Спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми (hymenoptera, trichogrammatidae)

Номер патенту: 29746

Опубліковано: 25.01.2008

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає штучне розселення в агроценози яєць комах-хазяїнів, який відрізняється тим, що щойно відкладені яйця дубового шовкопряда (Antheraea pernyi G.-M.), моновольтинної породи Поліський тассар, розселяють в агроценози з розрахунку 7-10 яєць шовкопряда на кожен кущ ягідників, причому яйця дубового шовкопряда закріпляють з південної сторони всередину куща у два прийоми, за 5-7 днів до початку яйцекладки та в період масової яйцекладки лускокрилих шкідників.

Текст

Спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає штучне розселення в агроценози яєць комах-хазяїнів, який відріз 3 29746 4 вого шовкопряда закріпляють з південної сторони спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних всередину куща у два прийоми, за 5-7 днів до попопуляцій трихограми, котрі паразитують в яйцях чатку яйцекладки та в період масової яйцекладки цих видів. Для цього, в лабораторних умовах лускокрилих шкідників. отримували яйця дубового шовкопряда вік яких не Експериментально у складі способу, досягаперевищував одн у добу. Готували картки з цупкого ється можливість спрямованого відбору високопаперу, на які наклеювали з допомогою клею ПВА життєздатних популяцій трихограми, шляхом їх по 5-7 яєць шовкопряда і розселяли на кущі чорної приваблювання на попередньо експоновані в агсмородини з південної сторони всередину куща. роценози щойно відкладені яйця дубового шовкоРозселення проводили у два прийоми, перше розпряда (Antheraea pernyi G.-M.) моновольтинної селення проводили за 5-7 днів до початку яйцевітчизняної породи Поліський тассар. Використокладки, друге - в період масової яйцекладки привується, встановлена нами закономірність, яка родних популяцій лускокрилих шкідників. полягає у тому, що яйця дубового шовкопряда Дієвість способу та позитивний результат оцівкриті щільним хітиновим покривом і відкласти у нювали шляхом порівняння результатів способу з них яйця, попередньо зробивши в хітиновій обонайближчим аналогом. Передбачався також варілонці отвір, можуть лише високожиттєздатні самиант, де використовували лиш елемент способу. У ці. Таким чином, використання цієї закономірності даному випадку проводили тільки одне розселену складі способу, дозволяє здійснювати спрямованя яєць шовкопряда за 5 днів до початку яйцекланий відбір високожиттєздатних популяцій триходки шкідників. Запропоновані тестові показники грами. найбільш об'єктивно дозволяють оцінювати позиСпрямований відбір високожиттєздатних потивний результат способів. Отриманий цифровий пуляцій трихограми проводять, використовуючи матеріал обробляли статистично. Результати додля цього попередньо отримані яйця дубового сліджень наведено у таблиці. шовкопряда, вік яких не перевищує одну добу. Встановлено, що реалізація способу дозволяє Яйця з допомогою клею закріпляють на смужки здійснювати спрямований відбір високожиттєздатцупкого паперу і експонують в агроценози. На них них популяцій трихограми. Це ілюструють матеріреагують різноманітні популяції трихограми, але али наведені у таблиці. Дійсно, розселення яєць заражають лише високожиттєздатні самиці парадубового шовкопряда приваблювало природну зита, котрі роблять в хітиновій оболонці отвір і популяцію трихограми, зокрема її високожиттєздавідкладають свої яйця в яйця дубового шовкопрятну частину. Популяціям трихограми характерна да. Суттєвим є те, що дочірні покоління трихогранеузгодженість у строках розвитку їх природних ми, котрі відродились з паразитованих яєць дубохазяїв. вого шовкопряда характеризуються як Особини, що відродились рано весною, в освисокожиттєздатні і ефективно контролюють чисеновному заражали яйця дубового шовкопряда на льність. шкідливих лускокрилих агроценозів. Сут30,6%, тоді як згідно способу-прототипу, цей покатєвим є також те, що складова частина способу є зник становив лише 10,2%. Дочірні особини висодубовий шовкопряд вітчизняної моновольтинної кожиттєздатних популяцій ефективно заражали породи Поліський тассар, технологія вирощування природні популяції шкідливих лускокрилих на 29,8, якого налагоджена на малоцінних (граб, береза, тоді як у прототипі на 7,6%. Відповідно характерверба) лісових породах. ним показником була чисельність домінуючих лусПриклад. Агроценоз насаджень чорної сморококрилих шкідників. У варіанті, де використовувавдини. Моніторинг комплексу шкідливих видів. ся спосіб, їх рівень не досягав порогового, тоді як у Встановлено наявність п'яти видів листокруток: способі-прототипі чисельність їх була значною. розанова, смородинова, строкато-золотиста, сітТаким чином, реалізація способу в заявлених часта та заморозкові, інші лускокрилі шкідники: параметрах забезпечує спрямований, довготривасмородинова брунькова міль, аґрусова вогнівка, лий відбір високожиттєздатних популяцій трихосмородинова склівка та інші види. Чисельність їх грами, котрі забезпечують тривалу реалізацію щорічно в період цвітіння та дозрівання урожаю комплексу лускокрилих шкідників чорної смородиперевищувала порогові рівні. Обґрунтовували ни. 5 29746 6 Обґрунтування способу спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми Заражено яєць луско- Чисельність домінуючих лускокрилих крилих комах, % шкідників, екз./кущ Способи, що поПриродні рівнюються Дубового Смородинова Листокрутки Молі Вогнівки шовкопряда лускокрилі склівка види Розселення в агроценози яєць дубового шо вкопряда; яйця за30,6 29,8 3,2 1,8 0,9 1,5 кріпляють всередині куща у два прийоми (Спосіб, що пропонується) Одноразове розселення на кущі яєць дубового 8,5 7,2 5,6 3,4 2,2 3,1 шовкопряда (Елемент способу) Спосіб-прототип 10,2 7,6 6,4 5,9 6,2 3,7 НІР 05 3,1 2,8 1,8 1,3 0,5 1,2 Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Позитивний результат Внаслідок міцного хоріону на яйцях шовкопряда, їх заражають тільки високожиттєздатні популяції трихограми. Їх дочірні покоління контролюють шкідливих лускокрилих комах Реалізація тільки елементу способу не забезпечує відбір популяцій трихограми Спосіб не забезпечує спрямований відбір життєздатних популяцій трихограми Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for directed selection of highly viable populations of trichogramma (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ направленного отбора высокожизнеспособных популяций трихограммы (hymenoptera, trichogrammatidae)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: високожиттєздатних, спосіб, трихограми, популяцій, trichogrammatidae, спрямованого, hymenoptera, відбору

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-29746-sposib-spryamovanogo-vidboru-visokozhittehzdatnikh-populyacijj-trikhogrami-hymenoptera-trichogrammatidae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спрямованого відбору високожиттєздатних популяцій трихограми (hymenoptera, trichogrammatidae)</a>

Подібні патенти