака сполучена із зовнішньою циліндричною поверхнею вушка, крім того опорна поверхня трака має фігурне стовщення дна з отворами під кріплення і конічними фасками, зв'язаними з відповідними фасками бонок, а з боку бігової доріжки в виїмці стовщення дна встановлена головка кріпильного елемента. Крім того, відповідно корисної моделі, товщина еластомерного матеріалу верхньої частини асфальтохідного башмака складає 0,5...5мм. 30582 4 Виконання пластини з виступами по контуру, ширина кожного з яких складає 0,75...0,95 відстані між поперечними ребрами жорсткості, а також з плоским подовжнім підвищенням з висотою, щонайменше рівною висоті зігнутих виступів та шириною, що складає 0,75...0,95 відстані між повздовжніми ребрами жорсткості основи, разом з виконанням верхньої частини асфальтохідного башмака у вигляді шару еластомерного матеріалу з товщиною 0,5...5мм, що дублює поверхню пластини, виконання дна трака з стовщенням з отворами та конічними фасками, забезпечує надійну посадку та закріплення асфальтохідного башмака в траці. Мінімальна товщина еластомерного матеріалу обрана з умов необхідності компенсації дефектів поверхні та полів допусків трака. Максимальна товщина еластомерного матеріалу обмежена необхідністю його розплющення при монтажі асфальтохідного башмака для забезпечення щільної посадки останнього у трак. Перевищення максимальної товщини негативно вплине на надійність кріплення, а також призведе до зростання габаритів та маси асфальтохідного башмака та непідресореної маси транспортного засобу. Виконання опорної поверхні трака з фігурним стовщенням дна, з отворами під кріплення та виїмками з боку бігової доріжки під голівки кріпильних елементів забезпечує під час експлуатації підвищення зносостійкості кріплення завдяки запобіганню самовідкручування кріпильних елементів, а також завдяки запобіганню зносу ґрунтом голівок кріпильних елементів. Під час експлуатації асфальтохідний башмак захищений від повздовжніх переміщень виступами пластини, що затиснути між поперечними ребрами жорсткості, а також від поперечних переміщень затисненням підвищення пластини між повздовжніми ребрами траку. Суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється кресленнями: Фіг.1 - вигляд зверху на ланку трака гусениці; Фіг.2 - поперечний перетин Б-Б ланки трака гусениці; Фіг.3 - поперечний перетин А-А ланки трака гусениці; Фіг.4 - повздовжній перетин В-В вздовж вушка. Ланка трака містить основу 1 для кріплення асфальтохідного башмака 2, бігову доріжку 3 для опорних катків, вушки 4 для шарнірів, гребень 5, грунтозачепі 6. Опорна поверхня трака має поперечні ребра 7 жорсткості та повздовжні ребра 8 жорсткості, дно 9 із фігурними стовщеннями 10, в яких виконані отвори з конічними фасками 11. На біговій доріжці трака на ділянках стовщення 10 дна 9 виконані виїмки 12 під голівки болтів 13 кріплення асфальтохідного башмака 2. Асфальтохідний башмак виконаний у вигляді фігурної металевої пластини 14, з обох сторін покритої еластомерним матеріалом 15. Пластина 14 має наскрізні створи. Циліндричні бонки 16 виконані з зовнішніми конічними фасками 17 та внутрішньою різьбою. Щонайменше пара бонок 16 вварена в отвори пластини 14 симетрично 5 відносно поперечної вісі трака. Пластина 14 по контуру виконана із зігнутими по радіусу та орієнтованими в бік грунтозачепів 6 виступами 18. Ширина Н1 кожного виступу 18 зв'язана з відстанню Н2 між поперечними ребрами 7 жорсткості співвідношенням H1=k Н2, в якому коефіцієнт k=0,75...0,95. В середній частині пластини 14 виконане подовжнє підвищення 19, висота якого щонайменше дорівнює висоті зігнутих виступів 18, а ширина Н3 зв'язана з відстанню Н2 між подовжніми ребрами 8 жорсткості основи трака співвідношенням H3=k H4, в якому коефіцієнт k=0,75...0,95. Еластомерний матеріал 15 верхньої частини асфальтохідного башмака 2 дублює поверхню пластини 14, його товщина складає 0,5...5мм. Нижня частина асфальтохідного башмака 2 має плоску поверхню, а товщина еластомерного матеріалу досягає 60мм. При монтажі асфальтохідного башмака 2 в трак болти 13 встановлюють в виїмки 12 на біговій доріжці 3. При затягуванні болтів 13 зігнути по радіусу виступи 18 асфальтохідного башмака 2 одночасно щільно входять між поперечними ребрами 7 жорсткості трака, а центральна опукла частина башмака 2 на ділянці підвищення 19 пластини 14 входить між повздовжніми ребрами 8 жорсткості. Надалі при збільшенні осьового зусилля відбувається остаточна деформація еластомерного матеріалу 15 верхньої частини асфальтохідного башмака та щільна посадка пластини 14 на вушки 4, поперечні ребра 7 жорсткості та повздовжні ребра 8 жорсткості трака, при якої розплющений еластомерний матеріал 15 щільно охоплює усі ділянки контакту. При подальшому збільшенні осьового зусилля затягування болтів 13 відбувається натяг за металом, при якому конічна фаска 17 кожної бонки 16 сполучається з конічною фаскою 11 в стовщенні дна 9 трака. Таким чином, запропонована ланка трака гусениці забезпечує підвищення надійності кріплення асфальтохідного башмака, підвищення зносостійкості та ремонтоздатності, зниження непідресореної маси та поліпшення плавності ходу транспортного засобу. 30582 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Track link

Автори англійською

Borysiuk Mykhailo Mykhailovych, Zhadan Volodymyr Andriiovych, Maheramov Liuftfalii Kurban-Alievych, Maheramov Liutfalii Kurban-Aliievych, Busiak Yurii Mytrofanovych, Uhnenko Dmytro Mykolaiovych

Назва патенту російською

Звено трака гусеницы

Автори російською

Борисюк Михаил Михайлович, Жадан Владимир Андреевич, Магерамов Лютфалий Курбан-Алиевич, Бусяк Юрий Митрофанович, Угненко Дмитрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B62D 55/24, B62D 55/20

Мітки: трака, гусениці, ланка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-30582-lanka-traka-gusenici.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ланка трака гусениці</a>

Подібні патенти