Спосіб розведення ектопаразита habrobracon hebetor say.

Номер патенту: 25137

Опубліковано: 25.07.2007

Автори: Кочерга Марина Олександрівна, Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розведення ектопаразита Habrobracon hebetor Say., що включає лабораторне вирощування його в гусеницях комахи-хазяїна, який відрізняється тим, що ентомофага Habrobracon hebetor Say. розводять в гусеницях різних віків дубового шовкопряда Antheraea pernyi G-M (Lepidoptera, Saturniidae) моновольтинної породи Поліський тассар.

Текст

Спосіб розведення ектопаразита Habrobracon 3 25137 крилих шкідників габробракона, який дозволить оптимізувати розведення паразита. Також отримати високожиттєздатні популяції паразита, котрі б відповідали показникам витрат. Поставлена задача вирішена тим, що у способі розведення ектопаразита Habrobracon hebetor Say., що включає лабораторне вирощування його в гусеницях комахи-господаря, згідно корисної моделі, ентомофага Habrobracon hebetor Say. розводять в гусеницях різних віків дубового шовкопряда Antheraea pernyi G-M (Lepidoptera, Saturniidae) моновольтинної породи Поліський тассар. У способі розселення ектопаразита Habrobracon hebetor Say. вирощують у лабораторному режимі, на гусеницях 3-го 5-го віків дубового шовкопряда Antheraea pernyi G-M (Lepidoptera, Saturniidae). вітчизняної моновольтивної породи Поліський тассар, який здатний виживати в природних умовах. Пряме призначення шовкопряда, заради чого його вирощують, отримувати з коконів натуральний шовковий матеріал - чесучу, з якої виготовляють чудові тканини. Чесучу використовують також для інших потреб, зокрема у медицині, радіоелектроніці, тощо. Як складова частина способу, нами експериментально обґрунтовано можливість використовувати гусениці дубового шовкопряда для вирощування у них габробракона. Спосіб здійснюється наступним чином. З природного середовища відбирали популяції Habrobracon hebetor Say., ідентифікували їх. Г усениць дубового шовкопряда вирощували в садках на букетах із гілок граба. Їжу гусеницям пропонували двічі на добу, за оптимальних умов температури (22±2°С), та відносної вологості повітря 80-85%. Для цього готували зрізані з дерев гілки, котрі зрізаною стороною занурювали у пляшки з водою. На такі букети розташовували гусениць дубового шо вкопряда, котрі щойно відродились з яєць. При досягненні ними другого гусеничного віку, гусениць відбирали у літрові скляні банки, котрі накривали тканиною. У банки поміщали імаго габробракона. У одну літрову банку відбирали по 50 гусениць і по 15 самиць та 10 самців. У скляну банку клали важкий тампон, змочений 10%-ним цукровим сиропом для піджив 4 лення імаго. Дослідженням встановлено, що через 3-4 дні усі гусениці були заражені паразитами. Таким чином, була експериментально доведена можливість здійснення способу - розведення ектопаразита Habrobracon hebetor Say. в гусеницях дубового шовкопряда. Приклад здійснення способу. В лабораторіях та польових умовах здійснювали вище викладені елементи способу. З природних умов відловлювали популяції габробаркона, встановлювали його видову приналежність. Паралельно вирощували популяції дубового шовкопряда. Лялечок шовкопряда, які зимують, формували варіанти, для отримання, після вильоту самиць яйцекладок. Гусениць шовкопряда вигодовували на листі граба, букет із гілок якого розташували у дерев'яні садки, обтягували марлею. Після досягнення гусеницям шовкопряда 3-ого віку, їх відбирали із садків і розташовували у скляні літрові банки по 50 гусениць, куди запускали також по 15 самиць та 10 самців габробракона, які щойно відродились. Експозиція гусениць у банках з паразитами - 3-4 дні, після чого гусениці видаляли і проводили аналіз рівня їх зараження. Формувались варіанти, де здійснювали дослідження згідно запропонованого способу, передбачався варіант найближчого аналога і одного із аналогів, де габробракона вирощували на гусеницях воскової молі. Результати обґрунтування способу наведено у таблиці 1. Встановлено принципову можливість вирощування популяцій габробракона в гусеницях дубового шовкопряда. За визначальними показниками біологічних характеристик паразита популяції, вирощені згідно запропонованого способу не поступалися кращим аналогам, або значно їх перевищували. Очевидні переваги за таким показниками як рівень зараження гусениць та плодючість самиць. Показники величин позитивного результату, внаслідок використання способу, наведено в таблиці 2. Особливо привабливим є такі характеристики, я к вирощування гусениць дубового шовкопряда з використанням для цього малоцінних в господарському відношенні дерев, таких як граб та береза. Таблиця 1 Експериментальне обгрунтування способу розведення ектопаразита Habrobracon hebetor Say Способи, що порівнюються Дубовий шо вкопряд: гусениці різних видів (Спосіб, що порівнюється ) Спосіб-прототип Розведення на гусеницях воскової молі (аналог) Заражено гусениць комахигосподаря, % Плодючість, відкладено яєць, екз./самиць Життєздатність, % 84,7 452 ± 34 91,6 1:2,5 3,6 16 82,5 379 ± 42 88,5 1:2,0 4,5 14 79,3 307 ± 31 82,2 1:2 5,8 13 Співвідно- Деформовано Тривалість шення статей життя імаособин ♀:♂ го, дні 5 25137 6 Таблиця 2 Показники позитивного результату внаслідок застосування способу розведення ектопаразита Habrobracon hebetor Say. Відкладено яєць Тривалість репропаразита на гусе- дуктивного періоду ницю господаря, самиць паразита, екз. дні Способи, що порівнюються Тривалість онтогенезу паразита, ДНІ Дубовий шо вкопряд: гусениці різних віків (Спосіб, що порівнюються) 26 32,8 6-8 Спосіб-прототип 30 12,6 4-5 Аналоги, розведення на гусеницях воскової молі 27 16,6 4-5 Комп’ютерна в ерстка А. Крулевський Підписне Живильні субстрати для розведення господаря Листя мало-річних дерев: граб, береза, верба. Економічно більш доцільно Небезпечні шкідники. Лабораторні технології високо затратні Штучні живильні середовища, багатокомпонентні. Високозатратні. Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of rearing the ectoparasite habrobracon hebetor say.

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych, Kocherha Maryna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ разведения эктопаразита habrobracon hebetor say.

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина Александровна

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/033

Мітки: habrobracon, ектопаразита, hebetor, розведення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-25137-sposib-rozvedennya-ektoparazita-habrobracon-hebetor-say.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розведення ектопаразита habrobracon hebetor say.</a>

Подібні патенти