Спосіб моделювання літотропного ефекту магнітного поля

Номер патенту: 28700

Опубліковано: 25.12.2007

Автор: Ковальчук Олександр Леонідович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання літотропного ефекту магнітного поля, що включає обробку видалених із жовчного міхура або/і жовчних проток конкрементів постійним магнітним полем, який відрізняється тим, що на предметне скло наносять краплину нативної жовчі і мікропрепарат вносять у постійне магнітне поле, причому площину мікропрепарату орієнтують перпендикулярно вектору напруженості магнітного поля при експозиції впливу останнього 24 год. при напруженості магнітного поля принаймні не менше 9 кАм, а літотропний ефект оцінюють за характером деструкції лейкоцитарно-холестеринових конгломерацій методом поляризаційної флуоресценції.

Текст

Спосіб моделювання літотропного ефекту магнітного поля, що включає обробку видалених із жовчного міхура або/і жовчних проток конкрементів постійним магнітним полем, який 3 холелітогенного процесу [2, 3], а також ряду лікувальних технологій, в яких дія магнітного поля на літогенний процес опосередкується впливом поля на інші молекулярні компоненти метаболізму, наприклад, воду [4]. Виходячи з наведеного, у відомому способі моделювання літотропного ефекту магнітного поля, що включає обробку видалених із жовчного міхура або/і жовчних проток конкрементів постійним магнітним полем, відповідно до корисної моделі на предметне скло наносять краплину нативної жовчі, і мікропрепарат вносять у постійне магнітне поле, причому площину мікропрепарату орієнтують перпендикулярно вектору напруженості магнітного поля при експозиції впливу останнього впродовж 24год при напруженості магнітного поля принаймні не менше як 9кАм, а літотропний ефект оцінюють за характером деструкції лейкоцитарнохолестеринових конгломерацій методом поляризаційної флуоресценції. Перелік фігур. Фіг.1. Схема розміщення мікропрепарату жовчі в зовнішньому постійному магнітному полі (фронтальна проекція та вигляд зверху): М - феритовий кільцеподібний магніт N - стальний магніто провід G - предметне скло С - краплина нативної жовчі В - вектор магнітної індукції. Фіг.2. Полярофлуорографія. Поляризаційна флуоресценція жовчного конкременту у вигляді лейкоцитарно-холестеринової конгломерації. Люмам 8 З. Об. х 10, ок. х 20. Фіг.3. Полярофлуорографія. Деструкція лейкоцитарно-холестеринової конгломерації в результаті 1-добової експозиції мікропрепарату жовчі в постійному магнітному полі. Люмам 8 З. Об. х 10, ок. х 20. Спосіб здійснюють наступним чином. На чисте знежирене предметне скло наносять краплину нативної жовчі, після чого мікропрепарат вносять у постійне магнітне поле таким чином, щоб силові лінії поля перетинали горизонтальну площину мікропрепарату під певним кутом (оптимально - під прямим). Через 24 год. мікропрепарат досліджують у полі зору мікроскопу за методом поляризаційної флуоресценції. Звертають увагу на характер фрагментації раніше сформованих конкрементів у вигляді лейкоцитарно-холестеринових конгломерацій на окремі компоненти, зокрема, ядра лейкоцитів та їх уламки, роблять висновок про загальну інтенсивність процесу літодеструкції залежно від експозиції магнітного поля. Приклад 1 Краплину нативної жовчі, отриманої шляхом пункції з загального жовчного протоку під час оперативного втручання з приводу хронічного калькульозного холециститу за технологією мініінвазивної хірургії, нанесли на чисте знежирене предметне скло. Виготовлений у такий спосіб мікропрепарат спочатку піддавали контрольному дослідженню за методикою флуоресцентної мікроскопії: вихідне (контрольне) зображення лейкоцитарно-холестеринових конгломерацій у 28700 4 полі зору реєстрували на полярофлуорографічним методом. Після завершення контрольного дослідження мікропрепарат з краплиною жовчі помістили на феритове кільце М постійного магніту, жорстко з'єднаного з магнітопроводом N, відповідно до наведеної на Фіг.1 схеми. При цьому вектор магнітної індукції В (фронтальна проекція, Фіг.1) спрямовано під прямим кутом до горизонтальної площини предметного скла G з нанесеною на ньому краплиною жовчі G з врахуванням незначної площі краплини жовчі на предметному склі (вигляд зверху, Фіг.1) неоднорідністю постійного магнітного поля можна знехтувати. Наступної доби, тобто через 24год. мікропрепарат досліджували у поляризованому світлі за методом поляризаційної флуоресценції. При цьому звертали увагу на характер фрагментації зареєстрованих при контрольному дослідженні конкрементів у вигляді лейкоцитарнохолестеринових конгломерацій. Так, вже наступної доби мала місце структуризація вказаних конгломерацій з чітким проступанням округлих контурів окремих лейкоцитів, на що вказують типові для лейкоцитів форми клітинних ядер, а також відповідність спектрального складу їх флуоресценції до аналогічного, характерного для ядрових нуклеїнових кислот саме ізольованих лейкоцитів. Порівняно з контрольним препаратом до вміщення у сферу впливу магнітного поля (Фіг.2), при дослідженні його через 24год. (Фіг.3) спостерігали виражену фрагментацію лейкоцитарно-холестеринової конгломерації з повним відокремленням від неї окремих клітин лейкоцитів та їх уламків. Наведене явище як найхарактерніша ознака індукованого зовнішнім магнітним впливом літодеструктивного процесу, власне, і є відображенням літотропного ефекту магнітного поля. Приклад 2 Літодеструктивна дія постійного магнітного поля відносно конкрементів, видалених з жовчного міхура або/і жовчних проток, мала високий рівень відтворюваності, власне, в усіх спостереженнях - у понад 60 випадках. З одного боку, це є проявом відомої магніточутливості клітин крові, зокрема, лейкоцитів, що важливо в аспекті розуміння патогенетичної ролі цих клітин у формуванні хронічного холециститу, з іншого – об'єднання лейкоцитів у конгломерації, очевидно, набуває певного значення як патогенетична ланка. Так, у ряді випадків завдяки вивільненню з лейкоконгломератів внутрішньоклітинних протеаз може мати місце потенціювання основного патологічного процесу, або внаслідок локалізації клітин у межах конгломерацій може формуватися "холестеринова бар'єрна плівка" як прояв захисного протизапального механізму. Ці міркування можуть бути відправними у розробленні нових методів превентивної профілактики калькульозного холециститу та лікування хворих, особливо на етапі ранньої позаклінічної реабілітації, на основі використання літотропного ефекту магнітного поля. Таким чином, запропонований спосіб забезпечує інформативніший, ніж за способом 5 прототипом, методичний шлях відтворення літотропного ефекту зовнішнього магнітного поля щодо конкрементів жовчного міхура або/і жовчних проток, і може бути використаний в експериментальній і практичній медицині при розробці і впровадженні високоефективних магнітотерапевтичних методів направленої корекції структури і функції гепатобіліарної системи. Джерела інформації, які слід взяти до уваги: 1. Healing Powers of Water. How the Condition of Your Body's Water Affects Bacteria and Its Life-Long Influence on Health and Aging/© Copyright 2001 by Yoshitaka Ohno, M.D., Ph.D., and Howard Reminick, Ph.D., USA (Explore Issue: Volume 10, Number 3) 2. Ulmius J., Lindblom G., Wennerstrom H., Johansson L.B., Fontell K., Soderman O., Arvidson G. Molecular organization in the liquid-crystalline phases of lecithin-sodium cholate-water systems studied by nuclear magnetic resonance/ Biochemistry. 1982. - March 30; 21(7): 1553-1560. 3. Thurmond R. L., Lindblom G., Brown M.F. Effect of bile salts on monolayer curvature of a phosphatidylethanolamine/water model membrane system/ Biophys J. 1991.- September; v. 60(3): 728732. 4. Water Treatment Units. Product Enquiry, e-mail address: Inertialessworld@yahoo.com www. Inertialess Drive - Water Treatment Units.htm [26.05.2007]. 28700 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for modeling lithotropic effect of magnetic field

Автори англійською

Kovalchuk Oleksand Leonidovych

Назва патенту російською

Способ моделирования литотропного эффекта магнитного поля

Автори російською

Ковальчук Александр Леонидович

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/00, A61N 2/00, G01N 33/48

Мітки: літотропного, моделювання, спосіб, поля, магнітного, ефекту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-28700-sposib-modelyuvannya-litotropnogo-efektu-magnitnogo-polya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання літотропного ефекту магнітного поля</a>

Подібні патенти