Спосіб оптимізації масового вирощування ектопаразита dibrachus cavus walk.

Номер патенту: 29787

Опубліковано: 25.01.2008

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оптимізації масового вирощування ектопаразита Dibrachus cavus Walk., що включає використання природних популяцій комах, який відрізняється тим, що як комаху-хазяїна використовують гусениць дубового шовкопряда моновольтинної породи Поліський тассар (Antheraea pernyi G.-M.), а після запліднення самиць ектопаразита підживлюють водним розчином нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,003...0,05 %.

Текст

Спосіб оптимізації масового вирощування ектопаразита Dibrachus cavus Walk., що включає 3 29787 та старши х віків дубового шовкопряда (Antheraea pernyi), моновольтинної вітчизняної породи Поліський тассар, розвиватись у них, закінчувати онтогенез, давати плодовите потомство. Дочірні покоління дібрахіса, що розвивались в організмі гусениць дубового шовкопряда, характеризувались вираженими адаптивними властивостями, широкою нормою реакції організму. Максимальна репродуктивна здатність організму самиць, їх рухова активність та конкурентоспроможність досягалась завдяки використанню дієти для імаго у складі водного розчину нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,003...0,05%, як складовий елемент способу. Експериментально оптимізовано процес масового вирощування ектопаразита дібрахіса, внаслідок вирощування його в організмі гусениць дубового шовкопряда моновольтинної вітчизняної породи Поліський тассар. Організм гусениць дубового шовкопряда забезпечує, сумісно з оригінальною дієтою у складі способу максимальну продуктивність, оптимізує визначальні параметри біологічного та технологічного характеру лабораторної культури дібрахіса, чим вигідно відрізняє спосіб від його аналогів. Приклад Типова біолабораторія, де вирощують популяції ентомофагів для контролю чисельності шкідливих комах в агроценозах. Культура ектопаразита гусениць дібрахіса (Dibrachus cavus Walk.). Оптимальні гідротермічні умови, фотоперіод. Експери 4 ментально обґрунтовували оптимальні параметри масового вирощування дібрахіса, у складі способу. Його дієвість та позитивний результат. Паралельно в біолабораторії в марлевих садках на букетах із гілок берези, вирощували гусениць дубового шовкопряда, вітчизняної породи Поліський тассар. При пере линянні гусениць дубового шовкопряда на четвертий вік, їх відокремлювали по 5 гусениць у садок, куди запускали запліднену самицю дібрахіса. Всього було 10 повторностей. Сумісно гусениць шовкопряда та самиці дібрахіса утримували до закінчення життя гусениць. Для об'єктивної оцінки дієвості та величини позитивного результату способу, паралельно вирощували дібрахіса згідно способу-найближчого аналога. Крім того, оцінювали ефективність окремо одного елементу способу, коли дібрахіса вирощували в організмі гусениць дубового шовкопряда, але без додавання імаго дієти у вигляді водного розчину нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,003...0,05%. Отриманий цифровий матеріал опрацьовували ста тистично. Результати обґрунтування способу наведено у таблиці. Позитивний результат внаслідок реалізації способу полягає у тому, що плодючість самиць паразита становила 226,8 яєць на одну самицю. У одній гусениці шовкопряда розвивалось, в середньому 21,6 особин дібрахіса. Рівень загального зараження гусениць становить 89,6%. Таблиця Результати обґрунтування способу вирощування ектопаразита дібрахіса Завершили Заражено розвиток Способи, що гусениць особин па- Плодючість Деформовано пропонується дібрахісом разита у яєць/сам. особин паразита, % одній гусе% ниці, шт. Комаха-хазяїн - гусениці дубового шовкопряда; Дієта для імаго - нативна 89,6 21,6 226,8 3,7 ДНК у концентрації 0,0030,05% (Спосіб, що пропонується) Комаха-хазяїн - гусениці дубового шовко78,5 16,1 174,8 9,8 пряда (Елемент способу) Спосібпрототип 75,5 7,7 102,2 8,8 НІР05 5,9 4,1 13,2 2,8 Рухова акти- Конкурентоспроможність вність імаго паразита паразита Інтенсивна впродовж Висока, дочірні покоління репродукти- закріплюються в агроцевного пері- нозах оду Посередня у Незначна, тільки 35-40% перші 4-5 самиць спаровуються з днів життя природними самцями самиць Помірна у перші 5-6 днів життя імаго Посередня, 45-50% самиць спаровуються з природними самцями 5 29787 Для порівняння, ці показники для способупрототипу становили відповідно: 102,2 яйця, 7,7 особин та рівень загального зараження гусениць 75,5%. За усіма цифровими показниками отримано статистично вірогідна різниця, що свідчить про очевидні переваги запропонованого способу. Реалізація лише окремого елементу способу не дозволила отримати оптимальний позитивний результат. Дочірні покоління дібрахіса, вирощені згідно запропонованого способу характеризувались інтенсивною руховою активністю та конкурентоспроможністю в агроценозах. Вони спаровувались з природними популяціями дібрахіса. Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 6 Таким чином, обґрунтовано ефективний та технологічний спосіб оптимізації масового вирощування ектопаразита Dibrachus cavus Walk., з вираженим позитивним результатом. Важливо при цьому те, що складова частина способу - комахахазяїн дубовий шовкопряд - вітчизняної моновольтинної породи Поліський тассар, адаптована для вирощування в Україні і основне його призначення - отримання натуральної шовкової сировини - чесучі, гусениці цього виду, як складова частина способу використовуються за новим призначенням. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to optimize mass growing of ectoparasite dibrachus cavus walk.

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ оптимизации массового выращивания эктопаразита dibrachus cavus walk.

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: dibrachus, ектопаразита, спосіб, оптимізації, вирощування, cavus, walk, масового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-29787-sposib-optimizaci-masovogo-viroshhuvannya-ektoparazita-dibrachus-cavus-walk.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оптимізації масового вирощування ектопаразита dibrachus cavus walk.</a>

Подібні патенти