Спосіб лікування вертеброгенної цервікалгії, що обумовлена дегенеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функцій суглобів і м’язово-зв’язкового апарата

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування вертеброгенної цервікалгії, що обумовлена дегенеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функції суглобів м'язово-зв'язкового апарата, шляхом проведення мануальної терапії та використання міорелаксуючого препарату мідокалм і інших лікарських засобів, який відрізняється тим, що спочатку для усунення м'язового спазму мідокалм призначають для внутрішньом’язового введення протягом перших 5-7 днів в кількості 100-200 мг на добу та в кількості 150-450 мг на добу протягом наступних 6-10 днів, одночасно в проекційних зонах міжхребцевих та екстравертебральних м'язів проводять аурикулярну акупунктуру по H. Kropej, з одночасним розтягуванням екстравертебральних м'язів шляхом постізометричної релаксації, релізу і розтягування фасції по К. Монхейну та Лаве, за допомогою лазеротерапії інактивують тригерні точки в м'язах та сухожильно-м'язових переходах, з використанням денеболу проводять блокаду ноцицептивної імпульсації в дуговідросткових суглобах і міжхребцевих дисках з одночасним проведенням мануальної терапії на шийному відділі хребта в сполученні з дихальною і окоруховою синкінезією до розслаблення міжхребцевих м'язів.

Текст

Спосіб лікування вертеброгенної цервікалгії, що обумовлена дегенеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функції суглобів м'язово-зв'язкового апарата, шляхом проведення мануальної терапії та використання міорелаксуючого препарату мідокалм і інших лікарських засобів, який відрізняє ться тим, що спочатку для усунення м'язового спазму мідокалм призначають для U 2 (19) 1 3 28701 лікування цервікалгії передбачає проведення мануальної терапії та використання міорелаксуючого препарату «мідокалм» в сполученні з іншими лікарськими засобами, наприклад у ви гляді аплікацій на больові ділянки гелей і мазей, які містять нестероїдні протизапальні препарати. Основним недоліком відомого способу є недостатнє урахування ряду важливих чинників, які в тій чи меншій мірі, можуть впливати на патологічні ланки хронічної цервікалгії. Усунення цього недоліку і є основною задачею запропонованого рішення. Вирішення поставленої задачі досягається тим, що у відомому способі лікування вертеброгенної цервікалгії, що обумовлена дегенеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функцій суглобів і м'язово-зв'язкового апарата, шляхом проведення мануальної терапії та використання Міорелаксуючого препарату мідокалм та інших лікарських засобів, згідно з запропонованим рішенням, спочатку для усунення м'язового спазму мідокалм призначають для внутрішньом'язового введення протягом перших 5-7 днів в кількості 100200мг на добу та в кількості 150-450мг на добу протягом наступних 6-10 днів, одночасно в проекційних зонах міжхребцевих та екстравертебральних м'язів проводять аурикулярну акупунктур у по H. Kropej, з одночасним розтягуванням екстравертебральних м'язів шляхом постізометричної релаксації, релізу і розтягування фасції по К. Монхейну та Лаве. За допомогою лазеротерапії інактивують тригерні точки в м'язах та сухожильно-м'язових переходах, з використанням денеболу проводять блокаду ноцицептивної імпульсації в дуговідросткових суглоба х і міжхребцевих дисках з одночасним проведенням мануальної терапії на шийному відділі хребта в сполученні з дихальною і окоруховою синкінезією до розслаблення міжхребцевих м'язів. Далі процес лікування здійснюють відповідно формулі, але з урахуванням деяких особливостей. А саме: інактивацію тригерних точок в м'язах і сухожильно м'язових переходах з використанням лазеротерапії проводять за методикою, яку запропонували Зозуля І.С. і співавт. [2]. Блокаду ноцицептивної імпульсації в дуговідросткових суглобах та міжхребцевих дисках (ЦОГ-2) проводять шляхом ступінчастої терапії за допомогою денеболу, який призначають один раз на добу перорально протягом 10-14 днів. Мануальну терапію виконують, коли пацієнт лежить на спині, а голова і шия знаходяться під дією гравітаційних сил - на долонях лікаря (з метою релаксації міжхребцевих м'язів) інтегративним способом м'якотканної техніки у вигляді повільної тракції шийного відділу хребта (С2-С7) одночасно з повільним спіралеподібним рухом впродовж вертикальної осі пацієнта до досягнення релізу при ізотонічному скороченні міжхребцевих м'язів спочатку в сторону, де нема обмеження спіралеподібному руху, а потім в іншу сторону, в якій було обмеження, одночасно з 4 дихальною і окоруховою синкінезією. В фазу ізометричного напруження міжхребцевих м'язів пацієнт здійснює глибокий вдох і повільно відводить очі в сторону, в протилежну якій буде здійснюватися рух. В фазу розслаблення пацієнт здійснює повільний видох і повертає зір у вихідне положення. Таким чином після максимального зменшення м'язового спазму блокади ноцицептивної імпульсації та інактивації тригерних точок за допомогою лазеротерапії створюється можливість ефективного використання інтегративного способу мануальної терапії, м'якотканної техніки з усунення функціональних блоків суглобного та м'язово-зв'язкового генеза з одночасним відновленням спіралеподібних рухів навколо вертикальної осі пацієнта. Технічним результатом, що досягається запропонованим рішенням є забезпечення лікування вертеброгенної цервікалгії, що обумовлена дегенеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функцій суглобів і м'язово-зв'язкового апарату, шляхом здійснення комплексного лікування після попереднього усунення м'язового спазму "троссового" феномена драбинчастих м'язів та спазму міжхребцевих м'язів. Приклад 1 Пацієнт З., 48 років, доставлений на лікування з діагнозом: хронічна вертеброгенна цервікалгія з м'язово-фасціальним скаленус-синдромом і мязово-тонічним (синдром міжхребцевих м'язів), на фоні остеохондрозу шийного відділу хребта, дискоза С4-С5, протрузіі дисків С5-С6, С6-С7 з різким обмеженням активних і пасивних ротаційних, спіралевидних рухів латерофлексії вправо та тракційних пасивних рухів вздовж вертикальної вісі пацієнта. На рентгенограмі шийного відділу хребта: виявляється зниження висоти міжхребцевого диску С6-С7. Пластини, що замикаються скрлерозовані. На рівні С5-С6 виявляються остеофіти, спондилоартроз у Унковертебральний артроз. Неоптимальна статика шийного відділу хребта у вигляді зупиненого падіння наперед. Гіполордосколіоз вправо С3-С4. Гіполордосколіоз вліво С5-С7. Патобіохімічний значущий функціональний суглобовий блок С3-С4 з ротацією вліво, латерофлексією вправо, флексією і патобіомеханічно значимий функціональний м'язовий блок С5-С6 з ротацією вліво, латерофлексією вліво, флексією. На АКТ С4-С7 виявлено локальне вип'ячування диск С4-С5 назад та вправо на 5-6мм з частковим затвердіння задньої довгої зв'язки, виявлено протрузію диску С5-С6 назад на 3-4мм і підзв'язочне вип'ячування диска С6-С7 назад на 2-3мм. Різко виражений склероз в дуговідростчасти х суглобах і унковертебральних сполученнях. Хворому проводилось лікування: з метою усунення м'язового спазму хворому вводили мідокалм 100мг/ в/м протягом 7 днів, проводилась аурикулярна акупунктура по Н. Кrореі в проекційних зонах міжхребцевих і екстравертебральних (драбинчастих) м'язів протягом 40хв. щодня, з одночасним 5 28701 розтягуванням дробинчастих м'язів шляхом постізометричної релаксації, реліза і розтягування фасції по К. Монхейму і Лаве. Проводилась інактивація тригерних точок в м'язах та сухожильно-м'язових переходах з використанням лазеротерапії [Зозуля І. С. та іпівавт., 2006p.]. Купіровання больового синдрома здійснювалось за допомогою блокаторів ЦОГ-2 у вигляді перорального прийому денебола в дозі 25мг на добу. Після чого щодня проводилась мануальна терапія на шийному відділі хребта під впливом гравітаційних сил інтегративним методом м'якотканної техніки у вигляді (перемінно: ліва долоня, потім права долоня лікаря) повільної тракції шийного відділу хребта (С2-С7) в сполученні з повільним спиралевидним рухом вздовж вертикальної вісі пацієнта до досягнення реліза і розслаблення міхребцевих м'язів спочатку в ліву, потім в праву сторону, де незначне обмеження, а потім уже в праву сторону, де було обмеження ротаційного і спіралевидного руху, який усилюють дихальною і окоруховою синкінезією в фазу ізометричного напруження міжхребцевих м'язів пацієнт здійснює глибокий вдох і повільно відводить очі в сторону, в протилежну якій буде здійснюватися рух. На перший, других день під час виконання інтегративного метода м'якотканної техніки у пацієнта відмічався звуковий феномен, після якого спостерігалося збільшення об'єму ротаційних і спіралевидних рухів в шийному відділі хребта вправо від 45% до 80%. При цьому, функціональний блок суглобного (дуговідростчатого) генеза був усунений. На 6-й день у пацієнта було повністю відновлено об'єм ротаційних і спіралевидних рухів. При пасивній тракції шийного відділу хребта відмічалось зменшення напруження і спазму міжхребцевих м'язів. Відмічалась інактивація тригерних точок та больового синдрома. Рекомендовано продовжити лікування зинаксином за схемою протягом 4-х місяців. Приклад 2 Хворий М. 53 р. доставлений на лікування з діагнозом: хронічна вертеброгенна цервікалгія з м'язово-фасціальним (скаленус-синдром) і м'язово-тонічним (синдром міжхребцевих м'язів) синдромами на фоні розповсюдженого остеохондрозу хребта з переважним ураженням шийного відділу, протрузії дисків С4-С5-С6 до 34мм, спондильоза (на рівні С5-С6), спондилоартрозу з різким обмеженням рухів (ротаційних, спіралевидних, латерофлексії хворого вправо), зі стійким больовим синдромом. МРТ: на серії отриманих МР-томограм виявляється зниження висоти С3, С4, С5, С6. На передній поверхні С5-С6 виявляється масивні кісткові розростання, на рівні С3-С4 виявлено склерозовані передні продольні зв'язки. Диски С4С5-С6 утворюють центральні протрузії до 3-4мм. Спондилоартроз. Заключения: остеохондроз, спондильоз, спондилоатроз, протрузії дисків С4-С5-С6. Рентгенограма шийного відділу хребта: остеохондроз, деформуючий спондильоз, 6 спондилоартроз. Виявлена неоптимальна статика шийного відділу хребта у вигляді падіння вперед і вліво, патобіомеханічно значущий функціональний суглобовий блок С5-С6 в сторону флексії, латерофлексії вліво, ротації вправо. Для усунення м'язового спазму хворому вводили мідокалм в дозі 100мг на добу в/м, проводилась аурікулярна акупунктура по Н. Кrореі, протягом 40 хвилин., далі проводилась постізометрична релаксація, реліз і розтягування фасцій драбинчастих м'язів, інактивація тригерних точок в дробинчастих м'язах і суглобово-м'язових переходах. Для блокади ноцицептивної імпульсації хворий приймав перорально денебол в дозі 25мг один раз на добу. Хворому проводилась интегративна м'якотканна техніка у вигляді повільної тракції шийного відділу хребта в сполученні з повільним спиралевидним рухом вздовж вертикальної вісі пацієнта до досягнення реліза і розслаблення міжхребцевих м'язів спочатку в ліву сторону, потім в праву в сполученні з дихальною и окоруховою синкенізією. Під час процедури відмічалось усунення суглобового функціонального блока та значне збільшення амплітуди ротаційних та спіралевидних рухів вправо. На п'ятий день відмічалось повне відновлення ротаціних і спіралевидних рухів вздовж вертикальної вісі та регрес больового синдрома. Таким чином вирішення поставленої задачі починають з того, що спочатку з допомогою мідокалма усувають м'язовий спазм, "тросовий" феномен драбинчастих м'язів та спазм міжхребцевих м'язів. Таким чином комплексний підхід в лікуванні вертеброгенної цервікалгії направлено на усунення м'язового спазму міжхребцевих екстравертебральних м'язів, больового синдрому, інактивацію тригерних точок в м'язах і сухожильном'язових переходах дозволяє з допомогою інтегративної м'якотканної техніки усунути функціональні м'язово-зв'язкові і суглобні блоки і відновити об'єм ротаційних спіралевидних рухів в шийному відділі хребта і досягти регреса зазначених ви ще патологічних симптомокомплексів. Джерела інформації: 1. "Боль в спине. Современные подходы к диагностике и лечению", Рихтер Гедеон, К., 2006, С.3-8. 2. Патент України №21057 "Спосіб лікування тригерних точок".

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating vertebrogenic cervicalgia due to degenerative alteration of intervertebral disks with concomitant impairment of joints and locomotor apparatus

Автори англійською

Zozulia Ivan Savvovch, Bredykhin Kostiantyn Oleksandrovych, Bredykhin Oleksandr Volodymyrovych, Zozulia Andrii Ivanovych

Назва патенту російською

Способ лечения вертеброгенной цервикалгии, обусловленной дегенеративными изменениями межпозвонковых дисков в сочетании с нарушениями функций суставов и мышечно-связочного аппарата

Автори російською

Зозуля Иван Саввович, Бредихин Константин Александрович, Бредихин Александр Владимирович, Зозуля Андрей Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61F 5/00, A61N 5/00, A61H 1/00

Мітки: цервікалгії, дегенеративними, лікування, апарата, суглобів, сполученні, вертеброгенної, функцій, міжхребцевих, м'язово-зв'язкового, змінами, дисків, обумовлена, спосіб, порушеннями

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-28701-sposib-likuvannya-vertebrogenno-cervikalgi-shho-obumovlena-degenerativnimi-zminami-mizhkhrebcevikh-diskiv-v-spoluchenni-z-porushennyami-funkcijj-suglobiv-i-myazovo-zvyazkovogo-apar.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування вертеброгенної цервікалгії, що обумовлена дегенеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функцій суглобів і м’язово-зв’язкового апарата</a>

Подібні патенти