Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб електрофоретичного розподілення запасних білків насіння льону, що включає подрібнення насінини, її знежирення сумішшю ацетону та льодяної оцтової кислоти, перемішування суміші, витримування її у термостаті, екстракцію білків, обважнення отриманого білкового екстракту, їх електрофоретичне розподілення на пептиди, фарбування білків та промивання водою, який відрізняється тим, що знежирювання здійснюють сумішшю в об'ємі 0,5±0,1 мл, для екстракції використовують екстракційний розчин в об'ємі 0,08±0,001 мл, а обважнення здійснюють у співвідношенні білковий розчин:обважнювач 1:1; при розподіленні білків використовують електрофоретичний гель з концентрацією 11,8 %; для приготування фарби використовують трихлороцтову кислоту 75 % концентрації.

Текст

Спосіб електрофоретичного розподілення запасних білків насіння льону, що включає подрібнення насінини, її знежирення сумішшю 3 27671 4 знежирювальним розчином в об'ємі 0,5±0,1мл, проводять безпосередньо розподіл білків. Після внесення екстракційного розчину в кожну пробірку електрофоретичного розподілу гелеві пластини в об'ємі 0,08±0,01, обважнення отриманого фарбують у попередньо приготовленій фарбі, яка розчину у співвідношенні обважнювач: екстракт містить 0,2г фарби CooMassi Brilliant Blue R-250, білку 1:1, використання електрофоретичного гелю 150мл етилового спирту, 50мл льодяної оцтової з концентрацією 11,8%, фарбування білків кислоти, 100мл 60%-ної трихлороцтової кислоти, фарбою, що містить трихлороцтову кислоту 75% 700мл дистильованої води. Після фарбування концентрації. фарбу зливають, пластини промивають проточною На Фіг.1 наведено електрофоретичний спектр водою. сорту льону олійного «Південна ніч». Недоліком цього способу є те, що його На Фіг.2 наведено електрофоретичний спектр неможливо використовувати для дослідження колекційного зразку льону олійного 20034. запасних білків льону через його недостатньо Спосіб здійснюють таким чином: кожну розподільну здатність. насінину подрібнюють, переносять у центрифужні Спільними з найближчим аналогом ознаками є пробірки та заливають знежирювальним розчином подрібнення насінини, заливання її у об'ємі 0,5±0,1мл, який містить ацетон та льодяну знежирювальним розчином, який містить суміш оцтову кислоту у співвідношенні об'ємів 1:0,03, ацетону та льодяної оцтової кислоти, механічне інтенсивно перемішують за допомогою спеціальної перемішування суміші, та витримування її в мішалки та витримують її у термостаті при термостаті при температурі 31°±1°С протягом температурі 31°±1°С протягом 20±2хв, потім 20±2хв, центрифугування при 5000±10об./хв центрифугують при 5000±10об./хв протягом протягом 10±1хв, заливання отриманого осаду 10±1хв, заливають отриманий осад екстракційним екстракційним розчином, перемішування та розчином в об'ємі 0,08±0,01мл на кожну пробірку витримування у термостаті 2,5±0,2 години, та залишають у термостаті при температурі центрифугування, відбирання надосадкового 31°±1°С на 2,5±0,2 години, потім суміш розчину та обважнення отриманого білкового центрифугують, надосадову рідину відбирають в екстракту, внесення його в спеціально зроблені об'ємі 0,05±0,001мл та додають до неї кишені у гелі, електрофоретичний розподіл білків, 0,05±0,001мл обважнювача, у співвідношенні 1:1, у їх фарбування та промивання проточною водою. спеціально зроблені кишені у В основу корисної моделі поставлено електрофоретичному гелі з концентрацією 11,8% завдання розробити спосіб електрофоретичного вносять отриманий білковий розчин і проводять розподілення запасних білків насіння льону, який безпосередньо розподіл білків; після шляхом отримання білкових спектрів дозволяє електрофоретичного розподілу гелеві пластини визначати генетичну однорідність насіннєвого фарбують у попередньо приготовленій фарбі, яка матеріалу та ідентифікувати зразки культурного містить 0,2г фарби CooMassi Brilliant Blue R-250, льону. 150мл етилового спирту, 50мл льодяної оцтової Суттєвими ознаками способу є: подрібнення кислоти, 100мл 75%-вої трихлороцтової кислоти, насінини, перенесення її у центрифужну пробірку 700мл дистильованої води; після фарбування та заливання її 0,5±0,1мл знежирювального фарбу зливали, пластини промивали проточною розчину, який містить ацетон та льодяну оцтову водою. кислоту у співвідношенні об'ємів 1:0,03, інтенсивне Приклад конкретного виконання: для перемішування за допомогою спеціальної мішалки дослідження були використані сорт льону та витримування її у термостаті при температурі Південна ніч та колекційний зразок 20034 по 90 31°±1°С протягом 20±2хв, центрифугування при насінин кожного зразку. Окрему насінину 5000±10об./хв протягом 10±1хв, заливання подрібнювали, переносили у центрифужні отриманого осаду екстракційним розчином в об'ємі пробірки та заливали знежирювальним розчином у 0,08 ±0,01мл на кожну пробірку, що містить об'ємі 0,5мл, який містить ацетон та льодяну льодяну оцтову кислоту, сечовину та оцтову кислоту у співвідношенні об'ємів 1:0,03, дистильовану воду, суміш залишають у термостаті інтенсивно перемішували за допомогою при температурі 31°±1°С на 2,5±0,2 години, потім її спеціальної мішалки, та витримували її у центрифугують, надосадову рідину відбирають в термостаті при температурі 31°С протягом 20хв, об'ємі 0,05±0,001мл та додають до неї потім центрифугували при 5000об./хв протягом 0,05±0,001мл обважнювача, у співвідношенні1:1; у 10хв, заливали отриманий осад екстракційним спеціально зроблені кишені у розчином в об'ємі 0,08мл на кожну пробірку та електрофоретичному гелі з концентрацією 11,8% залишали у термостаті при температурі 31°С на вносять отриманий білковий розчин і проводять 2,5 години, потім суміш центрифугували, безпосередньо розподіл білків; після надосадову рідину відбирали в об'ємі 0,05мл та електрофоретичного розподілу гелеві пластини додавали до неї 0,05мл обважнювана, у фарбують у попередньо приготовленій фарбі, яка співвідношенні 1:1, у спеціально зроблені кишені у містить 0,2г фарби CooMassi Brilliant Blue R-250, електрофоретичному гелі з концентрацією 11,8% 150мл етилового спирту, 50мл льодяної оцтової вносили отриманий білковий розчин і проводили кислоти, 100мл 75%-вої трихлороцтової кислоти, безпосередньо розподіл білків; після 700мл дистильованої води; після фарбування електрофоретичного розподілу гелеві пластини фарбу зливають, пластини промивають проточною фарбували у попередньо приготовленій фарбі, яка водою. містила 0,2г фарби CooMassi Brilliant Blue R-250, Відмінними від найближчого аналога ознаками 150мл етилового спирту, 50мл льодяної оцтової є: заливання подрібненої насінини 5 27671 кислоти, 100мл 75%-вої трихлороцтової кислоти, 700мл дистильованої води; після фарбування фарбу зливали, пластини промивали водою. В результаті були отримані чіткі білкові спектри, які зображено на Фіг.1 та Фіг.2. Досліджені генотипи кожного зразку характеризуються високим ступенем генетичної однорідності. Дані спектри розподіляються на окремі зони, які відзначені на фігурах римськими цифрами (І, II, III.....). У свою чергу зони вміщують білкові смуги, кількість яких в окремих зонах різна. Колекційний зразок має значно більшу кількість білкових зон та смуг, ніж сорт. В останньому випадку, на наш погляд, це пов'язано зі впливом добору найбільш цінних генних комплексів у процесі створення сорту. Таким чином, кожен із вивчених зразків має характерний тип електрофоретичного спектра. Запропонований спосіб дозволяє проводити ідентифікацію білкових фракцій та їх кількісну оцінку, підбирати вихідний матеріал та правильно оцінювати ефективність схрещування, ідентифікувати зразки культурного льону, у тому числі комерційні сорти, проводити скринінг цінного селекційного матеріалу. 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for electrophoretic distribution of reserve proteins of flax seed

Автори англійською

Liakh Viktor Oleksiiovych, Makhno Yulia Oleksandrivna, Voitovych Olena Mykolaivna, Poliakova Iryna Oleksiivna, Aksionov Ihor Viktorovych

Назва патенту російською

Способ электрофоретического разделения запасных белков семян льна

Автори російською

Лях Виктор Алексеевич, Махно Юлия Александровна, Войтович Елена Николаевна, Полякова Ирина Алексеевна, Аксенов Игорь Викторович

МПК / Мітки

МПК: A01H 1/04

Мітки: спосіб, білків, насіння, електрофоретичного, розподілення, льону, запасних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-27671-sposib-elektroforetichnogo-rozpodilennya-zapasnikh-bilkiv-nasinnya-lonu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб електрофоретичного розподілення запасних білків насіння льону</a>

Подібні патенти