Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для виготовлення штапельного волокна із гірських порід, який містить корпус індукційної печі, тигель теплообмінний, кришку індукційної печі, кришку тигля теплообмінного, індуктор, дренажні канали тигля теплообмінного, плавильну ванну, дно індукційної печі, який відрізняється тим, що кришка тигля теплообмінного коаксіально вмонтована в порожнину тигля теплообмінного і виконана з можливістю проходу через неї, при цьому труба знизу проходить через порожнину тигля теплообмінного і входить в отвір дна індукційної печі, а зверху виходить в навколишнє середовище, а нижня частина труби забезпечена зовні термо- та хімічностійким в розплаві ізоляційним шаром, при цьому дно індукційної печі в центрі забезпечене коаксіальним отвором, сполучаючим порожнину тигля теплообмінного з навколишнім середовищем, а нижня частина дна індукційної печі забезпечена внутрішнім кільцевим виступом, в отвір якого концентрично вмонтована труба кришки тигля теплообмінного, а знизу внутрішній кільцевий виступ забезпечений конусними виступами, кожен з яких забезпечений вертикальною канавкою, сполученою з простором тигля теплообмінного, при цьому концентрично внутрішньому кільцевому виступу знизу дно індукційної печі забезпечене зовнішнім кільцевим виступом, з конусними виступами знизу, кожен з яких забезпечений вертикальною канавкою, яка сполучає порожнину тигля теплообмінного з конусним виступом, а кришка індукційної печі забезпечена тангенційно вмонтованим патрубком прийому подрібненої сировини, при цьому стінка тигля теплообмінного забезпечена дренажними каналами з нахилом їх до центра дна під кутом, більшим від 10°, а корпус індукційної печі змонтований на дні індукційної печі коаксіально тиглю теплообмінному з можливістю створення плавильної ванни.

Текст

Пристрій для виготовлення штапельного волокна із гірських порід, який містить корпус індукційної печі, тигель теплообмінний, кришку індукційної печі, кришку тигля теплообмінного, індуктор, дренажні канали тигля теплообмінного, плавильну ванну, дно індукційної печі, який відрізняє ться тим, що кришка тигля теплообмінного коаксіально вмонтована в порожнину тигля теплообмінного і виконана з можливістю проходу через неї, при цьому тр уба знизу проходить через порожнину тигля теплообмінного і входить в отвір дна індукційної печі, а зверху ви ходить в навколишнє середовище, а нижня частина труби забезпечена U 2 (19) 1 3 29160 зовнішньою стінкою ванни, теплову жаростійку ізоляцію, канавки в стінці тигля, сушильний пристрій, газові пальники, водоохолоджувальний індуктор, плавильну ванну. Такий пристрій знайшов використання для приготування розплаву із гірських порід. Недоліком його являється те, що розплави із гірських порід негативно діють на живильники, які використовують для ви готовлення як штапельних так і неперервних волокон, що швидко приводить до їх непридатності при взаємодії розплаву з матеріалами, з яких виготовляють живильник. Це значно зменшує термін використання живильників, що приводить до збільшення собівартості виготовляємих скловолокон із розплавів гірських порід, що обмежує розширення сфери застосування індукційних плавильних пристроїв. Задачею корисної моделі “Пристрій для виготовлення штапельного волокна з гірських порід" є розширення сфери використання індукційних плавильних пристроїв та зниження собівартості виготовляємих штапельних та неперервних волокон із розплавів гірських порід. Поставлену задачу вирішують шляхом того, що пристрій для виготовлення скловолокон із гірських порід, який включає корпус індукційної печі, кришку та дно індукційної печі, патрубок кришки, тигель теплообмінний, кришку тигля теплообмінного, дренажні канали тигля теплообмінного, індуктор, плавильну ванну, дно індукційної печі, а кришка тигля коаксіально вмонтована в порожнину тигля теплообмінного і виконана в вигляді труби співвісно закріпленої в кришці тигля теплообмінного, яка внизу входить в отвір дна індукційної печі, а зверху ви ходить через кришку тигля теплообмінного в навколишнє середовище, при цьому нижня частина труби, в порожнині тигля теплообмінного зовні забезпечена термостійким та хімічностійким ізоляційним шаром, а дно індукційної печі забезпечене коаксіальним отвором, сполучаючим порожнину тигля теплообмінного з навколишнім середовищем, при цьому внизу дно індукційної печі забезпечене внутрішнім кільцевим виступом в отвір якого концентрично входить нижній кінець труби кришки тигля теплообмінного, а знизу внутрішній кільцевий виступ забезпечений конусними виступами, кожен з яких забезпечений вертикальною канавкою, при цьому концентрично внутрішньому кільцевому виступу. Знизу дно індукційної печі забезпечене конусними виступами, кожен з яких забезпечений вертикальною канавкою з можливістю проходу розплаву з порожнини тигля теплообмінного на конусні виступи, а кришка індукційної печі забезпечена тангенційно вмонтованим патрубком прийому подрібненої сировини, при цьому стінка тигля теплообмінного забезпечена дренажними каналами з нахилом їх до центру дна під кутом більшим 10°, а корпус індукційної печі змонтований на дні індукційної печі коаксіально тиглю теплообмінному з можливістю створення плавильної ванни. Виконання кришки тигля теплообмінного вмонтованої коаксіально в порожнину тигля 4 тепплообмінного в виконаною в вигляді тр уби співвісно закріпленої в кришці тигля теплообмінного, яка знизу входить в отвір дна індукційної печі дає можливість через трубу подавати в зону формування струменів розплаву із гірської породи стиснене повітря, яке частково підігрівається за рахунок дії магнітноелектичних хвиль, які додатково підігрівають високошвидкісний енергоносій, що позитивно сприяє зменшенню діаметра виготовляємого штапельного волокна та збільшенню його довжини. В результаті появляється реальна змога з допомогою пристрою для виготовлення штапельного волокна із гірських порід виготовляти задовільної якості надтугоплавкі волокна. Забезпечення дна індукційної печі знизу та зовнішнім концентричними виступами, кожен з яких забезпечений конусними виступами з вертикальними канавками проходу розплаву дає змогу одночасно формувати струмені розплаву великої кількості, які одночасно роздуваються попередньо підігрітимвисокошвидкісним енергоносієм сприяє підвищенню продуктивності виготовляємих волокон та зниженню їх собівартості при одночасному підвищенні їх якості та розширенні сфери використання. Забезпечення кришки індукційної печі тангенційно вмонтованим патрубком прийому подрібненої сировини дає змогу рівномірного розподілу осаджувальної сировини в плавильній ванні, що дає змогу оплавляти сировину не тільки від стінок тигля теплообмінного, а і в процесі осадження сировини, яка подається через потенційно вмонтований патрубок, що сприяє підвищенню продуктивності виготовлення розплаву та рівномірності його оплавлення. Забезпечення стінки тигля теплообмінного дренажними каналами з нахилом їх до центра дна під кутом більшим 10° дає змогу зменшити спротив поступанню розплаву в порожнину тигля теплообмінного, що сприяє підвищенню продуктивності роботи пристрою для виготовлення штапельного волокна із гірських порід та зменшенню собівартості виготовлення розплаву. Пристрій для виготовлення штапельного волокна із гірських порід приведено на Фіг.1 в розрізі. Пристрій для виготовлення штапельного волокна із гірських порід включає кришку індукційної печі 1, тангенційний патрубок 2, плавильну ванну 3, ти гель теплообмінний 4, корпус індукційної печі 5, індуктор 6, дренажні канали 7, порожнину тигля теплообмінного 8, кришку тигля теплообмінного 9, труби 10, дно 11 індукційної печі, зовнішній кільцевий виступ 12, внутрішній кільцевий виступ 13, отвір дна індукційної печі 14, конусні виступи 15, теплоізоляційний шар 16, вертикальні канавки 17. Працює пристрій для виготовлення штапельного волокна із гірських порід таким чином. По тангенційному патрубку 2 кришки індукційної печі 1 струмені стисненого повітря подають подрібнену до десятків мікрон сировину яка розподіляється рівномірно в плавильній ванні 5 29160 3. Від індуктора 6 в корпусі індукційної печі 5 електромагнітні хвилі проходять через плавильну ванну і концентруються на зовнішній поверхні тигля теплообмінного 4, внаслідок чого зовнішня поверхня тигля теплообмінного нагрівається до 2000°С. Від нагрітої зовнішньої поверхні тигля теплообмінного тепло передається подрібненій гірській породі, яка оплавляється і стікає по цій поверхні на дно 11 індукційної печі та по дренажним каналам 7 заповнює порожнину тигля теплообмінного 8. Отриманий розплав із гірської породи під дією тиску стовпа розплаву по вертикальним канавкам 17 направляється на конусні виступи 15 зовнішнього кільцевого виступу 12 та внутрішнього кільцевого виступу 13, і стікаючи з них створює струмені розплаву. На сформовані струмені розплаву по трубі 10 в кришці тигля теплообмінного 9 подають газовий енергоносій, який від контакту з порожниною тигля теплообмінного нагрівається до температури 500700°С, що в процесі роздуву струменів розплаву створює вигідні умови для зниження діаметру штапельного волокна, яке формується в зоні витягування його із розплаву. Для збільшення терміна використання пристрою для виготовлення штапельного волокна із гірських порід труба зовні в місці контакту її з розплавом гірських порід забезпечена теплоізоляційним шаром 16, що також сприяє зменшенню собівартості виготовлення штапельних волокон із гірських порід. Таким чином пристрій для виготовлення штапельних волокон із гірських порід дає можливість виготовляти штапельні волокна підвищеної термостійкості. Наприклад, базальтових, мулітови х. При цьому їх собівартість значно зменшується за рахунок запропонованій конструкції, яка відрізняється простотою, компактністю і надійністю в роботі та підвищеною продуктивністю. Запропонована конструкція вигідно відрізняється від відомих тим, що вона володіє можливістю використання знизу додаткового дуттьового пристрою, що може дати не тільки збільшення продуктивності виготовлення штапельного волокна, а і підвищення його якості, наприклад, збільшення довжини волокон та зменшення їх діаметру при незначному збільшенні використовуваного енергоносія. 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism for production of staple fiber from rocks

Автори англійською

Chuvashov Yurii Mykolaiovych, Havryliuk Mykola Semenovych, Yaschenko Olha Mykhailivna, Gorbachova Ludmila Oleksiivna, Koshelenko Nataliia Ivanivna, Diduk Iryna Ivanivna

Назва патенту російською

Устройство для изготовления штапельного волокна из горных пород

Автори російською

Чувашов Юрий Миколайович, Гаврилюк Николай Семенович, Ященко Ольга Михайловна, Горбачова Людмила Алексеевна, Кошеленко Наталия Ивановна, Дидук Ирина Ивановна

МПК / Мітки

МПК: C03B 37/00, C03B 5/00

Мітки: виготовлення, гірських, порід, штапельного, пристрій, волокна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-29160-pristrijj-dlya-vigotovlennya-shtapelnogo-volokna-iz-girskikh-porid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виготовлення штапельного волокна із гірських порід</a>

Подібні патенти