Система електропостачання дугової електропечі постійного струму

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система електропостачання дугової електропечі постійного струму, що містить трифазну систему напруг, однофазні некеровані випрямлячі змінного струму у постійний, до виводів яких приєднані електроди дугової електропечі через струмопроводи короткої мережі, яка відрізняється тим, що додатково містить трифазний пічний трансформатор, блок задання режимів, блок керування, шість однофазних струмообмежуючих реакторів, які приєднані до виходів однофазних некерованих випрямлячів змінного струму у постійний, сполучених послідовно з електродами дугової електропечі постійного струму через струмопроводи короткої мережі і додаткові три електроди, при цьому виходи трифазного джерела напруги сполучені із входами первинної обмотки пічного трансформатора, сполученої за схемою "трикутник", до виводів вторинних обмоток пічного трансформатора приєднані відповідні входи однофазних випрямлячів змінного струму в постійний, а шість виходів трьох однофазних випрямлячів через однофазні струмообмежуючі реактори приєднані до входів струмопроводів короткої мережі, виходи яких приєднані до електродів дугової електропечі, розміщених рівномірно над поверхнею шихти, до входів приводів електродів приєднані виходи блока керування, перші входи якого сполучені із виходами блока задання режимів, а другі входи сполучені із виходами задавачів струму.

Текст

Система електропостачання дугової електропечі постійного струму, що містить трифазну систему напруг, однофазні некеровані випрямлячі змінного струму у постійний, до виводів яких приєднані електроди дугової електропечі через струмопроводи короткої мережі, яка відрізняється тим, що додатково містить трифазний пічний трансформатор, блок задання режимів, блок керування, шість однофазних струмообмежуючих реакторів, які приєднані до виходів однофазних некерованих випрямлячів 3 27758 4 швидше нагрівання і розтоплення металу за „зірка без нульового проводу", пічний рахунок розподілу тепла на поверхні шихти, але в трансформатор 2, через виводи вторинних той же час встановлення трьох окремих обмоток, сполучених трикутником подається однофазних трансформаторів для живлення напруга на входи трьох однофазних випрямлячів випрямлячів призводить до поглиблення 3, до кожного з виходів яких приєднано 6 несиметрії струмів системи живлення та струмообмежувальних реакторів 4, до виходів збільшення вартості печі і відповідно собівартості реакторів через коротку мережу постійного струму металу. Другим недоліком в існуючій системі приєднані шість електродів дугової електропечі 5 електропостачання печі є те, що використання (Фіг.2), вертикальним переміщенням електродів електроду, приєднаного до дна печі, через якою керує блок керування (БК) 6, один з виходів специфіку теплового режиму вимагає якого приєднаний до керівних входів регуляторів забезпечення його охолодженням, що призводить зміни напруги первинних обмоток пічного до ускладнення конструкції електропечі. трансформатора 2. До одних входів БК (6) В основу корисної моделі поставлене приєднані виходи задавачів струму (8), а до інших завдання створити систему електропостачання входів БК (6) приєднані виходи блоку задания дугової електропечі постійного струму, в якій за режимів (БЗР) 7. рахунок використання одного пічного трифазного Система електропостачання працює трансформатора та трьох пар електродів, наступним чином: від трифазного джерела рівномірно розташованих над поверхнею шихти, живлення 1 напруга подається на первинні забезпечується зменшення часу на розтоплення обмотки трифазного пічного трансформатора 2. Із металу за рахунок рівномірного розподілу вторинних обмоток пічного трансформатора 2 теплового потоку по об'єму печі, що знижує лінійні напруги поступають на входи трьох вартість пічного агрегату та зменшує рівень однофазних мостових випрямлячів 3 з виходів несиметрії струмів у системі електропостачання. яких через демпфуючі індуктивності 4 випрямлена Поставлене завдання досягається за рахунок напруга поступає через коротку мережу на окремі того, що система електропостачання дугової електроди дугової електропечі 5 (Фіг.2). Таким електропечі постійного струму, яка містить чином дугова електропіч постійного струму 5 трифазну систему напруг, однофазні некеровані (Фіг.2) містить шість електродів, що розміщені по випрямлячі змінного струму у постійний, до периметру печі із яких три електроди анодні та три виводів яких, через коротку мережу постійного електроди катодні. Натуральна індуктивність струму, приєднані три електроди дугової короткої мережі дугової електропечі 5 (Фіг.2) електропечі, додатково містить трифазний пічний виконує роль згладжувального фільтра вихідних трансформатор, обмотки якого сполучені за пульсуючих струмів однофазних некерованих схемою „трикутник-зірка", блок задання режимів, випрямлячів 3. Оскільки для випрямлення струму блок керування, шість однофазних використовується некеровані випрямлячі 3 то струмообмежуючих реакторів, вводи яких регулювання вихідної напруги випрямлячів сполучені з виводами однофазних випрямлячів здійснюється за допомогою перемикаючих анцапф змінного струму у постійний, другі виводи первинних обмоток трифазного пічного реакторів приєднані до входів струмопроводів трансформатора 2, а регулювання величини короткої мережі виходи яких приєднані до шести струму дуги здійснюється зміною довжини дуги електродів дугової електропечі, розміщених шляхом вертикального переміщення електродів за рівномірно над поверхнею шихти, до входів допомогою електроприводів, які отримують приводів електродів приєднані виходи блоку команди від блоку керування (БК) 6, який виробляє керування, перші входи якого сполучені із керуючий сигнал на основі порівняння сигналів, що виходами блоку задання режимів а другі входи поступають від блоку задання режимів 7 та сполучені із виходами здавачів струму. задавачів струму 8. За рахунок введення нових елементів та Переваги даної схеми електропостачання над заміни трьох однофазних пічних трансформаторів відомими полягають в тому, що через січення на один трифазний пічний трансформатор, а електродів протікає менша густина струму за також одного подового електрода на три умови уведення в піч великої потужності та електроди, які рівномірно розміщені над швидке нагрівання і розтоплення металу за поверхнею шихти одержана система рахунок рівномірного розподілу тепла на поверхні електропостачання дугової електропечі постійного шихти. Це дозволяє скоротити час розтоплення струму, що забезпечує зменшення часу на металу майже на 10% і знизити споживання розтоплення металу в печі за рахунок рівномірного електроенергії на один цикл топлення майже на розподілу теплового потоку по її об'єму, що знижує 12%. капітальні затрати на виплавку сталі та зменшує рівень несиметрії струмів у системі електропостачання. На Фіг.1 представлена принципова схема системи електропостачання дугової електропечі постійного струму. Система електропостачання дугової електропечі постійного струму містить трифазне джерело живлення 1 до якого приєднаний своїми первинними обмотками, сполученими за схемою 5 27758 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Power supplying system of the dc arc furnace

Автори англійською

Hudym Vasyl Ilkovych, Stasio Roman Ivanovych

Назва патенту російською

Система электроснабжения дуговой электропечи постоянного тока

Автори російською

Гудим Василий Илькович, Стасьо Роман Иванович

МПК / Мітки

МПК: H05B 3/22

Мітки: дугової, система, електропостачання, постійного, електропечі, струму

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-27758-sistema-elektropostachannya-dugovo-elektropechi-postijjnogo-strumu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система електропостачання дугової електропечі постійного струму</a>

Подібні патенти