Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб біологічної оцінки токсичності морського середовища, що включає дослідження фізіологічного стану риб, що є тест-об'єктами, який відрізняється тим, що визначають і порівнюють величини ступеня окислювання білків сироватки крові риб з умовно чистих і досліджуваних районів, причому чим вище ступінь окислювання білків сироватки крові, тим вище рівень забруднення морського середовища, а визначення величини ступеня окислювання білків сироватки крові включає відбір крові, осадження білка із сироватки крові 20 % розчином трихлороцтової кислоти, додавання 2,4-динітрофенілгідразону, інкубацію протягом 60 хв. і центрифугування 15-20 хв., промивання осаду розчином етанол-етилацетат (1:1), підсушування і розчинення осаду в 2,5 мл розчину сечовини, витримування на киплячій бані до розчинення осаду і реєстрацію оптичної щільності, при цьому осад додатково центрифугують протягом 10 хв. перед підсушуванням, а для аналізу відбирають 0,05 мл сироватки крові риб.

2. Спосіб біологічної оцінки токсичності морського середовища за п. 1, який відрізняється тим, що оптичну щільність реєструють на довжинах хвиль 346 нм, 370 нм, 430 нм, 530 нм.

Текст

1. Спосіб біологічної оцінки токсичності морського середовища, що включає дослідження фізіологічного стану риб, що є тест-об'єктами, який відрізняється тим, що визначають і порівнюють величини ступеня окислювання білків сироватки крові риб з умовно чистих і досліджуваних районів, 3 27484 4 денатурованих білків доливають 1 мл 2.4-ДФГ проводять відповідно до прототипу. Однак, у (0.1М), розчиненого в 2М НС1. У контрольну пробу зв'язку зі специфікою білкового обміну риб, замість 2.4-ДФГ додають рівний об'єм НС1. довжина хвилі 356нм була замінена авторами на Протягом години при кімнатній температурі 346нм, тому що максимум поглинання в риб здійснюють інкубацію, потім проби центрифугують приходиться саме на цю довжину хвилі, що було протягом 15-20хв. Осад промивають 3 рази виявлено експериментальне. розчином етанол-етилацетат (1:1). Отриманий Приклади реалізації способу осад підсушують і розчиняють у розчині сечовини Приклад 1. (8М). Розчин сечовини доливають до осаду в Оцінка токсичності морського середовища по обсязі 2.5мл і витримують у киплячий бані ступеню окисної модифікації білків сироватки крові протягом 5хв. до повного розчинення осаду. бичка-кругляка Neogobius melanostomus Pallas, що Оптичну щільність динітрофенілгідразонів, що живе в сильно забрудненій прибережній зоні м. утворилися, реєструють на спектрофотометрі. Севастополя (Чорне море) і умовно чистій зоні пНедолік полягає в тім, що спосіб та його ова Казантип (Азовське море), а також риб, що модифікації застосовують винятково в клінічній живуть у трьох севастопольських бухтах (Чорне практиці для оцінки ступеня різних патологій у море) з різним рівнем антропогенного людини, а також прояву інтоксикації, викликаною навантаження дією екзогенних факторів. Риб відновлювали в прибережній зоні м. В основу корисної моделі поставлена задача Севастополь й у трьох севастопольських бухтах шляхом дослідження відповідних реакцій Стрєлецькій, Мартиновій і Карантинній. Аналіз гідробіонтів на дію токсичних речовин чи їхньої забруднення цих районів показував вміст важких суміші забезпечити ранню діагностику морського металів, нафти, біогенів і патогенних середовища для аналізу рівня його токсичності. мікроорганізмів у воді. Паралельно риб Для рішення поставленої задачі вимірюють відновлювали в прибережній зоні п-ова Казантип, показник ступеня окисної модифікації білків що знаходиться в умовно чистій зоні Азовського сироватки крові, рівень якого тим вище, чим моря. Кров риб відбирали пастеровською піпеткою більше забруднення акваторії. Як тест-об'єкти з хвостової артерії, сироватку одержували шляхом використовують масові види риб, що відстоювання на холоду. У сироватці (0.05мл) задовольняють вимогам, пропонованим до визначали зміст 2,4-динітрофенілгідразонів. Білок «моніторних видів», а саме: живуть у прибережній сироватки крові осаджували за допомогою 20% зоні моря, доступні для вилову, ведуть, розчину трихлороцтової кислоти. До переважно, осілий спосіб життя, мають добре денатурованих білків доливали 1мл 2.4-ДФГ вивчену біологію. (0.1М), розчиненого в 2М НС1. У контрольну пробу Спосіб реалізується наступним чином. У замість 2.4-ДФГ додавали рівний обсяг НС1. способі біологічної оцінки токсичності морського Протягом години при кімнатній температурі середовища визначають величини ступеня здійснювали інкубацію, потім проби окислювання білків сироватки крові риб з умовно центрифугували протягом 15-20хв. Осад чистих районів і порівнюють з ними показники риб промивали 3 рази розчином етанол-етилацетат з досліджуваних районів. Чим вище ступінь (1:1), центрифугували протягом 10 хв. Після цього окислювання білків сироватки крові, тим вище отриманий осад підсушували і розчиняли в розчині рівень забруднення середовища. Визначення сечовини (8М). Розчин сечовини доливали до величини ступеня окислювання білків сироватки осаду в обсязі 2.5мл і витримували в киплячій бані крові включає відбір сироватки крові риб, протягом 5хв. до повного розчинення осаду. осадження білка розчином трихлороцтової Оптичну щільність динітрофенілгідразонів, що кислоти, додавання 2.4-динітрофенілгідразина, утворилися, реєстрували на спектрофотометрі. взаємодіючого з альдегідними і кетонними Результати приведені в Таблиці 1. угрупованнями амінокислотних залишків, що утворилися в результаті окислювання білків, інкубування і центрифугування, промивання осаду, підсушування і розчинення в розчині сечовини, Вміст 2.4-динітрофенілгідразонів у сироватці крові бичка-кругляка, щ витримування на водяній бані дорозчинення в трьох севастопольських бухтах, які характеризуються різним рівнем осаду і реєстрацію оптичної щільності, при цьому осад додатково центрифугують перед Одиниці оптичн Район підсушуванням, а для аналізу відбирають 0,05мл 346нм 370нм сироватки крові риб. Азовське море, n = 82 3.20±0.27 4.33±0.31 З метою адаптації даного методу до Чорне море, n = 66 5.79±0.33 7.85±0.45 визначення модифікованих форм білків у Б. Стрєлецька, n = 14 6.83±0.70 10.00±1.00 сироватці крові риб, обсяг якої вкрай обмежений, Б. Мартинова, n = 22 5.25±0.19* 6.48±0.21* кількість зразка (сироватки крові) було доведено Б. Карантинна, n = 30 5.30±0.12* 7.08±0.14*** до мінімальних величин (0.05мл). Це приводить до r = 0.86 r = 0.69 істотного зниження кількості використовуваних реагентів. Крім цього, після промивання осаду з метою прискорення процедури і недопущення втрат проводять додаткове центрифугування для одержання кінцевого преципітату. Визначення модифікованих форм білків і розрахунки Примітка: жирним шрифтом позначена вірогідність розходжень при довжин 530нм р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of biological analysis for determining toxicity of marine environment

Автори англійською

Rudneva Iryna Ivanivna, Vakhtina Tetiana Borysivna, Skuratovska Kateryna Mykolaivna, Zalevska Iryna Mykolaivna, Hrab Yuliia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ биологического анализа для определения токсичности морской среды

Автори російською

Руднева Ирина Ивановна, Вахтина Татьяна Борисовна, Скуратовская Екатерина Николаевна, Залевская Ирина Николаевна, Граб Юлия Александровна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/18

Мітки: середовища, токсичності, спосіб, оцінки, морського, біологічно

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-27484-sposib-biologichno-ocinki-toksichnosti-morskogo-seredovishha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біологічної оцінки токсичності морського середовища</a>

Подібні патенти