Застосування молекул середньої маси мокротиння як біологічного маркера порушень мукоциліарного кліренсу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування молекул середньої маси мокротиння як біологічного маркера порушень мукоциліарного кліренсу.

Текст

Застосування молекул середньої маси мокротиння як біологічного маркера порушень мукоциліарного кліренсу. (19) (21) u200711537 (22) 18.10.2007 (24) 11.02.2008 (72) ПЕРЦЕВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА, UA, ЛИХОЛАТ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, UA, ГУРЖІЙ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, UA 3 30078 4 ріалу, його дослідження біохімічним шляхом і вигічних змін за межами організму без необхідності значення часу виведення залізоутримуючої субсзабору крові, як чинника можливого інфікування, танції з дихальних шляхів як показника порушення або введення сторонніх засобів у дихальні шляхи. МЦК [5]. Застосування останнього як показника Отже, прямопропорційна залежність мукоциліпорушення МЦК у цьому випадку сприяло виклюарного транспорту від реологічних властивостей ченню гамма-опромінюючого препарату без втрати мокротиння і вмісту муцинів в останньому дозвоінформативності. Однак, відсутність кореляції часу лила використати МСМ за новим призначенням. виведення залізоутримуючої субстанції з активнісЗа цих умов збільшується точність діагностування тю муцинів мокротиння, його реологічними харакна 20-25%, очевидними є спрощення і покращення теристиками, особливо, під час прогресування оперативності дослідження, внаслідок підвищення хронічного обструктивного захворювання легень безпеки та виключення маніпуляцій, зв'язаних з (ХОЗЛ) виявляє невикористаний резерв підвищенвиділенням гемоглобіну, підготовкою маркерного ня точності, а застосування аутокрові є небезпечрозчину й розрахунком обсягу забірної крові. ним, з-поза ризику інфікування обслуговуючого Таким чином, застосування МСМ за новим персоналу та пацієнтів. Натомість, низка маніпупризначенням має причинно-наслідковий зв'язок з ляцій, щодо виділення гемоглобіну, підготовки отриманням вищезазначеного технічного резульмаркерного розчину до інгаляції, розрахунок обсятату і розширює межі їх використання. гу забірної кількості крові, необхідність в ретельній Виявлення порушень МЦК, наприклад, під час стерилізації обладнання ускладнюють і погіршують прогресування ХОЗЛ, за допомогою МСМ мокрооперативність способу. тиння можливе наступним чином. Узагальнюючи властивості вищезазначених Для біохімічного дослідженні мокротиння зааналогів, слід підкреслити, що еволюція об'єктів лучають трихлоруксусну кислоту (виробництва досліджуваного напряму зв'язувалась, здебільшо„Spofa", Чехія) та спектрофотометр („Ломо", Росія). го, з введенням (in vivo) сторонніх засобів у дихаДослідження може бути відтворене багатокральні шляхи, що позначалося на погіршенні здоротно в амбулаторних умовах. в'я людини. Для діагностики порушень МЦК відбирають В основу корисної моделі поставлена задача проби мокротиння. При його біохімічному дослізнайти біологічний маркер порушень мукоциліардженні in vitro визначають концентрацію МСМ за ного кліренсу, застосування котрого за новим придопомогою стандартної методики по визначенню значенням сприяло б підвищенню точності, операМСМ в сироватці крові з використанням трихлорутивності, спрощенню дослідження за рахунок ксусної кислоти. Дослідження рівня МСМ у мокрокореляції з реологічними властивостями мокротинні хворих на ХОЗЛ довело залежність стану тиння й концентрацією муцинів і розширенню меж МЦК від ступеня тяжкості захворювання. Так, при його використання. 2 стадії ХОЗЛ рівень МСМ у мокротинні складає Вищезазначений технічний результат досяга1256,71±48,20, при 3 стадії - 1425,04±45,37мг/л, ється застосуванням молекул середньої маси мовідповідно (підвищення на 13,4%), р=0,03. Тобто, кротиння, вперше, як біологічного маркера порупрогресування бронхіальної обструкції, яке супрошень мукоциліарного кліренсу, що відповідає воджується більш тяжким перебігом захворюванкритерію «новизна». ня, призводить до зростання концентрації МСМ у Раніш маркерні властивості молекул середмокротинні, що відображає більш значні порушенньої маси (МСМ) використали в діагностиці метаня у системі мукоциліарного транспорту. болічної інтоксикації, завдяки їхній чутливості до Застосування МСМ мокротиння як біологічного патологічних змін білкового метаболізму, але МСМ маркера порушень МЦК в пульмонології зумовлює виділяли із сироватки крові [6]. збільшення точності діагностування на 20-25%, Застосування МСМ мокротиння для індикації покращує оперативність і спрощує дослідження, а порушень МЦК зумовлене переважно тим, що їх діагностичні висновки сприяють оптимізації терапії утворення в бронхіальному секреті відбувається мукоциліарної недостатності. внаслідок протеолізу деформованих білкових меПриклад. Хворий А., 57 років. Діагноз: ХОЗЛ 2 таболітів та продуктів, маючих у своєму складі стадії, ф. ремісії, ЛН 1ст. вуглеводні компоненти - муцинів (глікопротеїнів). Хворий Г., 60 років. Діагноз: ХОЗЛ 3 стадії, ф. До накопичення цих компонентів у бронхіальному ремісії, емфізема, пневмофіброз, ЛН 2 ст. секреті призводить перебудова слизової оболонки Діагностика. Зібрані проби ранкового мокротрахеобронхіального дерева (збільшення кількості тиння були направлені до біохімічної лабораторії келихоподібних клітин, підвищення активності слина дослідження концентрації МСМ шляхом in vitro. зепродукуючих клітин), що відбувається підчас У хворого А рівень МСМ склав 1245,7, у хворого Г. прогресування патологічного процесу у дихальних - 1413,9мг/л відповідно, р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Use of medium molecules in sputum as biological marker of imbalanced mucociliary clearance

Автори англійською

Pertseva Tetiana Oleksiivna, Lykholat Olena Anatoliivna, Hurzhii Olena Volodymyrivna

Назва патенту російською

Применение молекул средней массы мокроты как биологического маркера нарушений мукоцилиарного клиренса

Автори російською

Перцева Татьяна Алексеевна, Лихолат Елена Анатольевна, Гуржий Елена Владимировна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/487, A61B 5/0205, G01N 33/483

Мітки: маркера, маси, застосування, середньої, кліренсу, порушень, біологічного, мукоциліарного, молекул, мокротиння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-30078-zastosuvannya-molekul-seredno-masi-mokrotinnya-yak-biologichnogo-markera-porushen-mukociliarnogo-klirensu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування молекул середньої маси мокротиння як біологічного маркера порушень мукоциліарного кліренсу</a>

Подібні патенти