Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шлунково-кишковий еластичний затискач, що складається з шарнірно з'єднаних бранш з кільцевими ручками, кремальєр, працюючих частин, розташованих у площині, паралельній до осі шарнірного з'єднання, який відрізняється тим, що з'єднано три бранші, з трьох кремальєр та еластичних працюючих частин дві односторонні - шлункова та кишкова, одна двостороння, при цьому шлункова кремальєра має шість насічок, кишкова кремальєра - чотири, двостороння з шлункової сторони - дві насічки, з кишкової - одну.

Текст

Шлунково-кишковий еластичний затискач, що складається з шарнірно з'єднаних бранш з кільцевими ручками, кремальєр, працюючих частин, розташованих у площині, паралельній до осі шарнірного з'єднання, який відрізняється тим, що з'єднано три бранші, з трьох кремальєр та еластичних працюючих частин дві односторонні - шлункова та кишкова, одна двостороння, при цьому шлункова кремальєра має шість насічок, кишкова кремальєра - чотири, двостороння з шлункової сторони - дві насічки, з кишкової - одну. (19) (21) 97104980 (22) 10.10.1997 (24) 15.11.2000 (33) UA (46) 15.11.2000, Бюл. № 6, 2000 р. (72) Півторак Володимир Ізяславович, Жученко Сергій Павлович, Вовк Михайло Ми хайлович, Назаренко Денис Олександрович (73) Півторак Володимир Ізяславович, Жученко Сергій Павлович, Вовк Михайло Ми хайлович, Назаренко Денис Олександрович 29898 буде анастомозуватись до ампули дванадцятипалої кишки або петлю порожньої кишки до шлунка (відповідно до типу анастомозу) і фіксують кишку між кишковою 12 та двосторонньою 13 губками дистальніше лінії резекції або розтину на 7-8 мм, поряд з місцем накладання анастомозу на шлунку. На частину шлунка, що видаляється, накладають затискачі і проводять її резекцію. Накладають герметизуючі шви на частину кукси шлунка, що не буде анастомозуватися. Формують задню губу анастомозу між задньою стінкою кукси шлунка, та задньою стінкою ампули дванадцятипалої кишки або порожньої кишки по загальноприйнятій методиці. Роз'єднують кремальєри 8 і 9, знімають шлунковокишковий еластичний затискач і формують передню губу анастомозу. Додатково фіксують серозном'язевими швами зону з'єднання швів анастомозу та шві в кукси. Куксу дванадцятипалої кишки при кінце-боковому анастомозі зашивають по одній з загальноприйнятих методик. При формуванні гастроентероанастомозу по типу бік в бік або кінець в бік по передній або по задній стінці шлунка з використанням НЖКА-60, шлунково-кишковий еластичний затискач використовують наступним чином. Виконують розтин стінки шлунка у місці формування анастомозу по верхньому або по нижньому його краю на відстані достатній для введення шлункової 11 губки затискача. Вводять шлункову губку у просвіт шлунка і фіксують стінку шлунка між нею та двосторонньою 13 губкою по лінії плануємого анастомозу. Підводять до лінії анастомозу протибрижовий край петлі порожньої кишки. Виконують ентеротомію у місці формування анастомозу по верхньому або нижньому краю відповідно до розтину на шлунку на відстані достатній для введення кишкової 12 губки затискача. Вводять кишкову губку у просвіт кишки і фіксують стінку кишки між нею та двосторонньою 13 губкою по лінії плануємого анастомозу. Через розтини у стінці шлунка та кишки вводять робочі частини НЖКА-60 на відстань плануємого просвіту анастомозу. Виконують прошивання та розтин стінок шлунку та кишки. Видаляють робочі частини НЖКА-60 та шлунково-кишкового еластичного затискача. Отвори зашивають трьома - чотирма вузловими швами через всі шари стінок шлунка та кишки. Закріплюють лінію анастомозу серосерозними швами. Приклад. Хворий К., 45 років. Діагноз: Виразкова хвороба пілоричного відділу шлунка, часторецидивуючого перебігу в фазі загострення. Ускладнена стенозом воротаря шлунка. 17.02.1997 виконана операція. При ревізії виявлена виразка пілоричного відділу шлунка по малій кривині. Виконана резекція 2/3 шлунка. За допомогою шлунково-кишкового еластичного затискача накладено анастомоз за Більрот І. Післяопераційний період без ускладнень. Хворого обстежено рентгенологічно, випорожнення шлунка порційне, ознак дуоденогастрального рефлюкса не виявлено. Хворий виписаний на 15 день у задовільному стані. Фіг. 1 2 29898 Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gastrointestinal elastic clamp

Автори англійською

Pivtorak Volodymyr Iziaslavovych, Zhuchenko Serhii Pavlovych, Vovk Mykhailo Mykhailovych, Nazarenko Denys Oleksandrovych

Назва патенту російською

Желудочно-кишечный эластичный зажим

Автори російською

Пивторак Владимир Изяславович, Жученко Сергей Павлович, Вовк Михаил Михайлович, Назаренко Денис Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/08, A61B 17/11

Мітки: шлунково-кишковий, еластичний, затискач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-29898-shlunkovo-kishkovijj-elastichnijj-zatiskach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шлунково-кишковий еластичний затискач</a>

Подібні патенти