Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вогнетривка маса, що містить глину вогнетривку, пек кам'яновугільний, вуглецеві матеріали і відходи промислового виробництва, що містять карбід кремнію, модифікувальні домішки, яка відрізняється тим, що із вуглецевих матеріалів вона містить кокс, а як модифікувальні домішки – побічний продукт збагачення ільменітової руди, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

Глина вогнетривка

6%-19%

Відходи теплоізоляційной засипки печей графітації

31%-37%

Кокс

20%-32%

Побічні продукти збагачення ільменітової руди

10%-16%

Кам'яновугільний пек

решта.

Текст

Вогнетривка маса, що містить глину вогнетривку, пек кам'яновугільний, вуглецеві матеріали і 30132 Модифікуюча домішка - побічний продукт збагачення ільменітової руди, вмістить 40%-44% SiO2, 32%-40% AI2O3, 10%-14% Al(OH)3, 2,1%-2,9% TiO2, 0,5%-0,8% Fe2O3, решта малі домішки, дозволяють за рахунок Fе2О3 видалети із складу вогнетривкої маси гази до утворення жорсткої структури вогнетрива шляхом окислення і переводу в пар водневих зв'язків пеку, що зменшує пористість обпалюваної маси, збільшує міцність і зменьшує окислювальність вуглецьвміщувальних вогнетривів. ТіО2 при взаємодії з вуглецем коксу утворюють температуростійкі міцні карбіди, котрі звищують міцність вогнетривного матеріалу. При домішкі побочних продуктів ільменітової руди в вогнетривку масу більш 15% збільшується її пористість за рахунок збільшеної надмірної долі кисню Fе2O3, вступаючого в реакції окислення обпаленої структури звязуючого. При домішкі їх менше 10% кисню недостатньо для перетворювання кам'яновугільного пеку, що збільшує пористість, при цьому зменшення долі карбіду титана також знижає міцність вогнетрива. Збільшення долі кокса більш 32% знижує можливість збільшення вмісту SiC за рахунок відходів теплоізоляційної засипки печей графітації і приводить до зменьшення міцності вогнетрива, а зниження долі коксу менше 20% ослаблює каркас вогнетрива із коксу і обпалюванного пеку, що також знижує міцність. Випробування вели по восьми варіантам, включаючи прототип. Дроблення компонентів виконували в щокових дробілках до крупності 0,3 мм, потім перемішували склади (табл. 1) в лаборатор них бігунах протягом 10 хвилин, послідовно заповнюючи їх глиною, продуктами збагачення ільменітової руди, пеком, відходами теплоізоляційної засипки печей графітації, коксом. Вологість маси підтримували в границях 10%12%. Зволожена маса запресовувалась у пресформу при тиску 50 МПа пуансоном. Одержані заготовки Æ 25 мм висотою 30 мм обпалювали до температури 800°С в коксовій засипці при швидкості нагріву 100°/г з витримкою при кінцевій температурі протягом 2-х годин. Обпалені таком чином зразки випробували на роздавлення і міцність. Окислення визначали втратою ваги при нагріві в повітряному середовищі по стандартній методиці. Дані випробувань приведені в табл. 2. Як видно із приведенних даних вогнетривкі маси суміші, що виходять за границі винаходу по технічним характеристикам знаходяться на рівні характеристик прототипа і нижче них, а в запропонованих границях мають кращі характеристики, чим у прототипа. Найкращими показниками володіють вогнетривкі маси спечені із сумішів по варіантам № 3 і № 4. Таким чином запропонована вогнетривка маса володіє суттєвими відмінними ознаками, котрі дозволяють одержати після її опалення більш кращі характеристики, чим у прототипа. Застосовуючі запропоновану вогнетривку масу на підприємстві, заощаджуєм всі вихідні матеріали за рахунок збільшення робочого ресурсу футеровки жолобу, без споживання дефіцітних і дорогих SiC, графіту і бору по аналогам. Таблиця 1 Вміст компонентів суміші Вогнетривка глина Відходи теплоізоляційної засипки печей графітації1) Кокс Побічні продукти збагачення ільменітової руди2) Кам'яновугільний пек Відходи сіліцірованої засипки3) 1) и др. Прототип 15 Варіанти з вмістом компонентів в мас. % 1 2 3 4 5 6 6 6 13 13 6 21 7 19 50 40 37 35 31 34 34 30 33 32 31 25 20 15 30 6 10 13 16 18 15 6 15 20 15 15 15 15 15 15 15 Відходи теплоізоляційної заеипкй печей графітації суміші, мас., %: 52 С, 18 SiС, 6,2 Аl2O3, 21,5 SiO2 2) Побічні продукти збагачення ільменітової руди вмісту, мас., %: 42,0 SiO2, 38 АІ2О3, 2,5 ТiO2, 0,7 Fe2O3 и др. примеси. 3) Відходи сіліцірованої засипки вмісту, мас., %: 81 SiС, 2,1 C, 14,5 SiO2 и др. Таблиця 2 Характеристика опалених зразків Границя міцності стискання, МПа Пористість відкрита,% Окислювання прототип 1 2 18,5 18,4 19,7 12,2 24,0 12,0 23,7 9,7 23,3 2 Варіанти 3 4 5 6 7 21,4 21,4 20,0 21,2 18,3 7,5 21,0 7,6 21,2 7,8 22,0 7,7 21,4 12,4 24,1 30132 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A refractory mass

Автори англійською

Kapelianov Volodymyr Yakovych, Dyshlevych Ihor Iosypovych, Naboka Volodymyr Ivanovych, Kovalenko Vasyl Vasyliovych, Krutas Mykola Vasyliovych, Zahynailo Vasyl Petrovych

Назва патенту російською

Огнеупорная масса

Автори російською

Капелянов Владимир Яковлевич, Дышлевич Игорь Иосифович, Набока Владимир Иванович, Коваленко Василий Васильевич, Крутас Николай Васильевич, Загинайло Василий Петрович

МПК / Мітки

МПК: C04B 35/532, C04B 18/14, C04B 35/52

Мітки: вогнетривка, маса

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-30132-vognetrivka-masa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вогнетривка маса</a>

Подібні патенти