Спосіб лікування вестибулярного положення іклів позиціонерами-трейнерами

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування вестибулярного положення іклів шляхом нормалізації положення їх в зубному ряду, який відрізняється тим, що як функціональні пластинки використовуються позиціонери-трейнери-моноблоки, що виготовлені виробничим способом з еластоіономерного поліуретану.

Текст

Спосіб лікування вестибулярного положення іклів шляхом нормалізації положення їх в з убному ряду, який відрізняється тим, що як функціональні пластинки використовуються позиціонери-трейнери-моноблоки, що виготовлені виробничим способом з еластоіономерного поліуретану. (19) (21) a200605979 (22) 30.05.2006 (24) 25.12.2007 (72) ЛИХОТА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ЛИХОТА КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ЛИХОТА СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, UA, МЕЛЬНИК ІРИНА ВАСИЛІВНА, U A (73) УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ, U A 3 Зубна формула: 28635 7654321 1234567 765432111234567 ікла на верхній щелепі орізались вестибулярне, місце для них у зубній дузі відсутнє, тісне положення передніх зубів. Коронкові частини іклів мають мезіальний нахил до оклюзійної площини на 7мм більше за норму; відстань лівого ікла від оклюзійної площини до 5-6мм; відстань правого 7-8мм - глибока оклюзія. Рентгенологічно: на ортопантомограмі виявлена наявність зачатків третіх молярів на обох щелепах; корені верхніх іклів мають правильну форму з дистальним нахилом, апікальні отвори не закриті. Діагноз: глибока оклюзія, вестибулярне положення верхніх іклів з відсутністю місця для них у зубному ряду, розташування їх від оклюзійної площини на 5-6мм лівого ікла і 7-8мм правого ікла з мезіальним нахилом коронкової частини на 7мм більшим за норму. Для лікування вестибулярного положення іклів була накладена брекет-система і позиціонер Т4В, контроль проведено через 3 місяці. 13 зуб перемістився в зубний ряд, 23 знаходився на висоті 5мм. Рекомендовано продовжувати носити апарат. Через 4 місяці 23 зуб був розташований в зубному ряду, верхні зуби перекривали нижні на 1/3, тобто зуби переведені в фізіологічну оклюзію (Фіг.1, 2). Пацієнт В. -14 років. Вестибулярне положення верхніх іклів. Фіг.1 до лікування, Фіг.2 після лікування. Пацієнтка М. - 11 років, історія хвороби №116, звернулась на кафедру стоматології інституту стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика зі скаргами на естетичний недолік -аномальне положення верхнього правого ікла та асиметрію обличчя. З анамнезу: у матері дистальне положення зубів, тимчасові та постійні зуби крім правого верхнього ікла прорізувалися своєчасно. З 5 років лікує зуби вражені карієсом. 31 зуб частково прорізався в 11 років вестибулярно. Пацієнт має шкідливу звичку - закусювання твердих предметів (олівець, ручка, то що). Об’єктивно: асиметрія обличчя спостерігається зміщення нижньої щелепи назад (дистально). Зубна формула: 6543211234567 765432111234567 Різцеві лінії не співпадають. Центральні різці знаходяться в оральному положенні, перекриті верхніми центральними різцями на 2/3, відстань між зубними рядами складає 6-7мм. 13 зуб прорізався на 1/3 довжини коронки. Другі різці розташовані з палатинальним нахилом до зубного ряду нижньої щелепи. Коронка 23 зуба прорізалася повністю, немає повного змикання з нижнім іклом. Рентгенологічно: на ортопантомограмі та внутрішньоротових рентгенограмах корені іклів мають правильну анатомічну форму, корінь 13 зуба знаходиться в стадії несформованої верхівки, 4 23 - в стадії незакритої верхівки. 25 зуб потребує ендодонтичного лікування. Діагноз: дистальна оклюзія, оральне положення нижніх різців, вестибулярне положення правого ікла без дефіциту місця в зубному ряду, 13 зуб знаходиться на відстані 6мм від оклюзійної площини. Лікування: після обстеження хворому призначений позиціонер - трейнер Т4А. Контроль проведений через три місяці. Оральне положення нижніх різців змінилося - зуби знаходяться в зубному ряду. Коронка 13 зуба прорізалася повністю, відстань від оклюзійної площини складає 3мм. Рекомендовано продовжувати носити трейнер. Контроль через рік - 13 зуб знаходиться в зубному ряду, фізіологічна оклюзія зубних рядів. Джерела інформації: 1. Гризодуб В.И., Бочарова Э.В. Комплексное лечение аномалий положения отдельных зубов во фронтальном участке //Вісник стоматології. - 2001. - №5. - С.192 - 193 - аналог. 2. Губанова О.И. Безэкстракционное лечение дистальной окклюзии, осложненной вестибулярным положением клыков верхней челю сти //Вісник стоматології. - 2000. - №2. - С.43-46 аналог. 3. Канюра О.А. Особливості лікування вестибулярного положення іклів у віковому аспекті. Автореф. дис. канд. мед. наук. К.: 2005. 16с. - аналог. 4. Патент на корисна модель №44634 А Україна. Пристрій для лікування вестибулярного положення зубів //Фліс П.С., Дорошенко СІ., Ращенко Н.В., Канюра О.А., Садек Х.С. – М: Опубл.15.04.02, бюл. №4. - прототип. 5. Патент на корисна модель №6283 9А. Пристрій для лікування високо вестибулярно розташованих зубів //Дорошенко С.І., Канюра О.А., Бабаскін Ю.Л. // опубл. 15.12.03, бюл. №12 прототип. 6. Персии Л.С. Ортодонтия. Лечение зубочелюстных аномалий. -М: Научно-издательский центр «Инженер», 1998. - 295с. - аналог. 5 28635 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting vestibular position of canines with aid of training positioning plates

Автори англійською

Lykhota Andrii Mykolaiovych, Lykhota Kostiantyn Mykolaiovych, Lykhota Serhii Andriiovych, Melnyk Iryna Vasylivna

Назва патенту російською

Способ лечения вестибулярного положения клыков позиционерами-трейнерами

Автори російською

Лихота Андрей Николаевич, Лихота Константин Николаевич, Лихота Сергей Андреевич, Мельник Ирина Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/00

Мітки: спосіб, позиціонерами-трейнерами, іклів, вестибулярного, лікування, положення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-28635-sposib-likuvannya-vestibulyarnogo-polozhennya-ikliv-pozicionerami-trejjnerami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування вестибулярного положення іклів позиціонерами-трейнерами</a>

Подібні патенти