Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Органо-неорганічне зв'язуюче, що включає поліізоціанат (ПІЦ), водний розчин силікату натрію (СН) з силікатним модулем 2,8-3,0, кремнієорганічну поверхнево-активну речовину (КОПАР), яке відрізняється тим, що воно додатково містить олігоетеруретан (ОЕУ) - продукт взаємодії 2,4-2,6-толуїлендіізоціанату та олігооксипропіленгліколю (ООПГ) з молекулярною масою 1052, та насичений водний розчин ε-капролактаму (ε-КЛ) при наступному співвідношенні компонентів (мас. ч.):

ПІЦ

100

ОЕУ

10-30

СН

100

ε-КЛ

5-20

КОПАР

0,2.

Текст

Органо-неорганічне зв'язуюче, що включає поліізоціанат (ПІЦ), водний розчин силікату натрію (СН) з силікатним модулем 2,8-3,0, кремнієоргані 3 25153 4 Фізико-механічні властивості пресованих зраз5/1мм складала 80%, фракція 1/0мм складала ків зростають в результаті введення до органічної 20%. Також використовували відходи переробки складової ОЕУ, який є хімічно активним компоненсільськогосподарських культур. Кількість зв'язуютом системи і після тужавлення зв'язуючого збільчого складала 22мас.ч. на 100мас.ч. біосировиншує деформативність композиту. Водостійкість них відходів. пресованих зразків зростає за рахунок додатковоВиготовлення пресованих зразків складалося го введення в неорганічну частину зв'язуючого з таких стадій: готували суміш наповнювача з компонентом Б; додавали компонент А і перемішуванасиченого розчину e-капролактаму. Слід зазначили; витримували суміш протягомі 1,5-2 годин при ти, що e-КЛ вступає в хімічну взаємодію як з силітемпературі (22+5)°С; проводили гаряче пресукатом натрію, так і з ізоціанатними групами зв'язування при температурі (140±5)°С і тиску (8,0ючого. 10,0)±0,1МПа; витримували в пресі під тиском з Органо-неорганічне зв'язуюче складається з розрахунку 45-60с на 1мм товщини; охолоджували двох частин - компоненту А та компоненту Б. зразки та різали на необхідні розміри для провеКомпонент А зв'язуючого готували змішувандення комплексу фізико-механічних випробувань. ням поліізоціанату марки Д [ТУ 113-03-29-6] з синПресовані зразки випробували на міцність при тезованим ОЕУ [ТТК №10701-87] в співвідношенні: статичному згині (s) [ГОСТ 10635] та на розбухан100 до (10-30) мас.ч. Компонент Б готували змішуванням водного ня в холодніій воді протягом 24 годин (e) [ГОСТ розчину силікату натрію [ГОСТ-13078] з КОПАР 10634]. [ПМС, ТУ 6-03-813] та заздалегідь приготованого По вказаній вище те хнології виготовляли також матеріали з відходами переробки сільськогоснасиченого водного розчину e-КЛ [ГОСТ 7850] в подарських культур. кількостях 100:0,2:(5-20) мас.ч. Результати випробувань пресованих зразків з Зберігання обох частин зв'язуючого повинно відходами деревини наведені в таблиці 1, а з відбути роздільним. ходами різних сільськогосподарських культур в В якості біосировини використовували подрібтаблиці 2. нену деревину з максимальним розміром частинок до 5мм і таким складом по фракціях - фракція Таблиця 1 Властивості пресованих матеріалів в залежності складу органо-неорганічного зв’язуючого Склад органо-неорганічного зв'язуючого, мас. ч. Номер зразка ПІЦ 1к 2к 3 4 5 6к 7к 8 9 10к Прототип ОЕУ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 20 20 20 20 20 5 10 ЗО 35 Водний роз- Насич. розчин чин СН e-КЛ 100 100 5 100 10 100 15 100 20 100 25 100 15 100 15 100 15 100 15 КОПАР Фізико-механічні показники s, МПа e, % 0,2 37,0 23,8 0,2 39,2 19,0 0,2 39,6 8,6 0,2 42,9 7,8 0,2 42,3 7,3 Така кількість не розч. в СН 0,2 32,4 11,2 0,2 40,1 8,3 0,2 41,4 9,5 0,2 38,0 17,5 35,4 18,8 Таблиця 2 Властивості пресованих матеріалів з різними типами біосировини Тип біосировини Солома Костриця льону Лузга насіння соняшника Подрібнена деревина Відношення вмісту Відношення вмісту зв'язуючого до на- компонента А до Б, повнювача, мас.ч. мас. ч. 22/100 100/100 22/100 100/100 Руйнуюча напруга при Розбухання у воді, % статичному, згині, МПа 41,0 6,6 41,5 7,0 22/100 100/100 43,1 6,8 22/100 100/100 42,3 7,3 5 25153 Як видно з результатів випробувань (таблиця 1) введення в зв'язуюче олігоетеруретану в кількості 10-30мас.ч. та 5-20мас. частин насиченого водного розчину e-капролактаму викликає підвищення міцності пресованих виробів при статичному згині в порівнянні з прототипом. Найбільш оптимальні результати досягаються у зразках 3, 4, 5, 8, 9, які мають найбільшу міцність, водостійкість при цьому зростає біль ніж у двічі. Комп’ютерна в ерстка В. Мацело 6 Результати випробувань пресованих матеріалів, де в якості наповнювача застосовувались відходи сільськогосподарських культур (табл.2) вказують на можливість розширення використання запропонованого зв'язуючого з високою ефективністю. Література 1. Патент UA №2109, опубл.26.12.94, бюл.5-1 2. Патент UA №13152, опубл.28.02.97, бюл.1 3. Химический энциклопедический словарь, М.: Советская энциклопедия, 1983, С.241. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Organo-inorganic binding agent for pressed articles

Автори англійською

Ischenko Svitlana Stepanivna, Denysenko Valerii Dmytrovych, Budzinska Vira Leonidivna, Lebediev Yevhen Viktorovych

Назва патенту російською

Органо-неорганическое связующее для прессованых изделий

Автори російською

Ищенко Светлана Степановна, Денисенко Валерий Дмитриевич, Будзинская Вера Леонидовна, Лебедев Евгений Викторович

МПК / Мітки

МПК: C08L 75/00, C08K 5/54, C08K 3/34, C08K 5/18

Мітки: зв'язуюче, пресованих, органо-неорганічне, виробів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-25153-organo-neorganichne-zvyazuyuche-dlya-presovanikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Органо-неорганічне зв`язуюче для пресованих виробів</a>

Подібні патенти