Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб установлення зв'язку космічним апаратом (КА) з наземною станцією керування, який полягає в тому, що моменти вмикання (вимикання) сеансної апаратури відбуваються при досягненні трасою польоту (підсупутниковою точкою орбіти КА) координат початку (кінця) зони радіоогляду наземної станції керування, заздалегідь записаних в бортовий запам'ятовуючий пристрій, який відрізняється тим, що використовуються поточні дані про рух КА в гринвіцькій системі координат, які формуються апаратурою супутникової навігації, та координати зони радіоогляду наземної станції керування.

Текст

Спосіб установлення зв'язку космічним апаратом (КА) з наземною станцією керування, який полягає в тому, що моменти вмикання (вимикання) 3 25020 Вихідною інформацією АСН є: поточні координати КА (в Гринвіцькій системі координат) хi, уi, zi, складові вектору швидкості Vxi, Vyi, Vzi; поточні значення часу (UTC). За даними АСН бортовим обчислювальним пристроєм проводиться розрахунок траси польоту (координат підсупутникової точки). Розрахунок координат підсупутникової точки залежить від вибраної моделі поверхні Землі. Вони можуть бути: 1) геоцентричними l(t) і y(t), якщо Земля має форму шар у; 2) геодезичними L(t) і B(t), якщо в якості моделі Землі використовується еліпсоїд (Красовського чи загальноземний); 3) географічними l(t) і j(t) якщо моделлю Землі є геоїд. Для геодезичних координат співвідношення поточних координат КА (в Грінвічській системі координат) хі, уі, zi, з геодезическими L(t) і B(t) будуть мати вигляд: zi B = arctg (рад). 2 2 xi + yi * (1 - a )2 æy ö L = arctgç i ÷ çx ÷ è iø ì L = L + p; x á 0 ï ï í ïL = L + 2p; x ñ 0 ï yá 0 î H = R - RЭЛ R = x 2 + y2 + zi2 i i RЭЛ = a ЭЛ * 1- e2 ЭЛ 1- e2 * cos2 j ( ) æ 1 - e2 * sinB ö ÷ j = arctgç ç ÷ cos B è ø Ефективність вибраної моделі Землі (або системи координат) повинна бути направлена на досягнення максимальної швидкодії при рішенні задачі бортовою ЕОМ з необхідною точністю. При цьому способі моменти включення (відключення) бортової сеансної апаратури КА вико 4 нуються при умові співпадіння поточних координат підсупутникової точки КА, які обраховані за даними АСН, з просторовими (координатними) складовими зони радіоогляду наземної станції керування, які заздалегідь записуються в бортовий запам'ятовуючий пристрій (Фіг.1). В цьому випадку часові похибки вмикання (вимикання) сеансної апаратури визначаються лише похибками бортової навігаційної апаратури. Реалізація запропонованої корисної моделі дозволяє забезпечити установлення зв'язку космічним апаратом з наземною станцією керування в заданому зоною радіоогляду просторі з більшою, ніж у відомому способі керування точністю при спрощенні процедури технічної реалізації та приблизно в двічі скоротити обсяг інформації, що передається на борт КА. Алгоритм роботи бортової системи керування для запропонованого способу представлений на Фіг.1. Перелік посилань: 1. Космические радиотехнические комплексы / Под общ. редакцией Г.В. Стогова - М.: МО СССР, 1986 - 626с. 2. Застосування космічних систем для забезпечення дій збройних сил :Навчальний посібник / за ред. B.I. Ткаченка - Х.: ХВУ, 2001 - 192с. 3. Глазов Б.И. Автоматизация управления средствами и частями полигонных и космических комплексов - М.: МО СССР, 1988 - 326с. 4. Організація системи управління космічними засобами в умовах однопунктної технології / С.Т. Черепков, B.I. Богомья, О.М. Загорулько, С.Д. Ставицький: Навчальний посібник. - К.: НАОУ, 2005. 57с. 5. Загорулько A.M. Особенности программных способов управления космическими аппаратами при однопунктной технологии. // Моделювання та інформаційні технології: Збірник, наукових, праць. - X.: НАНУ, Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова. - 2005. - Вип.32. - С.80-87. 6. Ефимов С.К., Нестерович А.Г, Яковченко А.И. Апаратура спутниковой навигации КА "Січ1М" и "Микроспутник". // Космічна наука і технологія. - 2001 - Т.7, №4. - С.114-116. 5 Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 25020 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of establishing communication by automatic spacecraft with earth control station

Автори англійською

Zahorulko Oleksandr Mykolaiovych, Morhun Oleksandr Andriiovych, Bohomia Volodymyr Ivanovych, Kozelkova Kateryna Serhiivna

Назва патенту російською

Способ установки связи космическим аппаратом с наземной станцией управления

Автори російською

Загорулько Александр Николаевич, Моргун Александр Андреевич, Богомья Владимир Иванович, Козелкова Екатерина Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: B64G 1/24

Мітки: спосіб, керування, установлення, космічним, зв'язку, станцією, наземною, апаратом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-25020-sposib-ustanovlennya-zvyazku-kosmichnim-aparatom-z-nazemnoyu-stanciehyu-keruvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб установлення зв`язку космічним апаратом з наземною станцією керування</a>

Подібні патенти