Номер патенту: 29116

Опубліковано: 16.10.2000

Автор: Товщик Борис Степанович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій до фрезерного верстату, вміщаючий шаблон, упорне кільце, який відрізняється тим, що пристрій вміщає упорний висувний брусок, стояк і рамку, один бік якої шарнірне прикріплений на стояку, другий має знімний обертаючий центр і шпиндель з знімними шаблоном і шпиндельною насадкою, при цьому пересування шпинделя вздовж вісі його обертання і само обертання ведеться ручкою з кулачком, який входить в зацепления з шпинделем.

Текст

29116 Винахід відноситься до області деревообробки і може бути використаний на фрезерному верстаті для виготовлення деталей тіл обертання (баляси-ни, ручки, шахові фігури і т.п.) замість використан-ня для цієї мети токарного верстату, і для обробки деталей по замкнутому або незамкнутому контурі. Відомі шаблони для обробки деталей по кіль-цю на фрезерному верстаті (див. книгу В.Е. Кузне-цов и др. "Справочник мебельщика. Конструкции и функциональные размеры. Материалы. Техноло-гия производства" 2-е изд. перераб. - М.: Лесн. пром-ть, 1985. - С. 200, 201). Недостаток шаблонів - неможливість обробки за їх допомогою на фрезерному верстаті деталей тіл обертання і деталей інших видів по замкнутому або незамкнутому контурі. Мета винаходу - розширення технологічних можливостей фрезерного верстату, тобто - виго-товлення на ньому деталей тіл обертання замість використання для цієї мети токарного верстату і для обробки деталей інших видів по замкнутому або незамкнутому контурі. Поставлена мета досягається використанням конструкції пристрою до фрезерного верстату, складеної із упорного кільця, упорного висувного бруска, стояка і рамки, один бік якої шарнірно при-кріплений на стояку, другий - має внизу обертаю-чий центр і вверху підпружинений шпиндель зі зні-мними шпиндельною насадкою і шаблоном. При цьому пересування шпинделя вздовж вісі його обертання і саме обертання ведеться ручкою з ку-лачком, який входить в зачеплення з шпинделем. На фіг. 1 зображений пристрій до фрезерного верстату. На фіг. 2 - вид А на фіг. 1. Пристрій складається із упорного кільця 1, упорного висувного бруска 2, стояка 3 з втулками 4 і рамки. В оклад рамки входять верхній 5 і нижній 6 бруски, гвинт 7 настройки на розмір довжини заго-товки, палець 8 і огорожа з рукояткою 9. Один бік рамки прикріплений шарнірно на стояку, другий внизу має знімний обертаючий центр 10, а вверху - шпиндельний корпус 11, жорстко прикріплений до бруска 5 рамки. В шпиндельному корпусі знаходиться шпин-дель 12 з одітою пружиною для постійного підтис-кування його до кулачка ручки 13. До шпиндельно-го корпусу з можливістю обертатися через анти-фрикційні кільця з допомогою накидної 14 і контр 15 - гайок прикріплена чашка 16 в прорізу якої на вісі 17 розміщений кулачок з ручкою, який входить в шліц шпинделя. До нижньої частини шпинделя прикріплена шпиндельна насадка 18 і шаблон 19. Для можливості одержання при фрезеруванні деталей тіл обертання і для знімання з заготовки припуску за два прийоми без переналадки (пере-сування) упорного кільця, в конструкції передба-чено упорний висувний брусок 2, глибина фрезе-рування при цьому регулюється упорним гвинтом 20. Настройка пристрою полягає в установці і фік-сації положення: а) центра 10 і шпиндельної на-садки 18 відносно один одного за допомогою гайок на гвинті 7 і втулок 4; б) упорного кільця 1 на роз-мір висоти положення шаблона і на розмір глиби-ни фрезерування; в) упорного гвинта 20 на розмір глибини фрезерування. Працюють на фрезерному верстаті з викорис-танням пристрою таким чином. Вихідне положення пристрою - шпиндель його розміщений найдальше від лінійки столу верстату, пристрій розжатий і ру-коятка ручки перевернута над верхнім бруском рамки. В розжатий пристрій між центром 10 і насад-кою 18 поміщають заготовку, поворотом ручки 13 її зажимають, і, держачи в цьому положенні, взяв-шись за рукоятку огорожі 9, повільно подають на обертаючу фрезу до упору, після чого поворотом ручки 13 навкруги вісі шпинделя обробляють заго-товку. Потім переміщують пристрій в вихідне по-ложення, розжимають його і виймають оброблену деталь. 29116 Фіг. 1 29116 Фіг. 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for milling machine

Автори англійською

Tovschyk Borys Stepanovych

Назва патенту російською

Устройство для фрезерного станка

Автори російською

Товщик Борис Степанович

МПК / Мітки

МПК: B27C 5/00

Мітки: верстата, фрезерного, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-29116-pristrijj-do-frezernogo-verstata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій до фрезерного верстата</a>

Подібні патенти